Witalni.pl - terminarz szkoleń

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

Kategoria
zarządzanie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 1. Struktura zespołu w sytuacji rozproszenia:
  • Formalna i nieformalna struktura zespołu;
  • Role grupowe: kwestionariusz Belbina, charakterystyka i analiza ról grupowych;
  • Struktura sympatii i autorytetu w zespole;
  • Różnice kulturowe w funkcjonowaniu zespołu wielonarodowego.
 2. Komunikacja w zespole rozproszonym:
  • Istota i specyfika komunikacji w zespole rozproszonym;
  • Zasady konstruktywnego porozumiewania się w sytuacji rozproszenia;
  • Komunikacja jedno i dwukierunkowa z wykorzystaniem aplikacji elektronicznych;
  • Narzędzia efektywnego menedżera: parafraza, odzwierciedlenie, prowadzenie, komunikaty Ja-Ty;
  • Jak budować kontakt i wzajemne zaufanie - przezwyciężanie barier
 3. Zarządzania zespołem w rozproszeniu:
  • Rola informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem;
  • Zasady wydawania poleceń minimalizujące pojawienie się niezrozumienia i oporu;
  • Monitorowanie wykonania zadań w zespole rozproszonym;
  • Przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących pracownika;
  • Wspieranie pracownika w uczeniu się i podejmowanie działań korygujących.
 4. Motywacja w zespole rozproszonym:
  • Co sprawia, że grupa stanowi jedność?
  • Jak zwiększyć spójność grupy?
  • Co sprawia, że poszczególne jednostki realizują się w zespole?
  • Zarządzanie przez cele (MBO) jako narzędzie motywowania;
  • Motywowanie zespołu do efektywnej współpracy.
 5. Rywalizacja w zespole i pomiędzy zespołami:
  • Zasady delegowania odpowiedzialności w zespole rozproszonym;
  • Czy rywalizacja wyklucza współpracę?
  • Budowanie zaufania w zespole.
 6. Zmiana i rozwój zespołu:
  • Etapy rozwoju zespołu rozproszonego;
  • Dynamika procesów wewnątrzgrupowych;
  • Jak przewidzieć i jak radzić sobie z oporem wobec zmian?
  • Budowanie kultury zmian w zespole;
  • Jak pomagać ludziom rozwijać się w zespołach?
  • Przyjmowanie nowych osób do zespołu
CERTYFIKATY
tak
METODOLOGIA


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab