Szkolenie - Akademia Skutecznego Handlowca

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją>>>

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).


Celem szkolenia jest:

•Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD.
•Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją.
•Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD).


Program szkolenia


1. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE.

 • Instrukcja Kancelaryjna;
 • Rzeczowy Wykaz Akt;
 • Instrukcja archiwalna.

2.RODZAJE I DROGI DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO DO URZĘDU.

 • Dokument elektroniczny;
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw;
 • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu;
 • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną;
 • przesyłki na nośniku papierowym;
 • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych;
 • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą via- ePUAP.

3.PODSTAWOWY SYSTEM DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA SPRAW-SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD)

 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw- „ tzw. wyjątki na papierze”;
 • Skład Chronologiczny;
 • Skład Informatycznych Nośników Danych;
 • Koordynator Czynności Kancelaryjnych-zadania;
 • Akta sprawy w EZD;
 • Metryka sprawy w EZD;.
 • Kompletność akt w sprawie papierowej;
 • Kompletność akt w sprawie elektronicznej;
 • Wysyłka pisma drogą elektroniczną z teczki papierowej.


4. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD I W SYSTEMIE TRADYCYJNYM.

 • Zadania punktów kancelaryjnych-(Kancelarii Ogólnej)
 • otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,
 • rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)- wyjątki,
 • skanowanie-wyjątki,
 • wprowadzanie metadanych,
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie,
 • prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
 • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych.
 • dekretacja pisma –wyjątki
 • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),
 • podpisanie pisma podpisem elektronicznym,
 • podpisanie pisma podpisem odręcznym.
 • Zadania prowadzących sprawy.
 • zakładanie spraw,
 • dekretacja zastępcza,
 • uzupełnianie metadanych,
 • prowadzenie kompletnych akt sprawy,
 • prowadzenie metryk spraw,
 • sporządzanie projektów pism,
 • dokonywanie akceptacji5. KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA W EZD-WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ I NIEMERYTORYCZNEJ

 • udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej
 • udostępnianie pism do wiadomości.


6.POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.


7. ELEKTRONICZNA I TRADYCYJNA ARCHIWIZACJA AKT SPRAW ZAKOŃCZONYCH .

Szkolenie prowadzi:

Renata Gąsior
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/renata-gasior.html
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/renata-gasior.html
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/renata-gasior.html
GRUPA DOCELOWA
Szkolenia polecamy dla:

Pracowników urzędów i instytucji, którzy na co dzień pracują przy elektronicznym obiegu dokumentów, mają styczność z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w szczególności pracowników archiwów zakładowych, sekretariatu, kancelarii, kadr odpowiedzialnym za archiwizowanie dokumentacji.CERTYFIKATY

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

METODOLOGIA
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

- wykład

- prezentacja multimedialna

- ćwiczenia warsztatowe
INFORMACJE DODATKOWE
W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej
wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft