VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Cel szkolenia

 • Przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS a RODO

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY

METODOLOGIA

Program

 • Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
  • Podstawy prawne
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
  • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
  • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
  • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
  • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
  • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  • pożyczki na cele mieszkaniowe
   • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
   • oprocentowanie pożyczki
   • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
 • Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
  • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
  • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
  • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  • stanowisko RODO/GIODO w sprawie pozyskiwania danych o dochodach pracownika z innych źródeł oraz członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • stanowisko GIODO/RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
  • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
  • program 500+ a badanie sytuacji życiowej
  • związki partnerskie ( konkubinat) a dochód w gospodarstwie domowym
  • rozdzielność majątkowa a dochód w gospodarstwie domowym
 • Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
  • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
  • wysokość odpisów zmiany od 01 stycznia 2018 r.?
  • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
  • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
 • Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
  • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
  • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
  • korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu
 • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
  • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
  • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
  • wybór przedstawiciela załogi pracowników
 • Komisje socjalne
  • zasady tworzenia komisji socjalnych
  • skład komisji
  • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
  • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
  • Uprawnienia komisji socjalnej względem RODO
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r.
  • paczki dla pracowników
  • bony towarowe
  • bilety i karnety dla pracowników,
  • zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 3000 zł w danym roku – zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
  • świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł – zmiany od 01 stycznia 2018r.
  • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
  • rozliczenie imprez masowych/ integracyjnych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
  • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
  • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – zmiany od 01 stycznia 2018r.
 • Panel dyskusyjny
INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności