NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Elektronizacja zamówień publicznych- co musi wiedzieć Wykonawca, żeby złożyć ofertę po 18 października

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.
GRUPA DOCELOWA
ODBIORCY SZKOLENIA

• Wykonawcy
• Osoby przygotowujące oferty
• weryfikujące propozycje konkurencji,
• doradzające wykonawcom
CERTYFIKATY

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat oraz możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

METODOLOGIA

1. Elektronizacja/komunikacja elektroniczna z Zamawiającymi pod kątem prawnym. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień, elektronizacja zamówień w UE;


2. Platforma e – usług - przygotowywana przez UZP i Ministerstwo Cyfryzacji: jak w praktyce będzie wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy;


3. Platformy zakupowa dla Jednostek Administracji Państwowej – przygotowywana przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej - jak w praktyce będzie wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy;


4. Przykłady funkcjonujących platform Zamawiających Centralnych;


5. Zapisy w SIWZ na które koniecznie należy zwrócić uwagę; jak przygotować się do złożenia oferty, jakie będą wymagania formalne dla wykonawców


6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych:

 • specyfikacje połączenia,
 • format przesyłania danych,
 • kodowanie i oznaczenie czasu odbioru


7. Wszystko co o bezpiecznym podpisie elektronicznym Wykonawca musi wiedzieć; ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie

8. Składanie ofert po 18.10.2018 r.

 • zamówienia do progu unijnego – procedura składania ofert
 • zamówienia powyżej progu unijnego: zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami


9. Elektroniczna komunikacja w postępowaniach:

 • obowiązki i konsekwencje dla wykonawcy związane ze składaniem ofert w postaci elektronicznej
 • zasady stosowania podpisu elektronicznego
 • dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
 • prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw
 • złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum
 • komunikacja z Zamawiającym na wszystkich etapach postępowania
 • JEDZ – wypełnianie i składanie po 18.10.2018 r., uzupełnianie, wyjaśnianie, poprawianie JEDZ
 • formy wniesienia wadium po 18.10.2018 r.
 • udostępnienie protokołu postępowania i ofert konkurencji po 18.10.2018 r.
 • tajemnica przedsiębiorstwa a dokumenty składane elektronicznie, obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
 • zmiana a wycofanie elektronicznej oferty


10. WARSZTAT: złożenie oferty w postępowaniu przetargowym za pomocą platformy do składania ofert. Przećwiczenie skutecznego złożenia oferty krok po kroku


11. Ochrona danych osobowych w zamówieniach Publicznych. Regulacje RODO w zamówieniach

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdziesz TUTAJ
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft