szkolenia lato z BERNDSON

Maria Wilczyńska

edukacja i rozwój osobisty, szkolenia branżowe, szkolenia interpersonalne, zarządzanie, zasoby ludzkie

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka akredytowanego przez ICF programu The Art and Science of Coaching organizowanego przez jedną z czołowych na świecie szkół coachingu - Erickson College International. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w renomowanych instytucjach, m. in. Coaching Team Thinking and Team Innovation (Coaching Zespołowy); Making the Difference: Understanding How Group and Organisations Work.

Wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii zdobywała na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja - studia magisterskie oraz na kierunku Informatyka – studia doktoranckie. Wiedzę tę pogłębiała doświadczeniem jako programista, kierownik projektów IT oraz menedżer w firmach z branży informatycznej.

KLIENCI

Od 15 lat praktycznie zaangażowana w wymagającym środowisku biznesowym: doświadczenie menedżerskie zdobywała jako kierownik projektów IT w polskich i międzynarodowych korporacjach informatycznych. Aktualnie związana z firmą Cisco - Advance Services jako Project Manager.

Od 6 lat prowadzi własną firmę usługową, realizując projekty doradcze dla klientów biznesowych. Prowadzi indywidualne i grupowe procesy coachingowe i mentorskie z kadrą kierowniczą i zarządzającą. Wspiera sztaby kryzysowe i zespoły zarządzające w firmach w sytuacjach trudnych.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w biznesie oraz w zarządzaniu projektami, osiągniętym sukcesom i ugruntowanej wiedzy jest naturalnym partnerem dla właścicieli i osób zarządzających firmą. Potrafi dzielić się swym doświadczeniem w taki sposób, żeby przyczynić się do rozwoju innych osób.

UWAGI

Erickson Professional Coach, Coach i Partner Zarządzający w firmie Business Coaching oraz Corporate Coaches.


Specjalizuje się w coachingu biznesowym. Realizuje indywidualne procesy coachingowe z osobami odpowiedzialnymi za rozwój działu, firmy czy przedsiębiorstwa. Z pasją towarzyszy klientom w osiąganiu upragnionych rezultatów, pracując z nimi nad wykreowaniem przejrzystej, wartościowej wizji i wynikających z niej celów, a następnie nad stworzeniem skutecznej strategii ich osiągnięcia. Prowadzi również coaching zespołowy – wspiera zespoły zarządzające w kreowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i biznesowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu w biznesie oraz w zarządzaniu projektami, osiągniętym sukcesom i ugruntowanej wiedzy jest konstruktywnym partnerem dla wyższej kadry kierowniczej i zarządzającej.

KONTAKT
30-644 Kraków,
Puszkarska 9

Tel. 609218188
maja.wilczynska@businesscoaching.pl

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Hillway Semper Univers Akademia Ja Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Trando Consulting Golden Training 4Grow Szkolenia Masters CRAFT ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes Gebs Education mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Open Szkolenia Human Skills Promako