Witalni.pl - terminarz szkoleń

Projektowane zmiany procedury cywilnej

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Cel szkolenia :

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata 
i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się 
z proponowanymi najnowszymi zmianami w procedurze cywilnej zmierzającymi do przyśpieszenia postępowania sądowego.

Program szkolenia:

I. Przygotowanie sprawy do rozpoznania

 1. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia

 2. Odpowiedź na pozew

 3. Pisma przygotowawcze

 4. Posiedzenie przygotowawcze

 5. Plan rozprawy

 6. Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy. Przebieg rozprawy według planu

 7. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów

 8. Wyrok zaoczny

II. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego

 1. Klauzula generalna

 2. Pismo nie będące pozwem

 3. Pozew oczywiście bezzasadny

 4. Łańcuch zażaleń

 5. Wnioski o wyłączenie sędziego

 6. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku

 7. Kara za ubliżenie sądowi na piśmie

III. Dowody

1. Zmiany o znaczeniu ogólnym

2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna

3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym

4. Zeznania świadka

5. Opinia biegłego

IV. Uzasadnianie wyroków i postępowania odwoławcze

 1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków

 2. Apelacja

 3. Zażalenie

 4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

V. Postępowanie w sprawach gospodarczych

 1. Sądy, sprawy i postępowania gospodarcze

 2. Zakres zastosowania postępowania gospodarczego

 3. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie

 4. Odrębności postępowania gospodarczego

 5. Odrębności w postępowaniu dowodowym

VI. Inne postępowania odrębne

 1. Postępowanie uproszczone

 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 3. Elektroniczne postępowanie upominawcze

 4. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze

VII. Ogólne usprawnienia postępowania

 1. Zasady rejestracji czynności sądu

 2. Właściwość sądu

 3. Skład sądu na posiedzeniu

 4. Kompetencje referendarza sądowego

 5. Komunikacja sądu ze stronami

 6. Interwencja uboczna

 7. Koszty procesu

 8. Formularze sądowe

 9. Opłata od rozszerzenia powództwa

 10. Doręczenia

 11. Wydawanie postanowień

 12. Wysłuchanie stron

 13. Publiczna dostępność posiedzeń

 14. Sygnalizacja uchybień

 15. Postępowanie pojednawcze

 16. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych

 17. Zarzut potrącenia

 18. Ocena sędziowska

 19. Uzasadnianie postanowień wpadkowych

 20. Doręczanie postanowień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności

 21. Postępowanie grupowe

VIII. Postępowanie zabezpieczające

 1. Zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania

 2. Tryb rozstrzygania o zabezpieczeniu

 3. Doręczanie postanowień dotyczących zabezpieczenia

 4. Rozpoznawanie zażalenia

 5. Następstwo hipotek

IX. Koszty sądowe

 1. Urealnienie opłat sądowych

 2. Minimalna wysokość opłaty sądowej

 3. Stawki opłat sądowych

 4. Obniżki opłat

 5. Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia

 6. Uproszczenie podsystemu opłat kancelaryjnych

 7. Ograniczenie zwrotów opłat sądowych

 8. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

 9. Opłaty w sprawach gospodarczych

 10. Zwalnianie spółek handlowych od kosztów sądowych

 11. Przyznawanie należności

X. Przepisy wprowadzające i przejściowe 

Prowadzący: 

Tomasz Chojnacki

sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

GRUPA DOCELOWA

Adresaci szkolenia:

 Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów.

CERTYFIKATY

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 
Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence Meritum Cargo School edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!