NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Prawo restrukturyzacyjne

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Program:

1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego:

pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością
zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne
przesłanki wszczęcia i prowadzenia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych
przesłanki negatywne wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, ich charakterystyka i przebieg:

kryteria wyboru postępowania restrukturyzacyjnego
postępowanie o zatwierdzenie układu
przyspieszone postępowania układowego
postępowanie układowe
postępowanie sanacyjne

3. Organy sądowe i pozasądowe postępowań restrukturyzacyjnych (uprawnienia i obowiązki – role w postępowaniu upadłościowym):

dłużnik
sąd i sędzia komisarz
tymczasowy nadzorca sądowy, nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca, tymczasowy zarządca, nadzorca wykonania układu
rada wierzycieli i zgromadzenie wierzycieli

4. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych:

wierzytelności objęte spisem
zasady umieszczania wierzytelności w spisie
zaskarżanie spisu wierzytelności
znaczenie spisu wierzytelności

5. Układ – procedura przyjęcia i skutki dla dłużnika i wierzycieli:

propozycje układowe - treść i podmioty uprawnione
głosowanie nad układem, głosowanie w grupach, większości wymagane do przyjęcia układu
zatwierdzenie układu
zmiana i uchylenie układu
uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

6. Krajowy Rejestr Zadłużonych (dawniej: CRRiU) w postępowaniu restrukturyzacyjnym:

przewidywane zasadnicze obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego i profesjonalnych pełnomocników w związku z projektami utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych

Prowadzący

Monika Gajdzińska-Sudomir
Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2003r. orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych, pełniła funkcję sędziego komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych. Orzekała w Sądzie Okręgowym XXIII Wydziale Odwoławczym oraz XVII Wydziale – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielokrotnie była członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach dla aplikantów aplikacji ogólnej, radcowskich i adwokackich. Prelegent na konferencjach. Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania cywilnego

CERTYFIKATY
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
INFORMACJE DODATKOWE

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP i godzin wymaganych przez ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft