Witalni.pl - terminarz szkoleń

Specjalista d/s kadrowo-płacowych EDYCJA WEEKENDOWA

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel:
Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia wszystkich spraw pracowniczych w firmie. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie: praktycznego stosowania prawa pracy, prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS.

Program:
I. Psychologia pracy (4 godziny)
   1. Efektywne porozumiewanie się – zachowania werbalne i niewerbalne, aktywne słuchanie, radzenie
       sobie w trudnych sytuacjach, bariery komunikacyjne.
   2. Asertywne zachowania w sytuacjach zawodowych – radzenie sobie z presją i manipulacją, reakcja
      na krytykę, umiejętność rozwiązywania konfliktów.
   3. Efektywne zarządzanie czasem – diagnoza własnego stylu pracy, strategia zarządzania czasem,
      podejmowanie decyzji.

II. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (44 godziny)
   1. Obowiązki pracodawcy względem ZUS:
      - obsługa pracowników w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
      - naliczanie i przekazywanie składek do ZUS.
   2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
      - zasady potrącania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie 
        informacji oraz realizacja innych ustawowych obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób
        fizycznych.
   3. Sporządzanie listy płac, rozliczenia z pracownikami.

III. Prawo pracy (24 godziny)
    1. Stosunek pracy oraz zatrudnianie na umowy cywilnoprawne.
    2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
    3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
    4. Czas pracy. Urlopy pracownicze.
    5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
    6. BHP w zakładzie pracy.
    7. Kontrola przestrzegania prawa pracy, PIP.
    8. Procedury odwoławcze w sprawach pracowniczych, Sądy Pracy.

IV. Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników (12 godzin)
    1. Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy.
    2. Dokumentowanie zawarcia umów o pracę.
    3. Prowadzenie akt osobowych.
    4. Dokumentowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
    5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem
        stosunku pracy.

V. Wykorzystanie komputera w pracy kadrowego (16 godzin)
    1. Program Płatnik.
    2. Zasady pracy w programach kadrowo-płacowych (na przykładzie programu Symfonia Kadry i
        Płace).
    3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do sporządzania listy płac oraz prowadzenia innych
        rozliczeń pracowniczych.

GRUPA DOCELOWA
Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem min. średnim, które planują podjęcie pracy w dziale kadrowym lub chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie.

CERTYFIKATY
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
METODOLOGIA
Program kursu jest realizowany za pomocą wykładów, ćwiczeń, zajęć komputerowych.
INFORMACJE DODATKOWE
Materiały:
Uczestnik kursu otrzymuje książki, wzory dokumentów, zestaw formularzy:
  1. Kodeks pracy – ujednolicony tekst ustawy;
  2. A. Jacewicz, D. Małkowska „Kadry i płace 2019 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS", ODDK;
  3. R. Mroczkowska, P. Potocka-Szmoń „Dokumentacja pracownicza 2019 – ponad 300 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)”, ODDK;
  4. Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu podatków dochodowych;
  5. Zestaw dokumentów, formularzy do rozliczeń z ZUS.

Prowadzący:

Zajęcia na kursie prowadzą:
- prawnicy – specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy,
- praktycy – główni księgowi,
- specjaliści organów administracji państwowej,
- instruktorzy obsługi komputera,
- trenerzy prowadzący zajęcia z psychologii pracy

Organizacja:

1. Program jest realizowany przez 2 miesiące, obejmuje 100 godzin dydaktycznych.
2. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9:00-15:30 oraz niedziele w godz. 9:00-12:10.
3. Uczestnik ma do wyboru dwie formy opłaty za kurs – jednorazową lub ratalną.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:

- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego ZAPISZ SIĘ >>
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!