VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

„ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Opis szkolenia

Ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek zawierania umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Dynamika zmian ustawowych w tym zakresie powoduje szereg wątpliwości u zamawiających, a mogące wystąpić błędy skutkują narażeniem się na odpowiedzialność związaną z reżimem dyscypliny finansów publicznych. Rozwiązaniem tego problemu jest stałe podnoszenie kompetencji osób odpowiedzialnych za proces udzielania zamówień publicznych w jednostce. Dotyczy to zarówno doświadczonych w tej materii pracowników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z przetargami.

Program szkolenia przygotowany jest przede wszystkim z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Udział w szkoleniu, opartym na symulacji postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest idealnym przygotowaniem dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM:

  • Moduł A
   • Najważniejsze informację dotyczące systemu zamówień publicznych
    • Regulacje ustawowe
    • Podstawowe definicje pozwalające zrozumieć specyficzny język zamówień publicznych
    • Pojęcie Zamawiającego, czyli kto musi stosować ustawę Prawo zamówień publicznych
   • Planowanie zamówień publicznych
    • Wyłączenia ustawowe
    • Progi, od których uzależniony jest obowiązek stosowania zamówień publicznych
    • Zasady podziału i łączenia zamówień publicznych
    • Plan zamówień publicznych i jego aktualizacja
   • Zasady udzielania zamówień publicznych
    • Uczciwa konkurencja i równe traktowanie Wykonawców w praktycznym ujęciu
    • Zasady jawności i pisemności postępowania
    • Przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych
  • Przerwa kawowa 
  • Moduł B
   • Przygotowanie postępowania
    • Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Wyłączenia osób biorących udział w postępowaniu
    • Komisja przetargowa jako zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego
    • Opis przedmiotu zamówienia. Pojęcie równoważności
    • Dialog techniczny
    • Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
   • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    • Obligatoryjne i fakultatywne elementy SIWZ
    • Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ
    • Zmiana treści SIWZ
   • Ogłoszenie o zamówieniu
    • Platformy ogłoszeniowe BZP/TED
    • Sposób publikacji ogłoszenia
    • Termin składania i otwarcia ofert
  • Przerwa 
  • Moduł C
   • Warunki udziału w postępowaniu
    • Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków
    • Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
    • Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia
   • Ocena i badanie ofert
    • Ocena podmiotowa i przedmiotowa oferty
    • Termin związania ofertą
    • Rażąco niska cena
    • Co w sytuacji, gdy złożono dwie oferty z tą samą ceną
   • Zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów
    • Procedura odwrócona
    • Dopuszczalne poprawki w złożonej ofercie
  • Moduł D
   • Odrzucenie oferty, a wykluczenie wykonawcy
    • Przesłanki odrzucenia oferty
    • Przesłanki wykluczenia z postepowania
    • Instytucja „self cleaning”
    • Kiedy Zamawiający musi unieważnić postępowania
    • Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty; publikacja informacji
   • Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych
    • Terminy
    • Informacja do Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami
    • Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
   • Umowy w zamówieniach publicznych
    • Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia
    • Najważniejsze elementy umowy o zamówienie publiczne
    • Możliwość zmiany zawartej umowy
   • Dokumentowanie postępowania
    • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
    • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
   • Sesja pytań i odpowiedzi

 Więcej informacji pod linkiem:

https://evagoskills.pl/produkt/abc-zamowien-publicznych-na-przykladzie-przetargu-nieograniczonego/#1547822109836-64fb4c57-e8a9

 


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie „ABC zamówień publicznych na przykładzie przetargu nieograniczonego” adresowane jest m.in. do:

 • osób rozpoczynających pracę w obszarze zamówień publicznych,
 • pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 • początkujących specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy,
 • osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie kontraktów na rynku publicznym,
 • wszystkich, którzy chcieliby poznać ciekawy rynek zamówień publicznych.
METODOLOGIA

Metodologia

Warsztaty prowadzone są w formie wykładu podzielonego na moduły odpowiadające charakterystyce i chronologii postępowania przetargowego. W trakcie szkolenia wykładowca przedstawia liczne przykłady omawiając ich praktyczne zastosowanie.  Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe zawierające zbiór wzorcowych dokumentów do wykorzystania w ramach komunikacji z zamawiającymi.  Warsztaty kończą się dyskusją podczas której wykładowca postara się wyjaśnić wszelkie wątpliwości uczestników i odpowiedzieć na wszystkie ich pytania.

INFORMACJE DODATKOWE

MIEJSCE SZKOLENIA:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Krakowa.
Na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy niezbędne informacje na temat lokalizacji szkolenia.

CENA SZKOLENIA:

UWAGA: Promocja dla Uczestników, którzy zgłoszą swój udział w Szkoleniu na 7 dni przed terminem szkolenia.

Cena Szkolenia: 500 zł netto + 23% VAT

Cena Regularna:  

700 zł + 23% VAT

700 zł+ VAT zw – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu 1 osoby  10:00 – 18:00
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • serwis kawowy
 • lunch
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności