SPRAWDŹ PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA PRODUKCJI

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Podczas szkolenia na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w prawie celnym i systemie Intrastat.


Dzień I i II

Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej

zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce
organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje.
Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

Właściwość miejscowa
Właściwość rzeczowa
Zgłoszenie celne

Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania
Podstawy stosowania prawa celnego

podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
przeznaczenia celne,
procedury celne,
procedury gospodarcze i procedury zawieszające
Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą

SAD (JDA) – wersja elektroniczna
faktura
listy przewozowe
pozostałe dokumenty
Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:

pochodzenie towarów
wartość celna,
taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
praktyczne aspekty stosowania kursów walut
Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym

pochodzenie niepreferencyjne
cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru
zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego
uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym
uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”
pochodzenie preferencyjne
umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom
ogólny System Preferencji (System GSP)
produkty całkowicie uzyskane
istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu
zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania
Dokumentowanie pochodzenia
świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A
procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze
warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
upoważniony eksporter
terminy ważności dowodów pochodzenia
weryfikacja dowodów pochodzenia
Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)
Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
Skutki prawne świadectw AEO,
Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.
Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych

kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
działanie procedury uproszczonej na przykładach
rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych
instytucja pozwolenia pojedynczego SASP
Postępowanie administracyjne w sprawach celnych

przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania
kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne
System kontroli eksportu ECS

aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień
procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie
ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych
Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej

rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające
Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego

korzyści i negatywne aspekty deregulacji

Dzień III

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2019 r.

INTRASTAT – czym jest i do czego służy?
Przepisy unijne i krajowe regulujące system INTRASTAT.
Zasięg terytorialny systemu INTRASTAT.
BREXIT – co on dla nas znaczy?
Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego.
Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.
Termin ważności deklaracji INTRASTAT.
Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
Odpowiedzialność za zgłaszanie danych.
Transakcje podlegające zgłoszeniu.
Uszlachetnianie – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT.
Organizacja systemu INTRASTAT.
Uczestnicy systemu INTRASTAT.
Progi statystyczne – jak je liczyć, jakie są między nimi różnice?
Co zrobić by nie składać deklaracji INTRASTAT.
Okres i obowiązek sprawozdawczy.
Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
Nomenklatura Scalona (CN).
Program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
Forma zgłoszenia.
Deklarowanie towarów o małej wartości.
System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
SIMSTAT – założenia.
Zakładanie konta i generowanie podpisu elektronicznego w PUESC.
Budowa deklaracji INTRASTAT.
Część praktyczna.
Problemy indywidualne.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00, trzeci dzień: 9:00 – 16:00


GRUPA DOCELOWA
Pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.
CERTYFIKATY
Dyplom ukończenia szkolenia Effect Group
INFORMACJE DODATKOWE
Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 1850,00 PLN + 23% VAT (3 dni – Prawo celne + Intrastat)
Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 1350,00 PLN + 23% VAT (2 dni – Prawo celne)
Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 650,00 PLN + 23% VAT (1 dzień – Intrastat)


Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Barbara Porzycka
Tel. 224165555
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Wrocław, dolnoslaskie

Hotel Novotel

Cena: 1850 zł netto

od 2019-05-15 do 2019-05-17

Szczecin, zachodniopomorskie

Hotel Novotel

Cena: 1850 zł netto

od 2019-05-29 do 2019-05-31

Gdańsk, pomorskie

Hotel Novotel

Cena: 1850 zł netto

od 2019-06-10 do 2019-06-12

Warszawa, mazowieckie

Hotel IBIS

Cena: 1850 zł netto

od 2019-07-01 do 2019-07-03

Kraków, malopolskie

Hotel IBIS

Cena: 1850 zł netto

od 2019-09-18 do 2019-09-20

Wrocław, dolnoslaskie

Hotel Novotel

Cena: 1850 zł netto

od 2019-10-16 do 2019-10-18

Warszawa, mazowieckie

Hotel IBIS

Cena: 1850 zł netto

od 2019-11-25 do 2019-11-27
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD AGILE Fundacja Wszechnicy Budowlanej Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Centrum Szkoleniowe Lektor Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.