NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciel procesowy strony

 2. Obrońca i pełnomocnik z wyboru i z urzędu

 3. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym

  1. wnioski dowodowe i udział w czynnościach dowodowych

  2. dostęp do akt dochodzenia lub śledztwa

  3. udział w czynnościach sądowych

  4. zaskarżanie decyzji procesowych

  5. końcowe zaznajomienie z materiałami dochodzenia lub śledztwa

 1. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji

  1. sporządzanie subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia

  2. udział w posiedzeniach wyrokowych w przedmiocie skazania bez rozprawy i warunkowego umorzenia postępowania karnego

  3. składanie wniosków dowodowych

 2. Zasady stawiennictwa na rozprawę główną i usprawiedliwiania nieobecności

 3. Udział w przeprowadzaniu dowodów na rozprawy głównej

 4. Zasady wnoszenia i sporządzania zwyczajnych środków odwoławczych

  1. warunki formalne wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

  2. budowa apelacji i zażalenia

  3. formułowanie zarzutów odwoławczych

  4. granice kontroli odwoławczej

 5. Zasady wnoszenia i sporządzania nadzwyczajnych środków odwoławczych

  1. kasacja

  2. skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego

 6. Zasady przyznawania zwrotu kosztów za udzielenie pomocy prawnej z urzędu 


PROWADZĄCY:  Dariusz Świecki 

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.

CERTYFIKATY
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
METODOLOGIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania karnego w aspekcie udziału adwokata i radcy prawnego jako obrońcy oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w sprawach karnych. W postępowaniu karnym działalność obrońcy i pełnomocnika wiąże się z reprezentacją procesową strony. Ponadto pełnomocnik jest uprawniony do sporządzenia pism procesowych wszczynających postępowanie sądowe w postaci subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Obrońca i pełnomocnik powinien znać i posiadać umiejętność praktycznego stosowania przepisów regulujących przebieg czynności procesowych, a zwłaszcza korzystania z uprawnień procesowych oraz wykonywania procesowych obowiązków, tak przykładowo w zakresie udziału w rozprawie głównej poprzez stawiennictwo, aktywne uczestniczenie w czynnościach przesłuchania, składanie wniosków dowodowych, występowanie w głosach końcowych. Obrońca i pełnomocnik strony jest uprawniony również do zaskarżania orzeczeń i zarządzeń, co wiąże się z koniecznością posiadania praktycznej umiejętności prawidłowego ich sporządzenia a następnie występowania na posiedzeniu zażaleniowym, czy na rozprawie apelacyjnej lub na rozprawie kasacyjnej. Skuteczność działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym uzależniona jest nie tylko od znajomości przepisów procesowych, ale także od prawidłowego ich wykorzystania w interesie reprezentowanej strony. Dlatego też podczas szkolenia przedstawiona zostanie problematyka wybranych instytucji procesowych, które w praktyce są najczęściej stosowane oraz praktyczne aspekty występowania obrońcy i pełnomocnika w poszczególnych stadiach procesu karnego. Omówione zostaną również zmiany w procedurze karnej wprowadzone w latach 2016 – 2017.
INFORMACJE DODATKOWE

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP i godzin wymaganych przez ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Małgorzata Buchalska
Tel. 534007315, 534006501
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

Warszawa

Cena: 599 zł netto

od 2018-12-12 do 2018-12-12

W cenie: cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. cena nie obe
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft