Centrum zapewnienia jakości kształcenia

Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Charakterystyka Nowego Podejścia
- Co to jest Nowe Podejście i czego dotyczy
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku na terenie EOG
- Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i ich odpowiedników
- Zasady wyszukiwania zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
 • Prezentacja Dyrektyw Nowego Podejścia
 • Organizacja nowej dyrektywy PED 2014/68/UE
 • Zakres i wyłączenia dyrektywy PED 2014/68/UE
- Zbiorniki
- Rurociągi
- Osprzęt ciśnieniowy
- Osprzęt zabezpieczający
- Zespoły urządzeń ciśnieniowych
 • Obowiązki podmiotów gospodarczych
- Producenci
- Upoważnieni przedstawiciele
- Importerzy
- Dystrybutorzy
 • Domniemanie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE
 • Rodzaje stosowanych płynów
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 – w sprawie klasyfikacji substancji i mieszanin
 • Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych
 • Moduły oceny zgodności
 • Deklaracja zgodności
 • Tabliczka znamionowa
 • Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa
- Uwagi ogólne
- Analiza ryzyka
- Projektowanie (metoda obliczeniowa, metoda doświadczalna)
 • Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa
- Wytwarzanie (procedury wytwórcze, ocena końcowa, oznakowanie i etykietowanie, instrukcja obsługi)
- Materiały
 • Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych
 • Normy zharmonizowane
- EN 13445, EN 12952/3, EN 13480
- ISO 15614, ISO 9606-1
 • Forum Europejskie
 • Working Group Pressure WGP
 • Working Party Guidelines WPG
 • Working Party Materials WPM
 • Wytyczne
 • Przykłady techniczne
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie z dyrektywy 97/23/WE (PED) skierowane jest do rzeczoznawców, inspektorów kontroli jakości, wytwórców urządzeń ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służb kontroli jakości, użytkowników urządzeń ciśnieniowych oraz inwestorów i właścicieli instalacji przemysłowych.
CERTYFIKATY
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu
METODOLOGIA
Szkolenie teoretyczno-praktyczneErgo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft