Centrum zapewnienia jakości kształcenia

Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
(kliknij temat szkolenia)

UWAGA: 17-19 października 2018 Warszawa (ostatnie wolne miejsca)


Program szkolenia:

Dzień 1. Strategiczny controlling HR

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR.


 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
  • Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
  • Zadania i obowiązki komórek controllingu HR, controllerzy HR i ich zadania
 2. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji
  • Misja, wizja i strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
  • Cele strategiczne HR, programy i inicjatywy HR skierowane na potrzeby biznesu
  • Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
 3. Analiza strategiczna obszaru HR- warsztat :
  • Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
  • Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
  • Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
  • Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  • Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
  • Kadrowa analiza SWOT i wnioskowanie do projektowania strategii zzl
  • Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych) i projektowanie celów strategicznych
 4. Controlling w projektach HR
  • Wyznaczenie inicjatyw zzl wg. BalancedScore Card i ich biznesowe komunikowanie
  • 10 strategicznych inicjatyw zzl (niezależnych od organizacji) a projekty HR
  • Wybór najważniejszego projektu do realizacji (rangowanie projektów)
  • Controlling HR w służbie inicjatyw i projektów HR
 5. Praca nad efektywnością w Organizacji jako pierwsze kluczowe zadanie strategiczne zzl
  • Główne bariery efektywności i przedsiębiorczości wśród organizacji i pracowników
  • Model HPI jako podstawa zwiększania efektywności
  • Systemowe zarządzanie efektywnością pracy
 6. Zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji jakodrugie kluczowe zadanie strategiczne zzl
  • Faktyczne możliwości realizacji strategii – kompetencje strategiczne menedżerów i pracowników
  • Przewagi konkurencyjne wynikające z potencjału kadrowego, przedsiębiorcze organizacje i pracownicy
  • Systemowe zarządzanie potencjałem pracowników
 7. Kształtowanie wartości organizacyjnych i kulturyorganizacyjnejjakotrzecie kluczowe zadanie strategiczne zzl
  • Kultura organizacyjna i wartości organizacyjne a konkurencyjność firmy
  • Modele kultury organizacyjnej i zestawy – jak kultura może wspierać strategię
  • Systemowe diagnozowanie kultury organizacyjnej wraz z przydatnymi narzędziami
 8. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR
  • Struktura kosztów pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
  • Struktura przychodów z pracy - ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
  • Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia - koncepcja i zastosowanie
  • Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Dzień 2. Controlling procesów HR.

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.


 1. Controlling w procesach HR
  • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
  • Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
  • Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
 2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym
 3. Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
 4. Analizy stanu i struktury zatrudnienia, monitorowanie popytu i podaży pracowników
 5. Efektywny (motywacyjny) system wynagradzania
 6. Benchmarki wynagrodzeniowea controlling personalny
  1. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym
   • Efektywne praktyki employerbrandingu, rekrutacji i selekcji oraz przebieg procesów w tych obszarach
   • Zasady kontraktu psychologicznego a trendy w zatrudnieniu
 7. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym
  • Cele i zasady prowadzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników
  • Zarządzanie przez cele i zarządzanie wynikami jako ważny obszar controllingu HR
  • Premie, nagrody i bonusy za efekty
 8. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym
  • Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji
  • Metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
  • Planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju w kontekście faktycznego zwiększania potencjału pracowników
  • Pomiar efektywności procesów szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
  • Znaczenie ścieżek karier i awansów, programów talent management, rozwoju pracowników kluczowych i menedżerów dla kosztów obszaru personalnego i efektywności zasobów ludzkich
 9. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym
  1. Pomiar postaw pracowniczych i ich znaczenie dla firmy
   • Badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników a efektywność i jakość pracyoraz innowacyjność i przedsiębiorczość
   • Controllingowe ujęcie wyników badańi wykorzystanie wyników badań w procesach zarządczych
 10. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym
 11. Zjawisko anomii pracowniczej a efektywność obszaru HR, koszty wymiany kadry
 12. Założenia efektywnych form rozwiązywania umów o pracę, założenia efektywnego Outplacementu
  1. Analiza funkcji personalnej :
   • Zapoznanie się z metodologią analizy.
   • Zgodność z prawem i etyka działania oraz praktyki rynku jako wyznaczniki do narzędzi pomiarowych.
   • Przeprowadzenie analizy w najważniejszych obszarach funkcji personalnej.
   • Poprawna interpretacja wyników.
   • Analiza stanu zzl i jakości procesów ZZL w organizacji poprzez benchmarki w obszarze HR.
   • Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń.


Dzień 3. Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR

Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.


 1. Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR
  • Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
  • Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
  • Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
 2. Karta wskaźników dla firmy
  • Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
  • Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
  • Rzetelność i trafność wskaźników
  • Metodologia liczenia wskaźników
  • Poprawna interpretacja wskaźników
 3. Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – warsztat (prezentacja możliwości, przećwiczenie wybranych metod liczenia wskaźników i prowadzenia analiz wraz z interpretacją wyników) :
  • Employerbranding
  • Struktura i demografia zatrudnienia
  • Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
  • Absencja
  • Rekrutacja
  • Selekcja
  • Zatrudnienie
  • Adaptacja
  • Oceny okresowe – wynikowe
  • Wynagradzanie i motywacja finansowa
  • Wydajność i efektywność
  • Oceny okresowe - kompetencyjne
  • Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
  • Szkolenia
  • Rozwój zawodowy (zintegrowany) - zastosowanie wskaźników controllingu HR wiodących i wynikowych dla zintegrowanych programów rozwojowych i zarządzania kompetencjami
  • Motywowanie pozafinansowe
  • Zwolnienia
  • Outplacement
 4. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie :
  • Dobór danych
  • Pozyskiwanie danych - liczenie lub korzystanie ze źródeł
  • Uwarunkowania analizy trendów
  • Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
 5. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie :
  • Raporty płacowe (z rynku)
  • Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
  • Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
 6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.
CERTYFIKATY
Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia
METODOLOGIA
Szkolenia będą mieć głównie charakter warsztatowy

Zaprezentowane i przećwiczone zostanąwybrane metodologie i narzędzia: HR STATEG ©, HR INDEX © i ANALYZER HR ©, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

Analiza strategiczna obszaru HR:
- tabele do analizy strategicznej HR, wybrane tabele zostaną przeświczone
- HR STRATEG - narzędzia do analizy strategicznej HR promowane w projektach doradczych

Ankoeta jakościowej oceny HR:
- kwestionariusze ankietowe, wybrane kwestionariusze zostaną przećwiczone
- HR INDEX - narzędzia do analizy jakościowej wykorzystywane w badaniu ogólnopolskim praktyk HR

Karta wskaźników i tabela analityczna HR:
- wskaźniki HR, tabele analityczne formatki raportowe, wybrane wskaźniki i metody analiz zostaną przećwiczone
- HR ANALIZER - narzędzia wskaźnikowe
INFORMACJE DODATKOWE
 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft