VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – nowe obowiązki pracodawców już od 1 lipca 2019r.

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
1. Podstawy prawne tworzenia PPK:
a) ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
b) termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2. Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania (porównanie każdego systemu i PPK)
a) likwidacja OFE
b) publiczny obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych (zadania ZUS)
c) pracownicze programy emerytalne jako alternatywa dla PPK
d) indywidualne konta emerytalne (IKE)
e) indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
f) czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?
g) które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3. Cechy PPK:
a) dobrowolność udziału w PPK
b) powszechność udziału w PPK
c) środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:
a) podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających
b) kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:
- pracodawca,
- nakładca,
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
- zleceniodawca
- podmiot, w którym działa rada nadzorcza
c) możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)
d) procedura tworzenia PPK
e) sankcje za niestworzenie PPK

5. Kto został objęty systemem PPK?
a) definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:
- pracownicy,
- osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
- osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
- członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
b) pracownicy młodociani a PPK
c) PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)
d) czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?
e) zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)
f) transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

6. Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK
a) wybór właściwej instytucji finansowej
b) umowa o zarządzenie PPK
c) umowa o prowadzenie PPK
d) obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego
e) obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)
f) kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu
g) bieżąca obsługa PPK
h) przechowywanie dokumentacji w ramach PPK
i) zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

7. Wpłaty na PPK:
a) wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
b) dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity
c) osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %
d) wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
e) dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity
f) jak obliczyć wysokość wpłaty na przykładach (czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?)
g) opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK
h) ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować?)
i) wpłaty na PPK a potrącenie z wynagrodzenia pracownika

8. Rozporządzanie środkami z PPK:
a) zasady nabywania prawa do wypłat z PPK
b) dziedziczenie środków
c) podział środków w wyniku rozwodu
d) dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
e) możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe i warunki)

9. Nadzór nad PPK
a) zadania Komisji Nadzoru Finansowego
b) Polski Fundusz Rozwoju
c) czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?

10. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania
GRUPA DOCELOWA
Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

METODOLOGIA
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

INFORMACJE DODATKOWE
Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Zadaj pytanie o to szkolenie >>


TERMINARZ SZKOLENIA
Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-07-18 do 2019-07-18

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Kraków, malopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-07-19 do 2019-07-19

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-07-24 do 2019-07-24

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Zielona Góra, lubuskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 399 zł netto

od 2019-07-29 do 2019-07-29

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-07-30 do 2019-07-30

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Poznań, wielkopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-01 do 2019-08-01

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 399 zł netto

od 2019-08-02 do 2019-08-02

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Łódź, lodzkie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-06 do 2019-08-06

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-12 do 2019-08-12

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 399 zł netto

od 2019-08-14 do 2019-08-14

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-22 do 2019-08-22

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Poznań, wielkopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-26 do 2019-08-26

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Zielona Góra, lubuskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-27 do 2019-08-27

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Wrocław, dolnoslaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-27 do 2019-08-27

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-28 do 2019-08-28

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Kraków, malopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-29 do 2019-08-29

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.
Evago Skills Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!