VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Cele szkolenia

Główny cel szkolenia

Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy.

Uczestnicy:

 • potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną

 • potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw

 • potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie

 1. Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej wynikającej z pracy w Urzędzie Pracy

Uczestnicy:

 • dokonali autodiagnozy reakcji na stres

 • poznali i potrafią wykorzystać w praktyce techniki zapobiegania i ograniczania skutków stresu

 • zapoznali się i oraz potrafią wykorzystać w praktyce metody relaksacyjne

 • wypracowali indywidualne narzędzia redukujące stres

 1. Nabycie umiejętności zarządzania własną energią

Uczestnicy:

 • nabyli wiedzę nt. różnych rodzajów energii oraz ich źródeł (energia umysłowa, fizyczna, emocjonalna, duchowa)

 • potrafią zdiagnozować własny potencjał energetyczny oraz najbardziej uciążliwe „pochłaniacze energii”

 • znaleźli indywidualne sposoby „ładowania akumulatorów”

 • poznali zasady „zdrowego stylu życia”

 1. Nabycie umiejętności automotywacji

  Uczestnicy:

 • potrafią wskazać indywidualne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na motywację,

 • poznali różnorodne techniki motywacyjne

 • określili swój indywidualny styl motywacyjny

 1. Przekazanie praktycznych technik i narzędzi postawy asertywnej wobec pracowników i klientów Urzędu Pracy

  Uczestnicy:

 • dokonali autodiagnozy sytuacji, które ograniczają możliwość wprowadzenia w życiu równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym

 • są świadomi własnych barier i lęków związanych z sytuacją trudną

 • znają i potrafią wykorzystać asertywne narzędzia komunikacji

 • wzmocnili własną wiarę w siebie i podnieśli poziom samoakceptacji

Program szkolenia – zakres merytoryczny

I. Wstęp i kwestie organizacyjne

 • Przedstawienie się trenera i uczestników.

 • Przedstawienie celów i agendy szkolenia.

 • Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

 II. Sytuacja trudna w Urzędzie Pracy

sytuacja trudna- definicja, determinanty, rodzaje

• (PPTER) przyczyna vs. problem vs. trudność vs. emocje vs. reakcja

Przykładowe ćwiczenia:

„Moja sytuacja trudna”- indywidualne case study- każdy z uczestników opisuje na kartce swój przykład sytuacji trudnej odpowiadając na pytania zapisane na formularzu. Następnie na forum opowiada sytuację i rozpisujemy ją wg autorskiej koncepcji PPTER. Udowadniając, że:

1. Każda sytuacja trudna charakteryzuje się tym samym procesem (PPTER)

2. Nie każdy problem jest trudnością, a co za tym idzie nie każda sytuacja problematyczna jest trudna

 1. Sytuacja trudna to problem + emocje, zatem aby lepiej radzić sobie z problemem trzeba lepiej opanować zarządzanie emocjami.

III. Proaktywność w sytuacji trudnej

strefa komfortu, strefa wpływu – pracownika Urzędu Pracy

• korzyści sytuacji trudnej

• model góry lodowej

• asertywność

Przykładowe ćwiczenia:

„Jujitsu” – ćwiczenie inspirowane wschodnimi sztukami walki. Pokazuje co się dzieje z ciałem w zależności od reakcji na bodźce. Uczestnicy w parach (na zmianę w 2 rundach) delikatnie popychają drugą osobę i obserwują jej reakcję. Ćwiczenie jest punktem wyjścia do dyskusji nad reakcjami w sytuacjach stresowych.

„Ładne NIE”- słowo nie ZAWSZE odbierane jest przez ludzki umysł jako coś negatywnego i jest bodźcem wywołującym reakcję obronną. Ćwiczenie uczy jak odmawiać w inny asertywny i mniej stresujący sposób.

 IV. Stres

 • Stres, stresory - definicja, źródła

 • Skutki (pozytywne i negatywne) stresu

 • „Strategia wpływu” – reakcja na stresory

 Przykładowe ćwiczenia:

„Stres” – burza mózgów nt. skojarzeń związanych ze stresem . Uczestnicy podają skojarzenia a trener zapisuje je w 6 kategoriach (bez nazywania) następnie wspólnie budują definicję stresu. Flipchart będzie potrzebny do dalszej części szkolenia.

„Co mnie stresuje?” – uczestnicy podają wszystkie stresory z pracy i domu. Następnie odpowiadają nt. czy i w jakim stopniu mają wpływ na dany stresor. Punkt wyjścia do dyskusji nt. 3 reakcji na stresory.

 V. Biologiczne podstawy stresu

 • proces reakcji stresowej

 • funkcjonowanie mózgu

 • Stres biologiczny i psychologiczny

Przykładowe ćwiczenia:

„Rysiu” – trener w humorystyczny sposób opowiada historię Rysia – człowieka pierwotnego. Pokazując po co i w jakich sytuacjach powstał stres (biologiczny). Historia generuje salwy śmiechu. Następnie przeprowadzony jest mini wykład nt. reakcji mózgu w sytuacjach stresogennych oraz wyjaśnienie w jaki sposób działają poszczególne emocje.

Kolejnym krokiem jest „Ekspozycja społeczna przypadkowego uczestnika” oraz pokazanie podobieństw do reakcji „Rysia” – punkt wyjścia do rozmowy o stresie psychologicznym i sposobach radzenia sobie ze stresem

 VI. Radzenie sobie ze stresem

 • konfrontacyjny i unikowy styl radzenia sobie z problemami

 • techniki antystresowe

 • zarządzanie energią życiową – test

Przykładowe ćwiczenia:

Wykład oraz proste ćwiczenia i techniki antystresowe

„moja energia”– uczestnicy dokonują autoanalizy swojego stylu życia oraz uświadamiają sobie jakie obszary wymagają poprawy oraz jakie skutki może brak działań za sobą ponieść.

„Moje zdjęcie” – trener prowadzi wizualizację relaksacyjną. Przekazuje informacje w jaki sposób można wykorzystywać indywidualne „zdjęcie” w sytuacji stresogennej.

 VII. Inteligencja emocjonalna i asertywność

 • podstawowe pojęcia dot. inteligencji emocjonalnej- czym jest, na czym polega, z czego wynika

 • poznanie komponentów inteligencji emocjonalnej- autodiagnoza

 • podstawowe techniki wpływające na wzrost samoświadomości, samooceny i pewności siebie

 • narzędzia asertywnej komunikacji – komunikat JA, informacja zwrotna

Przykładowe ćwiczenia:

 • koło kompetencji EQ

 • kwestionariusz autodiagnozy

 • burza mózgów

 • komplementy

 VIII. Zarządzanie energią

 • definicja, rodzaje energii życiowych (energia umysłowa, fizyczna, emocjonalna, duchowa)

 • wpływ deficytów energii na funkcjonowanie jednostki i osiąganie celów

 • wskazanie źródeł energii

 • autoanaliza własnych nawyków i ich skutków

Przykładowe ćwiczenia:

 • linia energii

 • kwestionariusz autodiagnozy

 • burza mózgów

 IX. Automotywacja pracownika Urzędu Pracy

 • schemat góry lodowej w aspekcie motywacji

 • najczyściejsze motywatory

 • relacja pomiędzy etapem kariery zawodowej, a preferowanymi rodzajami motywacji

 • metody pozyskiwania wiedzy indywidualnych źródeł motywacji

Przykładowe ćwiczenia:

 • burza mózgów

 • praca w podgrupach – co sprawia, że jestem szczęśliwy

 • praca z rysunkiem – „W nocy przyszła wróżka”

X. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

podsumowanie szkolenia, pytania

• rozdanie certyfikatów

• ankieta ewaluacyjna

Opis metodyki szkolenia

80% metody praktyczne

 • gry szkoleniowe

 • ćwiczenia w parach i grupach – możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, efekt synergii

 • testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań

 • samodzielne projektowanie i wykorzystywanie narzędzi

 • case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia

 • dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń

 • scenki rodzajowe- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia

 • analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję

20% metody teoretyczne

 • mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień

 • prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy

Prowadzący

Trener kompetencji miękkich/ akredytowany coach (ACC).
Magister Komunikacji w  Biznesie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwentka Szkoły Trenerów oraz Polskiej Szkoły Coachingu oraz Projektu „Coach –ICF” (akredytowanych przez ICF  (International Coach Federation). Menadżer ds. rozwoju w międzynarodowej korporacji. Właścicielka firmy Akademia Zmian Szkolenia & Coaching.

W kręgu jej zainteresowań zawsze byli i są ludzie oraz zmiany, co wpłynęło bezpośrednio na kształcenie się w trenerstwie i coachingu. W pracy najbliższe są jej aspekty związane z podnoszeniem jakości relacji (komunikacja, asertywność, motywowanie, budowanie zespołów), jak i szeroko rozumianego rozwoju osobistego oraz rozwoju organizacji (zarządzanie zmianą, zarządzanie przez coaching, budowanie tożsamości i wizerunku firmy, obsługa klienta). Zarówno szkolenia jak i coaching prowadzi w języku polskim lub angielskim.

Praca jest jej pasją oraz przenika każdy aspekt jej życia. Jej mottem jest: „Jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni.” Osobiście uważa, że jest uzależniona od zmian.
Poza pracą uwielbia podróżować, jeździć na nartach i słuchać muzyki filmowej.
Prowadziła szkolenia m.in. dla: Arcelor, Pracuj.pl, Credit Suisse, Urząd Miejski w Warszawie, Polpharma, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ZUS, TESCO, PKP, PARP, Inkubator Przedsiębiorczości, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Volvo, Rosti, Projekt Erasmus +, BorgWarner, HP.

CERTYFIKATY
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
METODOLOGIA


INFORMACJE DODATKOWE

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 799 PLN+23% VAT (982,77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Małgorzata Buchalska
Tel. 534007315, 534006501
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

Warszawa

Cena: 799 zł netto

od 2019-10-07 do 2019-10-08

W cenie: cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. cena nie ob
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
AVENHANSEN - Standardy jakości szkoleń i gwarancja praktycznych umiejętności