VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019

Zmiany w podatkach 2018 / 2019 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja pod

Kategoria
szkolenia branżowe
    Typ
otwartezamknięteonline
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia dla podatników pozostanie całkowicie nowa Ordynacja podatkowa.

Podczas szkolenia, prowadzący przedstawią zmiany podatkowe wskazane w programie szkolenia, jak również wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.


Program:


VAT

I. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment):

 1. Mechanizm podzielonej – zasady działania.
 2. Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 3. Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.
 4. Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności (przyspieszony zwrot VAT, brak sankcji VAT, brak solidarnej odpowiedzialności brak podwyższonych odsetek, zachowanie należytej staranności, skonto za zapłatę VAT przed terminem)
 5. Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.
 6. Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment (otwieranie rachunków, opłaty, oprocentowanie, zamknięcie rachunku).
 7. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.
 8. Formy płatności  transakcji handlowych a split payment.
 9. Kiedy będzie można wpłacić środki na rachunek VAT i kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.
 10. Zapłata na rzecz osoby trzeciej a split payment.
 11. Błędy w fakturach i płatnościach a mechanizm podzielonej płatności.
 12. Płatności zaliczkowe i korekty w trybie split payment.
 13. Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 14. Wyjaśnienia MF w zakresie split payment – odpowiedzi na kluczowe pytania praktyczne.

II. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.

 1. Czym jest należyta staranność?
 2. Przesłanki przedmiotowe i podmiotowe w zakresie tzw. należytej staranności w podatku VAT a prawo do odliczenia.
 3. Metodyka należytej staranności.
 4. Konsekwencje niezachowania należytej staranności w podatku VAT.
 5. Weryfikacja kontrahentów jako narzędzie ograniczające ryzyka w VAT.
 6. Podstawowe sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami po stronie spółki oraz kadry zarządzającej i służb finansowych – Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 7. Sposoby ochrony podatników – wprowadzenie systemu compliance.

III. Pozostałe zagadnienia VAT 2018 /2019

 1. STIR – nowe narzędzie do walki z nadużyciami VAT.
 2. Czarna lista podatników.
 3. Rozszerzenie obowiązków przesyłania JPK
 4. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
 5. Dostosowanie definicji podmiotów powiązanych do przepisów CIT i PIT.
 6. Zmiana przepisów w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT.
 7. Sprzedaż udokumentowana paragonami – nowe zasady wystawiania faktur.
 8. Zmiany w zakresie kas fiskalnych / Centralne Repozytorium KAS /  kasy fiskalne online.
 9. Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
 10. Ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego.
 11. Nowe zasady opodatkowania bonów.

CIT

I. Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT na 2019 r.

 1. Wprowadzenie tzw. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (stawka 5 %).
 2. Wprowadzenie 9 % stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników.
 3. NID – zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych).
 4. Nowe zasady opodatkowania w zakresie nabywania pakietów wierzytelności – uprawnienie do rozpoznawania kosztów podatkowych.
 5. Zmiana zasad określana wysokości kosztów w przypadku konwersji długu na kapitał.
 6. Wprowadzenie zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami.
 7. Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności.
 8. Zmiany zasad poboru podatku u źródła w przypadku w przypadku należności przekraczających 2 mln PLN.
 9. Umożliwienie stosowania kopii certyfikatów rezydencji podatkowej.
 10. Wprowadzenie tzw. „exit tax” od transferu aktywów do innego państwa lub zmiany rezydencji podatkowej.
 11. Modyfikacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) oraz wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego.
 12. Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR).
 13. Inne zmiany – m.in. zwiększenie limitu kosztów usług niematerialnych (art. 15e) z 5% do 10%, zmiany w zakresie emisji euroobligacji, zmiany dotyczące opodatkowania FIZ.

II. Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r. wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w tym zakresie.

 1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
 3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych
 5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 6. Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 7. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
 8. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 9. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 10. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 11. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
 12. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 13. Specjalne strefy ekonomiczne w 2018 r.
 14. Inne zmiany – np. publikacja danych największych podatników, zmiany w zakresie zwolnień w PIT, jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN, likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

 

III. Ceny transferowe – omówienie zmian obowiązujących od 2017 r. (m. in. progi dokumentacyjne, zakres dokumentacji, odpowiedzialność).

IV. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:

 1. Podniesienie progów dokumentacyjnych.
 2. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.
 3. Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej.
 4. Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD.
 5. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours.
 6. Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
 7. Warunki stosowania korekty cen transferowych.
 8. Nowoczesne raportowanie cen transferowych.
 9. Inne zmiany od 2019 r.

Ordynacja podatkowa:

V. Nowa Ordynacja podatkowa – 2019 r. – omówienie kluczowych zmian.

 1. Rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika i domyślne uznawanie jego działań za rzetelne.
 2. Skrócenie z pięciu do trzech lat obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych do rozliczeń rocznych PIT.
 3. Zaniechanie poboru najniższych kwot podatku, gdy koszt jego egzekucji przekroczy kwotę należną.
 4. Oficjalne stosowanie środków komunikacji elektronicznej.
 5. Wprowadzenie postępowania uproszczonego.
 6. Możliwość wprowadzenia tzw. umowy podatkowej z fiscusem.
 7. Możliwość korygowania deklaracji w trakcie trwania postępowania.
 8. Kontrola na zamówienie, gdy to sam podatnik prosi o sprawdzenie poprawności wykonanego działania podatkowego.
 9. Wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji organu podatkowego z 14 do 30 dni.
 10. Możliwość złożenia skargi na pracownika skarbówki do jego przełożonego na podstawie ordynacji, a nie tylko Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 11. Inna zmiany dotyczące m. in. tajemnicy skarbowej, nadpłat i zwrotów podatku, ulg w spłacie, doręczeń, wszczęcia postępowania, umów podatkowych, postępowania uproszczonego, odwołań oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY

INFORMACJE DODATKOWE
Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00Zadaj pytanie o to szkolenie >>Evago Skills Eurofinance Training Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr communication corner group ItDesk Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
4Grow - Jesteś na dobrej drodze - możesz nauczyć się wszystkiego!