Witalni.pl - terminarz szkoleń

PRAWO PRACY PO ZMIANACH 2018/2019 - prowadzenie dokumentacji pracowniczej – proste odpowiedzi na trudne pytania

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA

1. Dokumentacja pracownicza według zasad obowiązujących od 01.01.2019 r.
-  jakich informacji można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a jakich  od pracownika – zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy,
- pojęcie dokumentacji pracowniczej,
- różnice w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej i elektronicznej,
- okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w świetle nowych przepisów,
- zasady związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej,
- niszczenie dokumentacji pracowniczej – obowiązek czy możliwość,
- akta osobowe na nowych zasadach – jak sprostać planowanym zmianom,
- nowe wykroczenia związane z prowadzeniem akt osobowych - czyli co grozi przedsiębiorcy po kontroli  Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Regulamin pracy / regulamin wynagradzania
- jak wprowadzić do stosowania, żeby nie narobić sobie kłopotów,
- konieczność czy wybór konsultacji ze związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników - różnice,
- elementy konieczne regulaminu pracy / regulaminu wynagradzania,
- regulacje dotyczące monitoringu w Regulaminie pracy – omówienie.

3. Monitoring na zasadach obowiązujących od 25.05.2018 r.
- przesłanki wprowadzenia monitoringu – czyli kiedy można zainstalować w firmie monitoring,
- jakie pomieszczenia w zakładzie pracy można monitorować, żeby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika,
- kontrola pracownika za pomocą monitoringu – dopuszczalna czy zakazana według nowych zasad – wyjaśnienie granic działania zgodnie z prawem,
- informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
- monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

4. Umowy terminowe – koniec zatrudnienia na podstawie umów na czas określony z dniem 21.11.2018 r.
- termin zawarcia umowy a termin rozpoczęcia pracy – jak rozumieć konieczność doręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy,
- umowa na okres próbny – czy wliczać do limitów zatrudnienia na czas określony – uporządkowanie obowiązujących reguł,
- omówienie zasady 33 miesięcy i 3 umów,
- kiedy można zatrudniać pracownika na czas określony poza przyjętymi limitami – 5/ 6/10 lat – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy,
- przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony z dniem 21.11.2018 r. – szczegółowe omówienie na przykładach,
- zasady wypowiadania umów terminowych według zasad obowiązujących od 22.02.2016 r. – omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących popełnieniem wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
- informacja o warunkach zatrudnienia w trybie art. 29 § 3 kp – sprostowanie najczęściej popełnianych błędów,
- omówienie skutków przekazania pracownikowi nieprawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem postępowania prowadzonego przez inspektora pracy i postępowania sądowego.

5. Rozwiązanie umowy o pracę
- forma rozwiązania umowy o pracę,
- elementy konieczne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę,
- różnica pomiędzy rozwiązaniem umowy a porozumieniem stron, a może „dwa w jednym”?,
- doręczenie oświadczenia o rozstaniu z pracownikiem – forma/termin – wyjaśnienie jak prawidłowo doręczyć rozwiązanie umowy żeby było ono skuteczne,
- co grozi pracodawcy za błędne rozwiązanie umowy z pracownikiem – omówienie konsekwencji popełnionych błędów.

6. Świadectwo pracy
- kiedy, komu i w jakim terminie trzeba wydać świadectwo pracy,
- forma i termin złożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy,
- kiedy pracodawca narazi się na popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nieprawidłowo wypełnione świadectwo pracy a niewydanie świadectwa pracy,
- omówienie treści świadectwa pracy punkt po punkcie – urlopy, odprawy, tryby ustania zatrudnienia itp.

7. Umowy  cywilnoprawne – podstawowe błędy przy realizacji starych obowiązków
- minimalna stawka godzinowa – na kim ciąży obowiązek wypłaty 13,70 zł, w jakich sytuacjach ma zastosowanie,
- jak zawrzeć umowę zlecenia aby nie miała charakteru umowy o pracę – konieczne warunki,
- obowiązki wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – minimalna stawka godzinowa/liczba godzin/przechowywanie dokumentacji – szczegółowe omówienie w kontekście wymagań stawianych przez Państwową Inspekcję Pracy,
- umowy z: biurem rachunkowym, bhp-owcem, lekarzem, prawnikiem, itp. – omówienie zasad stosowania nowych przepisów w różnych wariantach,
- potrącenie z minimalnej stawki godzinowej  - omijanie przepisów „w białych rękawiczkach”.

GRUPA DOCELOWA
Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.
CERTYFIKATY
Tak
METODOLOGIA
Warsztatowo-wykładowa
INFORMACJE DODATKOWE
PROWADZĄCA:

Doświadczony pracownik administracji publicznej, radca prawny. Posiada długoletnią praktykę prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy. W prowadzonych zajęciach wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą podczas pracy zawodowej, którą przekazuje w sposób zrozumiały dla uczestników, na przykładach, w miłej atmosferze, dając wskazówki pozwalające pogodzić przepisy prawa z potrzebami przedsiębiorców.

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!