Witalni.pl - terminarz szkoleń

Certyfikowany audytor wewnętrzny / pełnomocnik ISO 9001:2015

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu, dokumentowania jego wyników, dokumentowania systemu zarządzania, przeprowadzania przeglądu zarządzania.
GRUPA DOCELOWA
Adresaci szkolenia:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych,
kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.

Cele warsztatu:
- poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
- zrozumienie wymagań normy ISO 9001,
- zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
- nauczenie się poprawnego przygotowania, przeprowadzania i raportowania auditów wewnętrznych.
- szczegółowe omówienie zadań pełnomocnika w zarządzaniu procesem wdrożenia systemu zarządzania jakością,
- prezentacja przykładów dokumentacji w wersji elektronicznej oraz omówienie zasad zarządzania dokumentacją „bez papierów”,
- przedstawienie i ćwiczenie procedur systemowych,
- zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
- praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
- omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej,
- omówienie przykładów z audytów certyfikujących.
CERTYFIKATY
wydawane są dwa certyfikaty: audytora wewnętrznego i pełnomocnika systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.
METODOLOGIA
Szkolenie praktyczne, prowadzone przez doświadczonych konsultantów i trenerów. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania jakością, m.in. identyfikują procesy, przeprowadzają audyty i przegląd zarządzania.

Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami z przeprowadzanych wdrożeń i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach.

Szkolenie prowadzą konsultanci posiadający wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie szkoleń i wdrażania systemów zarządzania w rożnych branżach. Szkolenie bazuje na wytycznych dotyczących audytowania zgodnych z PN-EN ISO 19011. Duża aktywność uczestników podczas licznych ćwiczeń pozwala na wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą nie tylko trenera z uczestnikami ale też uczestników warsztatów między sobą.
INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnicy kursu otrzymują:

Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
demo programu komputerowego do tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym – Certus Process Modeler,
e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych”
obiad, przerwę kawową.

TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

centrum szkoleniowe

Cena: 1000 zł netto

od 2017-11-06 do 2017-11-07

W cenie: materiały, certyfikaty, obiad, catering

Warszawa, mazowieckie

centrum szkoleniowe

Cena: 1000 zł netto

od 2017-12-07 do 2017-12-08

W cenie: materiały, certyfikaty, obiad, catering
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Open Szkolenia Human Skills Promako SRK Questus Marketingonline Akademia Kształcenia Kadr