VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Schematy podatkowe - zmiany 2019, raportowanie, nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
I. Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019r.
1. Podstawy prawne raportowania:
a) transpozycja dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych
b) Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wprowadzająca nowy obowiązek

2. Co to jest schemat podatkowy? Kiedy trzeba będzie go ujawniać?
a) Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych
b) Czy każdy schemat podatkowy będzie podlegał zgłoszeniu?
c) Bieżące poradnictwo a schematy podatkowe
d) Zmiany struktur spółek a schematy podatkowe
e) Schemat podatkowy standaryzowany
f) NSP – numer schematu podatkowego
g) Definicja „uzgodnienia”
h) Definicja korzyści podatkowej

3. Na kim będzie ciążył obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych, na kliencie czy doradcy podatkowemu?
a) Definicja promotora
b) Definicja korzystającego
c) Definicja wspomagającego

4. Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS
a) Czynności raportowania
b) Termin raportowania
c) Kiedy promotor nie będzie raportował (kwestia tajemnicy zawodowej)
d) Treść raportowanego schematu podatkowego:
– wskazanie przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,
– streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeśli posiada, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych np. tajemnicą handlową, zawodową lub procesu produkcyjnego;
– wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;
– wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat ma służyć;
– przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, zastosowanie w schemacie podatkowym;
– szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeśli występują i są znane lub możliwe do oszacowania przekazującemu informację,
– wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz z datami ich dokonania,
– wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeśli występują.

5. Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
a) jakie grożą kary za brak raportowania?
b) Kto ponosi odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie?

II. Nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa i optymalizacje
1. Pojęcie unikania opodatkowania oraz korzyści podatkowej
a) „sztuczność” transakcji – definicja, sposób kwalifikacji
b) elementy przedmiotowe klauzuli: dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie transakcji, itp.
c) wprowadzenie limitów kwotowych, próg „oszczędności” podatkowych
d) pojęcie okresów rozliczeniowych, w których należy liczyć limity
e) korzyść podatkowa: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku

2. Przedmiot klauzuli – podatki, w których znajdzie zastosowanie
a) klauzula w podatkach dochodowych
b) brak stosowania klauzuli w podatku VAT (zamiast tego wprowadzenie nadużycia prawa)
c) podatki i opłaty lokalne

3. Postępowanie w sprawie zastosowania klauzuli
a) organ właściwy do wydania decyzji
b) ograniczone prawo podatnika do korekty deklaracji
c) wykonalność decyzji w postępowaniu podatkowym oraz w trakcie procesu sądowego
d) postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania

4. Opinie zabezpieczające i interpretacje podatkowe
a) procedura występowania o opinie zabezpieczające
b) tryb wydawania, postępowanie odwoławcze
c) ograniczenia w skardze do sądu administracyjnego
d) termin wydania opinii
e) opłaty oraz zasady ich zwrotu
f) odmowa wydania opinii zabezpieczającej
g) brak ochrony wynikającej z interpretacji podatkowych

5. Indywidualne interpretacje podatkowe – jak prawidłowo konstruować wniosek w celu zabezpieczenia podatnika?
a) treść wniosku
b) opłata od wniosku
c) termin wydania interpretacji
d) ochrona wynikająca z interpretacji
e) odmowa wydania interpretacji

6. Nadużycie prawa w podatku VAT
a) definicja i zastosowanie
b) brak limitów kwotowych
c) sankcje podatkowe jednostronne i dwustronne
d) źródło koncepcji nadużycia prawa – orzecznictwo TSUE oraz orzecznictwo NSA
e) określenie sprzeczności działań podatnika z celem ustawy podatkowej

7. Pytania i odpowiedzi
GRUPA DOCELOWA
• wszyscy przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.
METODOLOGIA
• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.
INFORMACJE DODATKOWE
Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


TERMINARZ SZKOLENIA
Opole, opolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-08-30 do 2019-08-30

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-09 do 2019-09-09

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-16 do 2019-09-16

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Wrocław, dolnoslaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 449 zł netto

od 2019-09-17 do 2019-09-17

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności