ACC training group

Kurs kasjera walutowo-złotowego

Kategoria
informatyka i komputery
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel:
Celem kursu jest fachowe przygotowanie uczestników do wykonywania zadań kasjera walutowego. Program kursu obejmuje prawne i praktyczne zagadnienia związane bezpośrednio z obsługą transakcji walutowych.
W czasie realizacji programu omawiane są akty normatywne regulujące działalność kantorową, emisję pieniądza oraz zasady postępowania z banknotami fałszywymi, zniszczonymi i zneutralizowanymi oraz bezpieczeństwem obrotu gotówkowego.
Prezentacja walut oraz cech technicznych zabezpieczających ich autentyczność oraz problematyki ich fałszerstw obejmuje banknoty i monety: EUR (Unia Gospodarcza i Walutowa), GBP (Wielka Brytania), CHF (Szwajcaria), SEK (Szwecja), NOK (Norwegia), AUD (Australia), DKK (Dania), CAD (Kanada), USD (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), PLN (Polska).

Korzyści:
Po zakończeniu kursu, każdy z jego uczestników będzie:
 • znał i swobodnie poruszał się po aktach prawnych dotyczących działalności kantorowej, emisji pieniądza, sposobu postępowania z fałszywymi, zniszczonymi i zneutralizowanymi  znakami pieniężnymi oraz bezpieczeństwa obrotu gotówkowego,
 • potrafił zweryfikować autentyczność banknotów i monet zarówno metodą organoleptyczną jak i przy pomocy podręcznego sprzętu analitycznego,
 • posługiwać się albumem pieniędzy zagranicznych,
 • prowadzić dokumentację kasową,
 • znał zasady bezpieczeństwa związane z  wykonywaniem operacji gotówkowych.

Program:
 1. Zagadnienia emisyjne.
 2. Wybrane zagadnienia z prawa dewizowego. Waluty wymienialne.
 3. Warunki techniczno-organizacyjne prowadzenia działalności kantorowej.
 4. Organizacja pracy oraz odpowiedzialność materialna kasjera walutowego.
 5. Ewidencje kasowe.
 6. Album pieniędzy zagranicznych.
 7. Cechy techniczne zabezpieczające autentyczność znaków pieniężnych,
 8. Ćwiczenia praktyczne w zakresie identyfikacji znaków protekcyjnych na banknotach i monetach.
 9. Fałszerstwa banknotów i monet.
 10. Zasady postępowania z fałszywymi banknotami i monetami oraz znakami pieniężnymi zneutralizowanymi.
 11. Zasady postępowania ze znakami pieniężnymi zniszczonymi i uszkodzonymi.
 12. Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego.
 13. Egzamin.
GRUPA DOCELOWA
Kurs kasjera walutowego dedykowany jest osobom, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku kasjera walutowego. Prawo dewizowe w art. 13 stanowi, że czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i które posiadają fachowe przygotowanie.
CERTYFIKATY
Kurs kończy się egzaminem (termin do ustalenia na pierwszym spotkaniu) mającym na celu sprawdzenie stopnia opanowania przez osoby uczestniczące w kursi zagadnień prawnych dotyczących działalności kantorowej oraz umiejętności praktycznych w zakresie weryfikacji cech technicznych zabezpieczających autentyczność znaków pieniężnych oraz wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
METODOLOGIA
Program kursu realizowany jest za pomocą:
 • wykładu z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
 • ćwiczeń praktycznych z wykorzystanie banknotów i monet oraz podręcznego sprzętu analitycznego wspomagającego proces weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych.

INFORMACJE DODATKOWE
Materiały:
Każdy uczestnik kursu otrzyma publikację "Przewodnik po banknotach" K. Ustjaka

Organizacja:
1. Program jest realizowany przez 3 dni, obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
2. Zajęcia odbywają się w dniach: 
 • 28.09.2017 r. w godz. 16:00-20:00
 • 29.08.2017 r. w godz. 16:00-20:00
 • 30.08.2017 r. w godz. 09:00-14:00
 
Zgłoszenia udziału w kursie przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft