Witalni.pl - terminarz szkoleń

Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
(kliknij temat szkolenia)Program szkolenia:

Dzień 1. Strategiczny controlling HR

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR.


 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
  • Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
  • Zadania i obowiązki komórek controllingu HR, controllerzy HR i ich zadania
 2. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji
  • Misja, wizja i strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
  • Cele strategiczne HR, programy i inicjatywy HR skierowane na potrzeby biznesu
  • Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
 3. Analiza strategiczna obszaru HR- warsztat :
  • Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
  • Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
  • Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
  • Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  • Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
  • Kadrowa analiza SWOT i wnioskowanie do projektowania strategii zzl
  • Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych) i projektowanie celów strategicznych
 4. Controlling w projektach HR
  • Wyznaczenie inicjatyw zzl wg. BalancedScore Card i ich biznesowe komunikowanie
  • 10 strategicznych inicjatyw zzl (niezależnych od organizacji) a projekty HR
  • Wybór najważniejszego projektu do realizacji (rangowanie projektów)
  • Controlling HR w służbie inicjatyw i projektów HR
 5. Praca nad efektywnością w Organizacji jako pierwsze kluczowe zadanie strategiczne zzl
  • Główne bariery efektywności i przedsiębiorczości wśród organizacji i pracowników
  • Model HPI jako podstawa zwiększania efektywności
  • Systemowe zarządzanie efektywnością pracy
 6. Zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji jakodrugie kluczowe zadanie strategiczne zzl
  • Faktyczne możliwości realizacji strategii – kompetencje strategiczne menedżerów i pracowników
  • Przewagi konkurencyjne wynikające z potencjału kadrowego, przedsiębiorcze organizacje i pracownicy
  • Systemowe zarządzanie potencjałem pracowników
 7. Kształtowanie wartości organizacyjnych i kulturyorganizacyjnejjakotrzecie kluczowe zadanie strategiczne zzl
  • Kultura organizacyjna i wartości organizacyjne a konkurencyjność firmy
  • Modele kultury organizacyjnej i zestawy – jak kultura może wspierać strategię
  • Systemowe diagnozowanie kultury organizacyjnej wraz z przydatnymi narzędziami
 8. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR
  • Struktura kosztów pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
  • Struktura przychodów z pracy - ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
  • Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia - koncepcja i zastosowanie
  • Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Dzień 2. Controlling procesów HR.

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.


 1. Controlling w procesach HR
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
  • Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
  • Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
 2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym
 3. Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
 4. Analizy stanu i struktury zatrudnienia, monitorowanie popytu i podaży pracowników
 5. Efektywny (motywacyjny) system wynagradzania
 6. Benchmarki wynagrodzeniowea controlling personalny
  1. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym
   • Efektywne praktyki employerbrandingu, rekrutacji i selekcji oraz przebieg procesów w tych obszarach
   • Zasady kontraktu psychologicznego a trendy w zatrudnieniu
 7. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym
  • Cele i zasady prowadzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników
  • Zarządzanie przez cele i zarządzanie wynikami jako ważny obszar controllingu HR
  • Premie, nagrody i bonusy za efekty
 8. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym
  • Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji
  • Metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
  • Planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju w kontekście faktycznego zwiększania potencjału pracowników
  • Pomiar efektywności procesów szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
  • Znaczenie ścieżek karier i awansów, programów talent management, rozwoju pracowników kluczowych i menedżerów dla kosztów obszaru personalnego i efektywności zasobów ludzkich
 9. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym
  1. Pomiar postaw pracowniczych i ich znaczenie dla firmy
   • Badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników a efektywność i jakość pracyoraz innowacyjność i przedsiębiorczość
   • Controllingowe ujęcie wyników badańi wykorzystanie wyników badań w procesach zarządczych
 10. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym
 11. Zjawisko anomii pracowniczej a efektywność obszaru HR, koszty wymiany kadry
 12. Założenia efektywnych form rozwiązywania umów o pracę, założenia efektywnego Outplacementu
  1. Analiza funkcji personalnej :
   • Zapoznanie się z metodologią analizy.
   • Zgodność z prawem i etyka działania oraz praktyki rynku jako wyznaczniki do narzędzi pomiarowych.
   • Przeprowadzenie analizy w najważniejszych obszarach funkcji personalnej.
   • Poprawna interpretacja wyników.
   • Analiza stanu zzl i jakości procesów ZZL w organizacji poprzez benchmarki w obszarze HR.
   • Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń.


Dzień 3. Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR

Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.


 1. Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR
  • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
  • Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
  • Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
 2. Karta wskaźników dla firmy
  • Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
  • Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
  • Rzetelność i trafność wskaźników
  • Metodologia liczenia wskaźników
  • Poprawna interpretacja wskaźników
 3. Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – warsztat (prezentacja możliwości, przećwiczenie wybranych metod liczenia wskaźników i prowadzenia analiz wraz z interpretacją wyników) :
  • Employerbranding
  • Struktura i demografia zatrudnienia
  • Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
  • Absencja
  • Rekrutacja
  • Selekcja
  • Zatrudnienie
  • Adaptacja
  • Oceny okresowe – wynikowe
  • Wynagradzanie i motywacja finansowa
  • Wydajność i efektywność
  • Oceny okresowe - kompetencyjne
  • Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
  • Szkolenia
  • Rozwój zawodowy (zintegrowany) - zastosowanie wskaźników controllingu HR wiodących i wynikowych dla zintegrowanych programów rozwojowych i zarządzania kompetencjami
  • Motywowanie pozafinansowe
  • Zwolnienia
  • Outplacement
 4. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie :
  • Dobór danych
  • Pozyskiwanie danych - liczenie lub korzystanie ze źródeł
  • Uwarunkowania analizy trendów
  • Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
 5. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie :
  • Raporty płacowe (z rynku)
  • Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
  • Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
 6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.
CERTYFIKATY
Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia
METODOLOGIA
Szkolenia będą mieć głównie charakter warsztatowy

Zaprezentowane i przećwiczone zostanąwybrane metodologie i narzędzia: HR STATEG ©, HR INDEX © i ANALYZER HR ©, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

Analiza strategiczna obszaru HR:
- tabele do analizy strategicznej HR, wybrane tabele zostaną przeświczone
- HR STRATEG - narzędzia do analizy strategicznej HR promowane w projektach doradczych

Ankoeta jakościowej oceny HR:
- kwestionariusze ankietowe, wybrane kwestionariusze zostaną przećwiczone
- HR INDEX - narzędzia do analizy jakościowej wykorzystywane w badaniu ogólnopolskim praktyk HR

Karta wskaźników i tabela analityczna HR:
- wskaźniki HR, tabele analityczne formatki raportowe, wybrane wskaźniki i metody analiz zostaną przećwiczone
- HR ANALIZER - narzędzia wskaźnikowe
INFORMACJE DODATKOWE
 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!