SPRAWDŹ PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA PRODUKCJI

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Cel szkolenia

 • Przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS a RODO

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY

METODOLOGIA

Program

 • Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
  • Podstawy prawne
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
  • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
  • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
  • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
  • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
  • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  • pożyczki na cele mieszkaniowe
   • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
   • oprocentowanie pożyczki
   • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
 • Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
  • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
  • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
  • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  • stanowisko RODO/GIODO w sprawie pozyskiwania danych o dochodach pracownika z innych źródeł oraz członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • stanowisko GIODO/RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
  • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
  • program 500+ a badanie sytuacji życiowej
  • związki partnerskie ( konkubinat) a dochód w gospodarstwie domowym
  • rozdzielność majątkowa a dochód w gospodarstwie domowym
 • Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
  • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
  • wysokość odpisów zmiany od 01 stycznia 2018 r.?
  • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
  • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
 • Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
  • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
  • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
  • korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu
 • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
  • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
  • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
  • wybór przedstawiciela załogi pracowników
 • Komisje socjalne
  • zasady tworzenia komisji socjalnych
  • skład komisji
  • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
  • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
  • Uprawnienia komisji socjalnej względem RODO
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r.
  • paczki dla pracowników
  • bony towarowe
  • bilety i karnety dla pracowników,
  • zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 3000 zł w danym roku – zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
  • świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł – zmiany od 01 stycznia 2018r.
  • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
  • rozliczenie imprez masowych/ integracyjnych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
  • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
  • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – zmiany od 01 stycznia 2018r.
 • Panel dyskusyjny
INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD AGILE Fundacja Wszechnicy Budowlanej Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Centrum Szkoleniowe Lektor Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.