VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Faktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Faktury VAT 2019/2020 z uwzględnieniem obowiązkowego split payment.

I. Ogólne zasady wystawiania faktur VAT
1) Podstawy prawne wystawiania faktur VAT, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania
2) Definicja legalna faktury i faktury elektronicznej
3) Wprowadzenie faktury VAT do obrotu
4) Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą VAT
5) Obowiązek wystawiania faktur VAT
6) Faktury VAT wystawiane na żądanie
7) Wystawianie faktur VAT przy sprzedaży paragonowej
8) Faktura VAT a rachunek. Czy istnieje obowiązek wystawiania rachunków do umów zleceń?
9) W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę VAT?
10) Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
11) Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury VAT – jak je zapewnić?

II. Treść faktury VAT
1) Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze
2) Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT
3) Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze, w tym omówienie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT
4) Elementy faktury dotyczącej sprzedaży zwolnionej z VAT
5) Kiedy bilet jest fakturą?
6) Faktura uproszczona
7) Dane fakultatywne na fakturach VAT (jakie dodatkowe informacje można zamieszczać na fakturach)
8) Faktura VAT wystawiana w przypadku metody kasowej
9) Samofakturowanie
10) Faktury VAT wystawiane w przypadku procedury VAT marży
11) Wystawianie faktur VAT w walucie
12) Czy faktura VAT może być wystawiona w obcym języku?
13) Faktury VAT RR

III. Zastosowanie właściwych stawek podatku VAT na fakturze
1) Podstawa opodatkowania w VAT
2) Obowiązujące w 2020r. stawki podatku VAT
3) Zasady stosowania stawek: 0%, „ZW” i „NP”
4) Skutki błędnego oznaczenia stawki VAT na fakturze
5) Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
6) Zasady zaokrąglania kwot na fakturze
7) Omówienie dotychczasowych problemów w klasyfikacji towarów i usług na przykładach i w oparciu o najnowsze orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych
8) Zasady wystawiania faktur przy obowiązkowym split payment od września 2019r.
9) Skutki nieprawidłowego wystawienia faktury VAT przy obowiązkowym split payment

IV. Terminy wystawiania faktur VAT
1) moment podatkowy a data wystawienia faktury
2) zasady ogólne dotyczące terminu wystawiania faktur
3) wystawianie faktur VAT w przypadku szczególnych obowiązków podatkowych
4) skutki nieterminowego wystawienia faktury VAT

V. Fakturowanie zaliczek
1) definicja faktury zaliczkowej
2) przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
3) termin wystawienia faktury zaliczkowej
4) faktury zaliczkowe w eksporcie
5) faktura końcowa
6) czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?
7) Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym
8) obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
9) obowiązkowe dane faktury końcowej

VI. Fakturowanie transakcji zagranicznych
1) fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
2) wystawianie faktur eksportowych
3) faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagranicy

VII. Korekta faktury VAT
1) kiedy można wystawić fakturę korygującą?
2) Pojęcie noty korygującej i obowiązkowe dane noty
3) Elementy faktury korygującej
4) Prawnie dopuszczalne formy dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej
5) zbiorcze faktury korygujące
6) korygowanie faktury korygującej
7) anulowanie faktur VAT

VIII. Duplikat faktury
1) kiedy można wystawić duplikat faktury?
2) dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
3) czy można wystawić duplikat do duplikatu faktury VAT?

IX. Archiwizowanie faktur VAT
1) Ogólne zasady archiwizowania
2) jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
3) Okres archiwizowania faktur

X. Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT
1) Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT
2) Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze
3) Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT
4) Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2020r.:
a) Stawka 0% w przypadku autokorekty
b) Stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
c) Stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
d) Stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”

XI. Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych

XII.Centralny Rejestr faktur VAT

XIII.Dyskusja i pytania uczestników
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących się rozliczaniem podatków i wystawianiem faktur VAT: pracowników działów finansowo - księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, kontrolerów finansowych, przedsiębiorców i inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

METODOLOGIA
• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

INFORMACJE DODATKOWE
Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Zadaj pytanie o to szkolenie >>


TERMINARZ SZKOLENIA
Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 399 zł netto

od 2019-08-28 do 2019-08-28

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-29 do 2019-08-29

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-02 do 2019-09-02

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Olsztyn, warminsko-mazurskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-03 do 2019-09-03

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Warszawa, mazowieckie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-11 do 2019-09-11

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Kielce, swietokrzyskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-12 do 2019-09-12

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Zielona Góra, lubuskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-12 do 2019-09-12

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-13 do 2019-09-13

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Poznań, malopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-16 do 2019-09-16

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-17 do 2019-09-17

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Lublin, lubelskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-19 do 2019-09-19

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 399 zł netto

od 2019-09-25 do 2019-09-25

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-26 do 2019-09-26

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Wrocław, dolnoslaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-10-02 do 2019-10-02

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-10-08 do 2019-10-08

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-10-14 do 2019-10-14

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 399 zł netto

od 2019-10-16 do 2019-10-16

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Łódź, lodzkie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-10-16 do 2019-10-16

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Poznań, wielkopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-10-18 do 2019-10-18

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Zielona Góra, lubuskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-10-29 do 2019-10-29

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.




Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności