Witalni.pl - terminarz szkoleń

Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Charakterystyka Nowego Podejścia
- Co to jest Nowe Podejście i czego dotyczy
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku na terenie EOG
- Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i ich odpowiedników
- Zasady wyszukiwania zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
 • Prezentacja Dyrektyw Nowego Podejścia
 • Organizacja nowej dyrektywy PED 2014/68/UE
 • Zakres i wyłączenia dyrektywy PED 2014/68/UE
- Zbiorniki
- Rurociągi
- Osprzęt ciśnieniowy
- Osprzęt zabezpieczający
- Zespoły urządzeń ciśnieniowych
 • Obowiązki podmiotów gospodarczych
- Producenci
- Upoważnieni przedstawiciele
- Importerzy
- Dystrybutorzy
 • Domniemanie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE
 • Rodzaje stosowanych płynów
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 – w sprawie klasyfikacji substancji i mieszanin
 • Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych
 • Moduły oceny zgodności
 • Deklaracja zgodności
 • Tabliczka znamionowa
 • Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa
- Uwagi ogólne
- Analiza ryzyka
- Projektowanie (metoda obliczeniowa, metoda doświadczalna)
 • Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa
- Wytwarzanie (procedury wytwórcze, ocena końcowa, oznakowanie i etykietowanie, instrukcja obsługi)
- Materiały
 • Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych
 • Normy zharmonizowane
- EN 13445, EN 12952/3, EN 13480
- ISO 15614, ISO 9606-1
 • Forum Europejskie
 • Working Group Pressure WGP
 • Working Party Guidelines WPG
 • Working Party Materials WPM
 • Wytyczne
 • Przykłady techniczne
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie z dyrektywy 97/23/WE (PED) skierowane jest do rzeczoznawców, inspektorów kontroli jakości, wytwórców urządzeń ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służb kontroli jakości, użytkowników urządzeń ciśnieniowych oraz inwestorów i właścicieli instalacji przemysłowych.
CERTYFIKATY
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu
METODOLOGIA
Szkolenie teoretyczno-praktyczne

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab