POTWIERDZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Specjalista d/s kadrowo-płacowych EDYCJA WEEKENDOWA

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Cel:
Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia wszystkich spraw pracowniczych w firmie. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie: praktycznego stosowania prawa pracy, prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS.

Program:
I. Psychologia pracy (4 godziny)
   1. Efektywne porozumiewanie się – zachowania werbalne i niewerbalne, aktywne słuchanie, radzenie
       sobie w trudnych sytuacjach, bariery komunikacyjne.
   2. Asertywne zachowania w sytuacjach zawodowych – radzenie sobie z presją i manipulacją, reakcja
      na krytykę, umiejętność rozwiązywania konfliktów.
   3. Efektywne zarządzanie czasem – diagnoza własnego stylu pracy, strategia zarządzania czasem,
      podejmowanie decyzji.

II. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (44 godziny)
   1. Obowiązki pracodawcy względem ZUS:
      - obsługa pracowników w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
      - naliczanie i przekazywanie składek do ZUS.
   2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
      - zasady potrącania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie 
        informacji oraz realizacja innych ustawowych obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób
        fizycznych.
   3. Sporządzanie listy płac, rozliczenia z pracownikami.

III. Prawo pracy (24 godziny)
    1. Stosunek pracy oraz zatrudnianie na umowy cywilnoprawne.
    2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
    3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
    4. Czas pracy. Urlopy pracownicze.
    5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
    6. BHP w zakładzie pracy.
    7. Kontrola przestrzegania prawa pracy, PIP.
    8. Procedury odwoławcze w sprawach pracowniczych, Sądy Pracy.

IV. Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników (12 godzin)
    1. Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy.
    2. Dokumentowanie zawarcia umów o pracę.
    3. Prowadzenie akt osobowych.
    4. Dokumentowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
    5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem
        stosunku pracy.

V. Wykorzystanie komputera w pracy kadrowego (16 godzin)
    1. Program Płatnik.
    2. Zasady pracy w programach kadrowo-płacowych (na przykładzie programu Symfonia Kadry i
        Płace).
    3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do sporządzania listy płac oraz prowadzenia innych
        rozliczeń pracowniczych.

GRUPA DOCELOWA
Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem min. średnim, które planują podjęcie pracy w dziale kadrowym lub chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie.

CERTYFIKATY
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
METODOLOGIA
Program kursu jest realizowany za pomocą wykładów, ćwiczeń, zajęć komputerowych.
INFORMACJE DODATKOWE
Materiały:
Uczestnik kursu otrzymuje książki, wzory dokumentów, zestaw formularzy:
  1. Kodeks pracy – ujednolicony tekst ustawy;
  2. A. Jacewicz, D. Małkowska „Kadry i płace 2019 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS", ODDK;
  3. R. Mroczkowska, P. Potocka-Szmoń „Dokumentacja pracownicza 2019 – ponad 300 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)”, ODDK;
  4. Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu podatków dochodowych;
  5. Zestaw dokumentów, formularzy do rozliczeń z ZUS.

Prowadzący:

Zajęcia na kursie prowadzą:
- prawnicy – specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy,
- praktycy – główni księgowi,
- specjaliści organów administracji państwowej,
- instruktorzy obsługi komputera,
- trenerzy prowadzący zajęcia z psychologii pracy

Organizacja:

1. Program jest realizowany przez 2 miesiące, obejmuje 100 godzin dydaktycznych.
2. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9:00-15:30 oraz niedziele w godz. 9:00-12:10.
3. Uczestnik ma do wyboru dwie formy opłaty za kurs – jednorazową lub ratalną.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:

- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego ZAPISZ SIĘ >>
- faksem pod numerem 58/ 735-72-83
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Fundacja Wszechnicy Budowlanej Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.