VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE, WRAZ Z OPŁATĄ ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ – PRAKTYCZNA ANALIZA ZAGADNIENIA

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

„Nowe” Prawo wodne, a więc ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne wprowadziła instytucję opłat za usługi wodne. Określone w ustawie czynności, np. pobór wody podziemnej czy powierzchniowej, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają ponoszenia opłat z tego tytułu. Szczególną kategorią opłat jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, której naliczanie należy do kompetencji wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zwłaszcza procedowanie co do tej opłaty wiąże się z wieloma trudnościami, począwszy od ustalenia stanu faktycznego kwalifikującego się do ponoszenia takiej opłaty.

Na gminach w zakresie opłat spoczywa często podwójna rola. Po pierwsze, gminy posiadające pozwolenia wodnoprawne, dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są podmiotami obowiązanymi do ponoszenia opłat.               W takiej sytuacji gminy powinny wszechstronnie poznać zasady naliczania opłat oraz środki obrony wobec błędnych rozstrzygnięć. Analogiczna sytuacja dotyczy przedsiębiorstw wodociągowych. Po drugie, organy gminy mają obowiązek naliczać opłatę retencyjną, a więc powinny właściwie zakwalifikować stan faktyczny, ustalić wysokość opłaty, rozpatrzyć reklamację, wydać decyzję itd.

Te wszystkie czynności wymagają dużej wiedzy merytorycznej oraz praktyki administracyjnej. Planowane szkolenie pozwoli krok po krok opisać procedurę naliczania opłat, jak i zaskarżania opłat. Jak wskazano powyżej, gminy nierzadko występują w sprawach  opłatowych w podwójnej roli.

Grupa docelowa:

– pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się opłatami za usługi wodne oraz naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

– pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych

Cele szkolenia:

  zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego w zakresie opłat za usługi wodne,
z uwzględnieniem opłaty retencyjnej

– przedstawienie praktycznych aspektów zagadnienia

Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma charakter wykładu, z możliwością zadawania pytań przez uczestników na każdym etapie. W trakcie zajęć prowadzący przedstawi i wyjaśni stan prawny, wraz  z orzecznictwem sądowym oraz udzieli praktycznych wskazówek jak załatwić konkretne sprawy.

        Korzyści dla uczestników:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i pogłębić wiedzę prawną, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktycznych aspektów, np. jak naliczane są opłaty, co powinna zawierać informacja o opłacie.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki opłat – omówienie podstawowych pojęć m.in. szczególnego korzystania z wód i usług wodnych,
 2. Istota opłat za usługi wodne – ogólne przedstawienie problematyki opłat za usługi wodne,
 3. Opłata stała – przedstawienie sposobów wyliczenia opłaty stałej,
 4. Opłata zmienna – omówienie tej instytucji prawnej i wskazanie na sposób wyliczenia opłaty zmiennej,
 5. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – omówienie zagadnienia, w tym zasad naliczania opłaty,
 6. Reklamacje – omówienie możliwości kwestionowania naliczonej opłaty stałej i zmiennej,
 7. Decyzję wystawiane z powodu braku zapłaty opłaty – omówienie trybu postępowania w przypadku braku zapłaty naliczonej opłaty,
 8. Opłaty podwyższone – przedstawienie tego zagadnienia,
 9. Zwolnienia z opłat – wskazanie na ulgi w tym zakresie,
 10. Najnowsze orzecznictwo sądowe i projektowane zmiany Prawa wodnego w zakresie opłat – omówienie tych zagadnień.

INFORMACJE DODATKOWE

MIEJSCE SZKOLENIA:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Krakowa.
Na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy niezbędne informacje na temat lokalizacji szkolenia.

UWAGA! CENA PROMOCYJNA

cena promocyjna 350 zł + VAT (23% bądź zw.) dla Uczestników, którzy zgłoszą udział w Szkoleniu, które odbędzie się 30.07.2019 r.

cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla Uczestników, którzy zgłoszą udział w Szkoleniu do końca sierpnia 2019 r.

                       cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla cn. dwóch Uczestników zgłoszonych z jednego urzędu.

 Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu 1 osoby  10:00 – 15:00
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • serwis kawowy
 • lunch

Więcej informacji pod linkiem:

https://evagoskills.pl/produkt/oplaty-za-uslugi-wodne-wraz-z-oplata-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej-praktyczna-analiza-zagadnienia/#1547821297857-175c7ea2-09a5Zadaj pytanie o to szkolenie >>Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności