VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Podczas szkolenia na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w prawie celnym i systemie Intrastat.


Dzień I i II

Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej

zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce
organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje.
Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

Właściwość miejscowa
Właściwość rzeczowa
Zgłoszenie celne

Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania
Podstawy stosowania prawa celnego

podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
przeznaczenia celne,
procedury celne,
procedury gospodarcze i procedury zawieszające
Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą

SAD (JDA) – wersja elektroniczna
faktura
listy przewozowe
pozostałe dokumenty
Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:

pochodzenie towarów
wartość celna,
taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
praktyczne aspekty stosowania kursów walut
Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym

pochodzenie niepreferencyjne
cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru
zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego
uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym
uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”
pochodzenie preferencyjne
umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom
ogólny System Preferencji (System GSP)
produkty całkowicie uzyskane
istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu
zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania
Dokumentowanie pochodzenia
świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A
procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze
warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
upoważniony eksporter
terminy ważności dowodów pochodzenia
weryfikacja dowodów pochodzenia
Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)
Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
Skutki prawne świadectw AEO,
Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.
Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych

kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
działanie procedury uproszczonej na przykładach
rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych
instytucja pozwolenia pojedynczego SASP
Postępowanie administracyjne w sprawach celnych

przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania
kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne
System kontroli eksportu ECS

aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień
procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie
ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych
Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej

rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające
Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego

korzyści i negatywne aspekty deregulacji

Dzień III

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE – AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2019 r.

INTRASTAT – czym jest i do czego służy?
Przepisy unijne i krajowe regulujące system INTRASTAT.
Zasięg terytorialny systemu INTRASTAT.
BREXIT – co on dla nas znaczy?
Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego.
Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.
Termin ważności deklaracji INTRASTAT.
Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
Odpowiedzialność za zgłaszanie danych.
Transakcje podlegające zgłoszeniu.
Uszlachetnianie – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT.
Organizacja systemu INTRASTAT.
Uczestnicy systemu INTRASTAT.
Progi statystyczne – jak je liczyć, jakie są między nimi różnice?
Co zrobić by nie składać deklaracji INTRASTAT.
Okres i obowiązek sprawozdawczy.
Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
Nomenklatura Scalona (CN).
Program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
Forma zgłoszenia.
Deklarowanie towarów o małej wartości.
System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
SIMSTAT – założenia.
Zakładanie konta i generowanie podpisu elektronicznego w PUESC.
Budowa deklaracji INTRASTAT.
Część praktyczna.
Problemy indywidualne.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00, trzeci dzień: 9:00 – 16:00


GRUPA DOCELOWA
Pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.
CERTYFIKATY
Dyplom ukończenia szkolenia Effect Group
INFORMACJE DODATKOWE
Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 1850,00 PLN + 23% VAT (3 dni – Prawo celne + Intrastat)
Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 1350,00 PLN + 23% VAT (2 dni – Prawo celne)
Cena udziału w szkoleniu 1 osoby wynosi: 650,00 PLN + 23% VAT (1 dzień – Intrastat)


Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Barbara Porzycka
Tel. 224165555
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Gdańsk, pomorskie

Hotel Novotel

Cena: 1850 zł netto

od 2019-08-26 do 2019-08-28

Kraków, malopolskie

Hotel IBIS

Cena: 1850 zł netto

od 2019-09-18 do 2019-09-20

Wrocław, dolnoslaskie

Hotel Novotel

Cena: 1850 zł netto

od 2019-10-16 do 2019-10-18

Warszawa, mazowieckie

Hotel IBIS

Cena: 1850 zł netto

od 2019-11-25 do 2019-11-27

Kraków, malopolskie

Hotel Poleski

Cena: 1850 zł netto

od 2019-12-09 do 2019-12-11

Warszawa, mazowieckie

Hotel IBIS

Cena: 1850 zł netto

od 2019-12-18 do 2019-12-20
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności