Witalni.pl - terminarz szkoleń

PRAWO PRACY

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel:
Warsztatowa forma zajęć umożliwia nie tylko zapoznanie się uczestników z najnowszymi zmianami z zakresu prawa pracy ale również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

Program:
Zmiany w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 2017 r.:
 1. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników od 2017 r., w tym nowe zasady dot. pracowników podejmujących pierwszy raz w życiu zatrudnienie pracownicze.
 2. Minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne.
 3. Nowe obowiązki zleceniodawcy od 2017 r. w zakresie ewidencjonowania godzin przepracowanych.
 4. Obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu.
 5. Obowiązki zleceniodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji potwierdzającej ilość godzin przepracowanych z zachowaniem stawek minimalnych.
 6. Nowe uprawnienia PIP od 2017 r., w tym w zakresie kontroli wypłaty stawek minimalnych za pracę zleceniobiorców i usługodawców.
 7. Korelacje między minimalnym wynagrodzeniem za pracę pracownika i minimalnym wynagrodzeniem za godzinę zleceniobiorcy.
 8. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2017 r.: może zmieniać się dwa razy do roku w zależności od prognozowanego wzrostu cen – nowe zasady.
 9. Wpływ minimalnego wynagrodzenia za pracę na inne świadczenia i uprawnienia osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Umowy o pracę w świetle przepisów Kodeksu pracy – zmiany 2016 r./2017 r.:
 1. Od września 2016 r. – nowe obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
 2. Zapoznanie pracownika z umową o pracę i regulaminem pracy przed dopuszczeniem do pracy – praktyczne zastosowanie nowych przepisów.
 3. Propozycje zmian w kodeksie pracy od 2017 r.:
 1. dłuższe terminy na odwołanie od wypowiedzenia od umowy o pracę,
 2. świadectwo pracy 2017 r.: terminy wydawania świadectw pracy z tytułu zatrudnienia w ramach terminowych umów o pracę.

Nowe umowy według Kodeksu pracy od 2016 r.
 1. Likwidacja umów na czas wykonywania określonej pracy.
 2. Kilka umów na okres próbny – po zmianach ustawy.
 3. Nowe limity dot. zawierania umów na czas określony.
 4. Umowy na czas określony, o zawarciu których pracodawca będzie zobowiązany informować Państwową Inspekcję Pracy.
 5. Rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika.
 6. Skracanie okresów wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony oraz umów na czas określony.
 7. Ustawowe zasady zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy.
 8. Przepisy przejściowe – jak stosować nowe przepisy do już trwających umów o pracę.
 9. Zmiany w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Omówienie zmian przepisów w sprawie prowadzenia badań profilaktycznych przed dopuszczeniem do pracy, w tym. m.in.:
 1. Kiedy można przyjąć pracownika do pracy w oparciu o aktualne badania przeprowadzone u poprzedniego pracodawcy.
 2. Nowe zasady dot. badań wstępnych przed dopuszczeniem do pracy.

Zmiany dot. umów o pracę, a kwestie związanie z ustaniem zatrudnienia pracowniczego.
 1. Czym różni się rozwiązanie od wygaśnięcia stosunku pracy.
 2. Treść i forma oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę.
 3. Przyczyny i sytuacje, w których można dokonać wypowiedzenia umowy o pracę, a kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: przykłady, orzecznictwo Sądu Najwyższego, interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy.
   
Pytania uczestników.
GRUPA DOCELOWA
- pracodawcy i pracownicy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
- kadra zarządzająca
- osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr
- osoby, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.

CERTYFIKATY
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.
METODOLOGIA

INFORMACJE DODATKOWE

Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma materiały przygotowane przez prowadzącą.

Organizacja:
1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 9:00-15:00.
2. Dla uczestników szkolenia przygotowany jest serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:

- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab