Homo Creatore - Szkolenia otwarte

Kurs kasjera walutowo-złotowego

Kategoria
informatyka i komputery
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel:
Celem kursu jest fachowe przygotowanie uczestników do wykonywania zadań kasjera walutowego. Program kursu obejmuje prawne i praktyczne zagadnienia związane bezpośrednio z obsługą transakcji walutowych.
W czasie realizacji programu omawiane są akty normatywne regulujące działalność kantorową, emisję pieniądza oraz zasady postępowania z banknotami fałszywymi, zniszczonymi i zneutralizowanymi oraz bezpieczeństwem obrotu gotówkowego.
Prezentacja walut oraz cech technicznych zabezpieczających ich autentyczność oraz problematyki ich fałszerstw obejmuje banknoty i monety: EUR (Unia Gospodarcza i Walutowa), GBP (Wielka Brytania), CHF (Szwajcaria), SEK (Szwecja), NOK (Norwegia), AUD (Australia), DKK (Dania), CAD (Kanada), USD (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), PLN (Polska).

Korzyści:
Po zakończeniu kursu, każdy z jego uczestników będzie:
 • znał i swobodnie poruszał się po aktach prawnych dotyczących działalności kantorowej, emisji pieniądza, sposobu postępowania z fałszywymi, zniszczonymi i zneutralizowanymi  znakami pieniężnymi oraz bezpieczeństwa obrotu gotówkowego,
 • potrafił zweryfikować autentyczność banknotów i monet zarówno metodą organoleptyczną jak i przy pomocy podręcznego sprzętu analitycznego,
 • posługiwać się albumem pieniędzy zagranicznych,
 • prowadzić dokumentację kasową,
 • znał zasady bezpieczeństwa związane z  wykonywaniem operacji gotówkowych.

Program:
 1. Zagadnienia emisyjne.
 2. Wybrane zagadnienia z prawa dewizowego. Waluty wymienialne.
 3. Warunki techniczno-organizacyjne prowadzenia działalności kantorowej.
 4. Organizacja pracy oraz odpowiedzialność materialna kasjera walutowego.
 5. Ewidencje kasowe.
 6. Album pieniędzy zagranicznych.
 7. Cechy techniczne zabezpieczające autentyczność znaków pieniężnych,
 8. Ćwiczenia praktyczne w zakresie identyfikacji znaków protekcyjnych na banknotach i monetach.
 9. Fałszerstwa banknotów i monet.
 10. Zasady postępowania z fałszywymi banknotami i monetami oraz znakami pieniężnymi zneutralizowanymi.
 11. Zasady postępowania ze znakami pieniężnymi zniszczonymi i uszkodzonymi.
 12. Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego.
 13. Egzamin.
GRUPA DOCELOWA
Kurs kasjera walutowego dedykowany jest osobom, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku kasjera walutowego. Prawo dewizowe w art. 13 stanowi, że czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i które posiadają fachowe przygotowanie.
CERTYFIKATY
Kurs kończy się egzaminem (termin do ustalenia na pierwszym spotkaniu) mającym na celu sprawdzenie stopnia opanowania przez osoby uczestniczące w kursi zagadnień prawnych dotyczących działalności kantorowej oraz umiejętności praktycznych w zakresie weryfikacji cech technicznych zabezpieczających autentyczność znaków pieniężnych oraz wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
METODOLOGIA
Program kursu realizowany jest za pomocą:
 • wykładu z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
 • ćwiczeń praktycznych z wykorzystanie banknotów i monet oraz podręcznego sprzętu analitycznego wspomagającego proces weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych.

INFORMACJE DODATKOWE
Materiały:
Każdy uczestnik kursu otrzyma publikację "Przewodnik po banknotach" K. Ustjaka

Organizacja:
1. Program jest realizowany przez 3 dni, obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
 
Zgłoszenia udziału w kursie przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft