Network Masters - Szkolenia i Wdrożenia IT

Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciel procesowy strony

 2. Obrońca i pełnomocnik z wyboru i z urzędu

 3. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym

  1. wnioski dowodowe i udział w czynnościach dowodowych

  2. dostęp do akt dochodzenia lub śledztwa

  3. udział w czynnościach sądowych

  4. zaskarżanie decyzji procesowych

  5. końcowe zaznajomienie z materiałami dochodzenia lub śledztwa

 1. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji

  1. sporządzanie subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia

  2. udział w posiedzeniach wyrokowych w przedmiocie skazania bez rozprawy i warunkowego umorzenia postępowania karnego

  3. składanie wniosków dowodowych

 2. Zasady stawiennictwa na rozprawę główną i usprawiedliwiania nieobecności

 3. Udział w przeprowadzaniu dowodów na rozprawy głównej

 4. Zasady wnoszenia i sporządzania zwyczajnych środków odwoławczych

  1. warunki formalne wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

  2. budowa apelacji i zażalenia

  3. formułowanie zarzutów odwoławczych

  4. granice kontroli odwoławczej

 5. Zasady wnoszenia i sporządzania nadzwyczajnych środków odwoławczych

  1. kasacja

  2. skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego

 6. Zasady przyznawania zwrotu kosztów za udzielenie pomocy prawnej z urzędu 


PROWADZĄCY:  Dariusz Świecki 

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.

CERTYFIKATY
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
METODOLOGIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania karnego w aspekcie udziału adwokata i radcy prawnego jako obrońcy oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w sprawach karnych. W postępowaniu karnym działalność obrońcy i pełnomocnika wiąże się z reprezentacją procesową strony. Ponadto pełnomocnik jest uprawniony do sporządzenia pism procesowych wszczynających postępowanie sądowe w postaci subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Obrońca i pełnomocnik powinien znać i posiadać umiejętność praktycznego stosowania przepisów regulujących przebieg czynności procesowych, a zwłaszcza korzystania z uprawnień procesowych oraz wykonywania procesowych obowiązków, tak przykładowo w zakresie udziału w rozprawie głównej poprzez stawiennictwo, aktywne uczestniczenie w czynnościach przesłuchania, składanie wniosków dowodowych, występowanie w głosach końcowych. Obrońca i pełnomocnik strony jest uprawniony również do zaskarżania orzeczeń i zarządzeń, co wiąże się z koniecznością posiadania praktycznej umiejętności prawidłowego ich sporządzenia a następnie występowania na posiedzeniu zażaleniowym, czy na rozprawie apelacyjnej lub na rozprawie kasacyjnej. Skuteczność działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym uzależniona jest nie tylko od znajomości przepisów procesowych, ale także od prawidłowego ich wykorzystania w interesie reprezentowanej strony. Dlatego też podczas szkolenia przedstawiona zostanie problematyka wybranych instytucji procesowych, które w praktyce są najczęściej stosowane oraz praktyczne aspekty występowania obrońcy i pełnomocnika w poszczególnych stadiach procesu karnego. Omówione zostaną również zmiany w procedurze karnej wprowadzone w latach 2016 – 2017.
INFORMACJE DODATKOWE

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez OIRP i godzin wymaganych przez ORA. 

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft