ACC training group

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją>>>

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).


Celem szkolenia jest:

•Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD.
•Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją.
•Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD).


Program szkolenia


1. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE.

 • Instrukcja Kancelaryjna;
 • Rzeczowy Wykaz Akt;
 • Instrukcja archiwalna.

2.RODZAJE I DROGI DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO DO URZĘDU.

 • Dokument elektroniczny;
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw;
 • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu;
 • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną;
 • przesyłki na nośniku papierowym;
 • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych;
 • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą via- ePUAP.

3.PODSTAWOWY SYSTEM DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA SPRAW-SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD)

 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw- „ tzw. wyjątki na papierze”;
 • Skład Chronologiczny;
 • Skład Informatycznych Nośników Danych;
 • Koordynator Czynności Kancelaryjnych-zadania;
 • Akta sprawy w EZD;
 • Metryka sprawy w EZD;.
 • Kompletność akt w sprawie papierowej;
 • Kompletność akt w sprawie elektronicznej;
 • Wysyłka pisma drogą elektroniczną z teczki papierowej.


4. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD I W SYSTEMIE TRADYCYJNYM.

 • Zadania punktów kancelaryjnych-(Kancelarii Ogólnej)
 • otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,
 • rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora)- wyjątki,
 • skanowanie-wyjątki,
 • wprowadzanie metadanych,
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie,
 • prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
 • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych,
 • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych.
 • dekretacja pisma –wyjątki
 • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),
 • podpisanie pisma podpisem elektronicznym,
 • podpisanie pisma podpisem odręcznym.
 • Zadania prowadzących sprawy.
 • zakładanie spraw,
 • dekretacja zastępcza,
 • uzupełnianie metadanych,
 • prowadzenie kompletnych akt sprawy,
 • prowadzenie metryk spraw,
 • sporządzanie projektów pism,
 • dokonywanie akceptacji5. KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA W EZD-WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ I NIEMERYTORYCZNEJ

 • udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej
 • udostępnianie pism do wiadomości.


6.POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.


7. ELEKTRONICZNA I TRADYCYJNA ARCHIWIZACJA AKT SPRAW ZAKOŃCZONYCH .

Szkolenie prowadzi:

Renata Gąsior
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/renata-gasior.html
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/renata-gasior.html
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/trenerzy/renata-gasior.html
GRUPA DOCELOWA
Szkolenia polecamy dla:

Pracowników urzędów i instytucji, którzy na co dzień pracują przy elektronicznym obiegu dokumentów, mają styczność z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w szczególności pracowników archiwów zakładowych, sekretariatu, kancelarii, kadr odpowiedzialnym za archiwizowanie dokumentacji.CERTYFIKATY

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

METODOLOGIA
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

- wykład

- prezentacja multimedialna

- ćwiczenia warsztatowe
INFORMACJE DODATKOWE
W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej
wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft