Witalni.pl - terminarz szkoleń

Certyfikowany audytor wewnętrzny / pełnomocnik ISO 9001:2015

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu, dokumentowania jego wyników, dokumentowania systemu zarządzania, przeprowadzania przeglądu zarządzania.
GRUPA DOCELOWA
Adresaci szkolenia:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych,
kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.

Cele warsztatu:
- poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
- zrozumienie wymagań normy ISO 9001,
- zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
- nauczenie się poprawnego przygotowania, przeprowadzania i raportowania auditów wewnętrznych.
- szczegółowe omówienie zadań pełnomocnika w zarządzaniu procesem wdrożenia systemu zarządzania jakością,
- prezentacja przykładów dokumentacji w wersji elektronicznej oraz omówienie zasad zarządzania dokumentacją „bez papierów”,
- przedstawienie i ćwiczenie procedur systemowych,
- zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
- praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
- omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej,
- omówienie przykładów z audytów certyfikujących.
CERTYFIKATY
wydawane są dwa certyfikaty: audytora wewnętrznego i pełnomocnika systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.
METODOLOGIA
Szkolenie praktyczne, prowadzone przez doświadczonych konsultantów i trenerów. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania jakością, m.in. identyfikują procesy, przeprowadzają audyty i przegląd zarządzania.

Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami z przeprowadzanych wdrożeń i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach.

Szkolenie prowadzą konsultanci posiadający wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie szkoleń i wdrażania systemów zarządzania w rożnych branżach. Szkolenie bazuje na wytycznych dotyczących audytowania zgodnych z PN-EN ISO 19011. Duża aktywność uczestników podczas licznych ćwiczeń pozwala na wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą nie tylko trenera z uczestnikami ale też uczestników warsztatów między sobą.
INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnicy kursu otrzymują:

Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
demo programu komputerowego do tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym – Certus Process Modeler,
e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas auditu wewnętrznego. Poradnik dla auditorów wewnętrznych”
obiad, przerwę kawową.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Createevent BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft