VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

KLUCZOWE ZAGADNIENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W CODZIENNEJ PRACY URZĘDNIKA ( 2-DNIOWE SZKOLENIE)

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

OPIS SZKOLENIA

Wiele istotnych zagadnień postępowania administracyjnego stanowi narzędzie codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. Dlatego też bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej pozwala na właściwsze, skuteczniejsze i szybsze podejmowanie decyzji oraz usprawnia pracę zespołu jak i urzędnika. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych oraz sposoby ich rozwiązywania w praktyce, a w sytuacjach kontrowersyjnych i niejednoznacznych dodatkowo podparte orzecznictwem sądów administracyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie, istota oraz zasady postępowania administracyjnego:
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania KPA;
  • źródła prawa i zakres obowiązywania KPA;
  • pojęcie sprawy administracyjnej;
  • ogólne zasady postępowania administracyjnego;
 2. Właściwość organów oraz podmioty postępowania administracyjnego:
  • rodzaje właściwości i jej przestrzeganie;
  • podstawy wyłączenia pracownika oraz organu;
  • przypadki wyznaczenie pracownika i organu;
  • definicja i pojęcie strony postępowania;
  • ustanowienie pełnomocnika (przesłanki, tryb);
  • inni uczestnicy postępowania administracyjnego;
 3. Załatwianie spraw administracyjnych:
  • terminy oraz ich przekroczenie w załatwieniu sprawy (liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach);
  • prawo do wniesienia ponaglenia (procedura rozpoznania ponaglenia);
  • doręczenia (sposoby, miejsce, zmiana adresu, pozycja przedstawiciela, doręczenie zastępcze);
  • wezwania (treść, cel, osobiste stawiennictwo, pomoc prawna);
  • terminy (obliczanie terminów, przywrócenie terminu, właściwość organu);
 4. Postępowanie przed organem I instancji
  • wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania (możliwe zastosowania i problemy praktyczne);
  • podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) – forma, sposób wnoszenia;
  • kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków;
  • metryki, protokoły, adnotacje, udostępnianie akt;
  • dowody (pojęcie, wnioski dowodowe, ocena dowodów, domniemania, prawo odmowy zeznań, świadkowie, powołanie biegłego, oględziny, przesłuchanie strony);
  • rozprawa (wyznaczenie, przygotowanie, przebieg);
  • przedmiot mediacji i jej cel;
  • zawieszenie postępowania (obligatoryjne, fakultatywne);
  • decyzje jako forma załatwienia sprawy;
  • umorzenie postępowania;
  • ugoda (dopuszczalność, czas zawarcia, forma, treść);
  • milczące załatwienie sprawy (przesłanki, zaświadczenie);
  • postanowienia (przypadki wydania);
  • odwołania (dopuszczalność, forma, treść, zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę, decyzje organu odwoławczego);
  • zażalenia (zasada, termin);
 5. Wznowienie postępowania:
  • podstawy wznowienia, termin;
  • ograniczenia uchylenia decyzji;
  • postępowanie z urzędu i na wniosek;
  • odmowa wznowienia;
  • właściwość organu;
  • ponowne rozpoznanie;
 6. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji:
  • dopuszczalność zmiany i uchylenia;
  • podstawy stwierdzenia nieważności decyzji;
  • organ właściwy do stwierdzenia nieważności;
  • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji;
  • zbieg trybów nadzwyczajnych;
 7. Postępowanie uproszczone:
  • przesłanki załatwienia sprawy w postępowaniu uproszczonym;
  • urzędowy formularz;
  • postępowanie dowodowe;
  • uzasadnienie decyzji, postanowienia;
 8. Administracyjne kary pieniężne.
 9. Wydawanie zaświadczeń.
 10. Skargi i wnioski.
 11. Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów prawa administracyjnego.
 12. Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz poglądy doktryny w rozstrzyganiu kwestii niejednoznacznych.
 13. Analiza przykładowych stanów faktycznych oraz dyskusja w zakresie omawianej problematyki.
INFORMACJE DODATKOWE

MIEJSCE SZKOLENIA:

Miejsce szkolenia zlokalizowane jest w centrum Krakowa.
Na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy niezbędne informacje na temat lokalizacji szkolenia.

CENA SZKOLENIA:

1400 zł + 23% VAT

1400 zł+ VAT zw – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu 1 osoby  ( I i II dzień: 10:00 – 18:00)
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • serwis kawowy
 • lunch

Więcej informacji pod linkiem:

https://evagoskills.pl/produkt/kluczowe-zagadnienia-postepowania-administracyjnego-w-codziennej-pracy-urzednika-2-dniowe-szkolenie/#1547822109836-64fb4c57-e8a9

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności