VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Ceny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów.

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
akkonline.pl

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów interpretacje ogólne i pokazuje ich zastosowanie w tworzonych dokumentacjach.

I dzień
• Dokumentacja podatkowa od 2019 roku
• Nowy druk TP-R- elementy, terminy składania,
• Zmiana definicji podmiotów powiązanych
• Podniesienie progów dokumentacyjnych
• Nowe warunki do sporządzenia dokumentacji master file
• Wynagrodzenia za usługi o niskiej wartości dodanej
• Zasady ustalenia ceny rynkowej przy transakcjach pożyczkowych
• Elementy dokumentacji local file i master file
• Treść oświadczenia składanego do MF

1.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”
• zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach:
o opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
o dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
o opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
o analiza danych porównawczych,
o opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
o przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
o rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
o wymagane dokumenty i załączniki,
• wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
• dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,

2.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”
• jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
• dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
• wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
• elementy dokumentacji grupowej na przykładach:
o informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
o struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
o polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
o opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
o istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
o opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
• wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
• tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,

3.Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.
• podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
• przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
• dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
• moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
• możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
• możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
• aktualizacja analizy danych porównawczych,
• przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
• opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

II dzień
1.Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika
• podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
• decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
• omówienie podatkowych metod szacowania cen:
o metody tradycyjne szacowania cen
o metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
o metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
o metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
o metody zysku transakcyjnego,
o metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
o metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
• inne metody – zakres zastosowania,

2.Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
• transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
• wartości niematerialne i prawne,
• opłaty licencyjne,
• usługi wewnątrzgrupowe CUW,
• transakcje wspólnych przedsięwzięć,
• restrukturyzacja działalności
GRUPA DOCELOWA
Kadra zarządzająca i członkowie zarządu jednostek, w formie spółek kapitałowych i osobowych, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi.

METODOLOGIA
Minister Finansów przyjął jako jeden z priorytetów weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych w Polsce już od kwietnia 2016 roku otrzymują w ramach czynności sprawdzających wezwania do udzielenia urzędom skarbowym informacji czy prowadzą dokumentację podatkową na podstawie art.9a ustawy o CIT w ramach powiązań kapitałowych, osobowych, rodzinnych.
Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.
Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

INFORMACJE DODATKOWE
Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl


Zadaj pytanie o to szkolenie >>


TERMINARZ SZKOLENIA
Wrocław, dolnoslaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-04 do 2019-11-05

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Zielona Góra, lubuskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-05 do 2019-11-06

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-13 do 2019-11-14

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-13 do 2019-11-14

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Poznań, wielkopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-14 do 2019-11-15

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Łódź, lodzkie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-21 do 2019-11-22

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-26 do 2019-11-27

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Kraków, malopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-11-28 do 2019-11-29

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-12-02 do 2019-12-02

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Kraków, malopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-12-10 do 2019-12-11

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-12-12 do 2019-12-13

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 999 zł netto

od 2019-12-19 do 2019-12-20

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności