NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

PRAWO PRACY PO ZMIANACH 2018/2019 - prowadzenie dokumentacji pracowniczej – proste odpowiedzi na trudne pytania

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA

1. Dokumentacja pracownicza według zasad obowiązujących od 01.01.2019 r.
-  jakich informacji można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a jakich  od pracownika – zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy,
- pojęcie dokumentacji pracowniczej,
- różnice w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej i elektronicznej,
- okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w świetle nowych przepisów,
- zasady związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej,
- niszczenie dokumentacji pracowniczej – obowiązek czy możliwość,
- akta osobowe na nowych zasadach – jak sprostać planowanym zmianom,
- nowe wykroczenia związane z prowadzeniem akt osobowych - czyli co grozi przedsiębiorcy po kontroli  Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Regulamin pracy / regulamin wynagradzania
- jak wprowadzić do stosowania, żeby nie narobić sobie kłopotów,
- konieczność czy wybór konsultacji ze związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników - różnice,
- elementy konieczne regulaminu pracy / regulaminu wynagradzania,
- regulacje dotyczące monitoringu w Regulaminie pracy – omówienie.

3. Monitoring na zasadach obowiązujących od 25.05.2018 r.
- przesłanki wprowadzenia monitoringu – czyli kiedy można zainstalować w firmie monitoring,
- jakie pomieszczenia w zakładzie pracy można monitorować, żeby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika,
- kontrola pracownika za pomocą monitoringu – dopuszczalna czy zakazana według nowych zasad – wyjaśnienie granic działania zgodnie z prawem,
- informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
- monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

4. Umowy terminowe – koniec zatrudnienia na podstawie umów na czas określony z dniem 21.11.2018 r.
- termin zawarcia umowy a termin rozpoczęcia pracy – jak rozumieć konieczność doręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy,
- umowa na okres próbny – czy wliczać do limitów zatrudnienia na czas określony – uporządkowanie obowiązujących reguł,
- omówienie zasady 33 miesięcy i 3 umów,
- kiedy można zatrudniać pracownika na czas określony poza przyjętymi limitami – 5/ 6/10 lat – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy,
- przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony z dniem 21.11.2018 r. – szczegółowe omówienie na przykładach,
- zasady wypowiadania umów terminowych według zasad obowiązujących od 22.02.2016 r. – omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących popełnieniem wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
- informacja o warunkach zatrudnienia w trybie art. 29 § 3 kp – sprostowanie najczęściej popełnianych błędów,
- omówienie skutków przekazania pracownikowi nieprawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem postępowania prowadzonego przez inspektora pracy i postępowania sądowego.

5. Rozwiązanie umowy o pracę
- forma rozwiązania umowy o pracę,
- elementy konieczne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę,
- różnica pomiędzy rozwiązaniem umowy a porozumieniem stron, a może „dwa w jednym”?,
- doręczenie oświadczenia o rozstaniu z pracownikiem – forma/termin – wyjaśnienie jak prawidłowo doręczyć rozwiązanie umowy żeby było ono skuteczne,
- co grozi pracodawcy za błędne rozwiązanie umowy z pracownikiem – omówienie konsekwencji popełnionych błędów.

6. Świadectwo pracy
- kiedy, komu i w jakim terminie trzeba wydać świadectwo pracy,
- forma i termin złożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy,
- kiedy pracodawca narazi się na popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nieprawidłowo wypełnione świadectwo pracy a niewydanie świadectwa pracy,
- omówienie treści świadectwa pracy punkt po punkcie – urlopy, odprawy, tryby ustania zatrudnienia itp.

7. Umowy  cywilnoprawne – podstawowe błędy przy realizacji starych obowiązków
- minimalna stawka godzinowa – na kim ciąży obowiązek wypłaty 13,70 zł, w jakich sytuacjach ma zastosowanie,
- jak zawrzeć umowę zlecenia aby nie miała charakteru umowy o pracę – konieczne warunki,
- obowiązki wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – minimalna stawka godzinowa/liczba godzin/przechowywanie dokumentacji – szczegółowe omówienie w kontekście wymagań stawianych przez Państwową Inspekcję Pracy,
- umowy z: biurem rachunkowym, bhp-owcem, lekarzem, prawnikiem, itp. – omówienie zasad stosowania nowych przepisów w różnych wariantach,
- potrącenie z minimalnej stawki godzinowej  - omijanie przepisów „w białych rękawiczkach”.

GRUPA DOCELOWA
Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.
CERTYFIKATY
Tak
METODOLOGIA
Warsztatowo-wykładowa
INFORMACJE DODATKOWE
PROWADZĄCA:

Doświadczony pracownik administracji publicznej, radca prawny. Posiada długoletnią praktykę prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy. W prowadzonych zajęciach wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą podczas pracy zawodowej, którą przekazuje w sposób zrozumiały dla uczestników, na przykładach, w miłej atmosferze, dając wskazówki pozwalające pogodzić przepisy prawa z potrzebami przedsiębiorców.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft