szkolenia lato z BERNDSON

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją>>>

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).


Celem szkolenia jest:

•Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD.
•Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją.
•Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD).


Program szkolenia


1. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE.

 • Instrukcja Kancelaryjna;
 • Rzeczowy Wykaz Akt;
 • Instrukcja archiwalna.

2.RODZAJE I DROGI DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO DO URZĘDU.

 • Dokument elektroniczny;
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw;
 • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu;
 • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną;
 • przesyłki na nośniku papierowym;
 • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych;
 • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą via- ePUAP.

3.PODSTAWOWY SYSTEM DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA SPRAW-SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD)

 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw- „ tzw. wyjątki na papierze”;
 • Skład Chronologiczny;
 • Skład Informatycznych Nośników Danych;
 • Koordynator Czynności Kancelaryjnych-zadania;
 • Akta sprawy w EZD;
 • Metryka sprawy w EZD;.
 • Kompletność akt w sprawie papierowej;
 • Kompletność akt w sprawie elektronicznej;
 • Wysyłka pisma drogą elektroniczną z teczki papierowej.


4. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD I W SYSTEMIE TRADYCYJNYM.

 • Zadania punktów kancelaryjnych-(Kancelarii Ogólnej)
 • otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,
 • rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)- wyjątki,
 • skanowanie-wyjątki,
 • wprowadzanie metadanych,
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie,
 • prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
 • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych.
 • dekretacja pisma –wyjątki
 • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),
 • podpisanie pisma podpisem elektronicznym,
 • podpisanie pisma podpisem odręcznym.
 • Zadania prowadzących sprawy.
 • zakładanie spraw,
 • dekretacja zastępcza,
 • uzupełnianie metadanych,
 • prowadzenie kompletnych akt sprawy,
 • prowadzenie metryk spraw,
 • sporządzanie projektów pism,
 • dokonywanie akceptacji5. KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA W EZD-WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ I NIEMERYTORYCZNEJ

 • udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej
 • udostępnianie pism do wiadomości.


6.POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.


7. ELEKTRONICZNA I TRADYCYJNA ARCHIWIZACJA AKT SPRAW ZAKOŃCZONYCH .

Szkolenie prowadzi:

Renata Gąsior
GRUPA DOCELOWA
Szkolenia polecamy dla:

Pracowników urzędów i instytucji, którzy na co dzień pracują przy elektronicznym obiegu dokumentów, mają styczność z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w szczególności pracowników archiwów zakładowych, sekretariatu, kancelarii, kadr odpowiedzialnym za archiwizowanie dokumentacji.CERTYFIKATY
Każdy uczestnik na zakończenie spotkania otrzymuje imienny dyplom ukończenia szkolenia AVENHANSEN wraz z podpisem Trenera oraz programem warsztatu.
METODOLOGIA
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

- wykład

- prezentacja multimedialna

- ćwiczenia warsztatowe
INFORMACJE DODATKOWE
W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel,
w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej
wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Hillway Semper Univers Akademia Ja Instytut Studiów Podatkowych Trando Consulting Golden Training 4Grow Szkolenia Masters CRAFT ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP My Way Training Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Gebs Education mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia