Centrum zapewnienia jakości kształcenia

Marketing polityczny i kampania wyborcza – strategia, komunikacja, wygrana

Kategoria
marketing i sprzedaż
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

I. Wystąpienia publiczne

 1. Metody tworzenia wystąpienia publicznego w polityce
 2. Siła autoprezentacji, autorytet kandydata,
 3. Nauka właściwych zachowań i zasad na sali, scenie, mównicy, podczas wiecu politycznego, manifestacji, protestu, w centrum uwagi
 4. Ćwiczenia rozwijające  wyobraźnię i retorykę, nauka improwizacji,
 5. Prawidłowy głos i oddech,
 6. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy,
 7. Kotwiczenie sceny, przestrzeń, praca z rekwizytem,
 8. Sprawność i panowanie nad ciałem,
 9. Trudy słuchacz, trudna publiczność, atak ad personam - obrona,
 10. Zaangażowanie i rozpoznanie temperamentu,
 11. Radzenie sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych, ze stresem, z tremą.

II. Kontakt z mediami

 1. Zasady nawiązywania relacji z dziennikarzami i redakcjami
 2. Ubranie, wygląd, wizerunek polityka,
 3. Idealny komunikat medialny w kampanii wyborczej,
 4. Intensywny trening pracy przed kamerą,
 5. Intensywny trening pracy z mikrofonem,
 6. Opracowywanie newsów, komunikatów, monitorowanie mediów,
 7. Tworzenie komunikatów i opracowywanie informacji prasowych (media, prezentacje, publikacje etc.),
 8. Media relations "od kuchni",
 9. Radzenie sobie z trudnymi pytaniami,
 10. 5 największych politycznych wpadek medialnych.

III. Materiały wyborcze

 1. Zasady kreacja dobrego hasła wyborczego,
 2. Efektywne komunikowanie programu wyborczego,
 3. Strona internetowa – funkcja, intuicyjność, nazwa domeny, treść, zawartość, landing pages w kampanii wyborczej,
 4. Dobór zdjęcia - mimika twarzy, ubiór, wizaż, fryzura, tło, sceneria, analiza przypadków,
 5. Plakaty, ulotki - właściwa forma, dobór treści, współpraca z agencją i drukarnią,
 6. List do wyborców – warsztat, kreacja, forma, grafika,
 7. Dobór nośników – kampania outdoor, billboardy, bannery, guerrilla marketing (partyzancki),
 8. Kolportaż materiałów wyborczych,
 9. Efektywne spoty telewizyjne i radiowe.

IV. Strategia

 1. Jak przygotować strategię lokalnej / regionalnej kampanii wyborczej?
 2. Badania wyborcze i ocena środowiska politycznego,
 3. Wykorzystanie analizy SWOT,
 4. Cele - czynniki wpływające na ich realizację,
 5. Elektorat, temat, środki, taktyka, a planowanie,
 6. Case study - analiza najciekawszych praktyk- dobre praktyki vs. totalne porażki.

V. Komunikacja interpersonalna

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej,
 2. Wykorzystanie zasad komunikacji interpersonalnej w kampanii bezpośredniej od drzwi do drzwi - "door to door",
 3. Co mówić i jak mówić - świadomość celu w przekazywaniu informacji politycznej,
 4. Warsztat precyzji mówienia - przejrzystości i spójności przekazu,
 5. Stosowanie pytań i przykładów,
 6. Typy osobowości a styl komunikacji - test osobowości  Hartmana w kontekście potrzeb uczestników w komunikacji,
 7. Poznanie swojego stylu komunikacji - analiza swojego sposobu interakcji z innymi - okno Johari,
 8. Komunikacja niewerbalna - funkcje, zakłócenia, emocje, interakcje,
 9. Ćwiczenia - komunikaty niewerbalne,
 10. Bariery w komunikacji społecznej, politycznej i ich przezwyciężanie,
 11. Ćwiczenie - bariery utrudniające słuchanie i budowanie relacji - ćwiczenie,
 12. Parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań, ocena, interpretacja - jako techniki znoszące bariery w komunikacji,
 13. Budowanie przekonań oraz umiejętności sprzyjających nieoceniającemu komunikowaniu,
 14. Słuchanie jako element komunikacji - cztery kroki skutecznego słuchania,
 15. Elementy asertywności w komunikacji,
 16. Wyrażanie odmowy, próśb, poleceń, złości,
 17. Warsztat - asertywna odmowa, pochwała, krytyka (odgrywanie scenek),
 18. Rozwiązywanie konfliktów - style reakcji na konflikt, etapy (konflikt jako naturalny element polityki),
 19. Techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązanie,
 20. Warsztat – scenki z odgrywaniem konfliktów i ich analiza
 21. Wywieranie wpływu na innych poprzez komunikację – retoryka, argumentacja, kontrargumentacja, język korzyści,
 22. Stosowanie przykładów, wspomagaczy takich jak: diagramy, tabele, wykresy, piktogramy, zdjęcia.

VI. Organizacja sztabu wyborczego

 1. Podział zadań, obowiązków i odpowiedzialność w sztabie wyborczym,
 2. Wolontariusze - jak rekrutować, jak motywować, jakie korzyści oferować,
 3. PRowiec w sztabie wyborczym - czyli kto?
 4. Finansowanie kampanii wyborczej,
 5. Podstawowe aspekty prawne prowadzenia kampanii wyborczej,
 6. Pozyskiwanie oraz rozwijanie relacji z osobami ważnymi z punktu widzenia kandydata, sztabu i kampanii wyborczej.

VII. Public relations w polityce

 1. Wprowadzenie do public relations, definicje i podstawowe zagadnienia,
 2. Specyfika PR w polityce, działalności społecznej i sektorze NGO,
 3. Komunikacja wewnętrzna w sztabie wyborczym i organizacji,
 4. Personal branding - cel i charakterystyka budowania marki osobistej, wizerunek, siła marki,
 5. Stanowiska kluczowe w sztabie wyborczym z punktu widzenia PR,
 6. Identyfikacja wizualna, spójność wizerunkowa i komunikacyjna kampanii wyborczej i kandydata,
 7. Efektywne kampanie public relations,
 8. Outsourcing działań PR, freelancerzy, agencje, zasady efektywnej współpracy,
 9. Opracowywanie długofalowej strategii dla osoby publicznej - polityka,
 10. Efektywny dobór narzędzi i kanałów komunikacji w kampanii wyborczej,
 11. Analiza ryzyka, zarządzanie wizerunkiem w kryzysie i opracowanie procedur zarządzania ryzykiem w obszarze PR
 12. PR kryzysowy, obrona przed manipulacją i kłamstwem politycznym,
 13. Litigation PR - działania public relations wokół działań prawniczych i procesów sądowych.

VIII. Internet i media społecznościowe

 1. Zasady komunikowania się w sieci,
 2. Efektywny  marketing i public releations w sieci – specyfika kampanii wyborczej i działalności politycznej,
 3. Tworzenie treści, które będą efektywnie docierać do grupy docelowej, tekstów perswazyjnych, skutecznie wpływających na odbiorcę
 4. Komunikacja kryzysowa w social media,
 5. Storytelling sztuka używania opowieści do budowania więzi w polityce i życiu zawodowym,
 6. Instagram, Twitter, Facebook - specyfikacja serwisu, najważniejsze pojęcia, statystyki, grupy docelowe,
 7. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi serwisami społecznościowymi,
 8. Przykłady dobrych i złych praktyk na Instagram, Twitter i Facebook,
 9. Zasięgi organiczne – zasady tworzenia postów, które są widoczne,
 10. Grafika i estetyka w postac,
 11. Case studies - przykłady dobrych i złych praktyk kampanii wyborczych w social media,
 12. Tworzenie zdjęć filmów, wykresów i grafik - sposoby na poprawę estetyki,
 13. Jak zrobić dobry „live” z kandydatem?
 14. Aspekty prawne – prawa autorskie, ochrona wizerunku.

IX. Zakończenie

 1. Dyskusja, literatura, wymiana poglądów,
 2. Gość specjalny, niespodzianka.
GRUPA DOCELOWA

CEL:
Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy, a także umiejętności pozwalających efektywnie prowadzić kampanie wyborcze, kandydować osiągając najlepsze możliwe wyniki, a w końcu wygrywać wybory samorządowe i parlamentarne.

UCZESTNICY:
Szkolenie adresowane jest do kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, członków sztabów wyborczych, członków partii politycznych i lokalnych komitetów wyborczych, a także dla wszystkich tych, którzy chcą poznać tajniki prowadzenie skutecznych kampanii wyborczych.

CERTYFIKATY

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę.

METODOLOGIA
Dynamiczny wykład, warsztaty, ćwiczenia, odgrywanie scenek i dyskusja. Prezentacje multimedialne i case study.
INFORMACJE DODATKOWE
Rafał Miernik - doktor nauk politycznych specjalizujący się w marketingu wyborczym i zarządzaniu strategicznym partiami politycznymi. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca partii politycznych, polityków i komitetów wyborczych, sekretarz Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego, członek International Political Science Association. Opracowuje programy i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, tworzenia i kreowania wizerunku, marketingu politycznego, kampanii politycznych i wyborczych, media relations, zarządzania strategicznego partią i wystąpień publicznych. Komentator wydarzeń dla mediów.

Marcin Chłodnicki - praktyk w zakresie public relations, marketingu politycznego i komunikacji społecznej w sektorze administracji publicznej, certyfikowany administrator szkoleń Oracle e-learning, wykładowca w projektach szkoleniowych „Grand Progress” na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, twórca strategii oraz doradca sztabów i komitetów wyborczych, założyciel Agencji Public Relations – Stabilis PR, członek Rady Programowej Polskiego Radia Kielce, trener szkoleniowiec z zakresu komunikacji społecznej, media relations i kształtowania wizerunku. Ukończył studia m.in. z zakresu Politologii i Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, a także studia „Public Relations” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karol Gnat - prezenter i dziennikarz telewizyjny, ex- radiowiec. Z mediami związany od 10 lat. Gospodarz programów informacyjnych w TVP 2 (Panorama) i TVP Info. Lektor i konferansjer. Trener personalny i motywacyjny. Zajmuje się komunikacją, tworzeniem marki, zarządzaniem informacją w jednostkach publicznych i biznesie. Kreowaniem wizerunku firm i osób, identyfikacją marki w sieci.TYP SZKOLENIA:
Szkolenie zamknięte lub otwarte prowadzone w efektywnej grupie do 15 uczestników, poprzedzone ankietą identyfikującą potrzeby i zakończone ewaluacją procesu.

EFEKT:

Uczestnicy szkolenia podniosą swoje kwalifikacje pozwalające na prowadzenie efektywnych kampanii wyborczych, komunikowania się z wyborcami również poza "gorącym" okresem kampanii, dowiedzą się jak reagować w sytuacjach kryzysowych i jak bronić się przed manipulacją i kampanią negatywną ze strony konkurentów. 

DODATKOWE KORZYŚCI:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdobytą wiedzę,
 • komplet materiałów dydaktycznych,
 • zestaw materiałów piśmienniczych.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft