NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2018 r.

Kategoria
prawo_budowlane_nieruchomosci">prawo budowlane / nieruchomości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie - specyfika zamówień na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego

- obowiązki zamawiającego dot. powołania zespołu do nadzoru realizacji zamówienia

2. Definicje, określenie i opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

- definicje robót budowlanych wg ustawy pzp i prawa budowlanego oraz ich praktyczne znaczenie

- dodatkowe elementy opisu: wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, aspekty społeczne, oznakowanie (etykieta)

- łączenie i dzielenie zamówienia na części,

3. Zasady określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, planowanych kosztów oraz kwoty środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówień

4. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane

- wymagane zapisy w SIWZ

- uwarunkowania dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom

- podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5. Aktualne zasady stosowania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

- definicja najkorzystniejszej oferty

- kryterium ceny lub kosztów

- kryterium kosztu określane z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia

- organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jako kryterium w zamówieniach na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

6. Badanie i ocena ofert: sprawdzanie i poprawianie kalkulacji ceny

- opis sposobu obliczenia ceny, zasady stosowania kosztorysów jako formy kalkulacji ceny oferty

- rażąco niska cena lub koszt lub ich istotnych części składowych

7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane

- istotne postanowienia i zasady wprowadzania zmian,

- zmiany dotyczące zamawiania dodatkowych robót budowlanych,

- formy wynagrodzenia i zasady rozliczania robót,

- bezpośrednia zapłata podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

- kary umowne.

8. Dyskusja i konsultacje
CERTYFIKATY
certyfikat ukończenia szkolenia
METODOLOGIA
Szkolenie prowadzi: Andrzej Warwas - wieloletni wykładowca na szkoleniach w zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener i arbiter z byłej listy Prezesa UZP, były dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, autor wielu ekspertyz i opinii dotyczących opracowań i procedur udzielania zamówień publicznych, współautor przepisów prawnych dot. zamówień publicznych na roboty budowlane.

INFORMACJE DODATKOWE
Cena szkolenia wynosi: 580 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:


- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

- serwis kawowo - kanapkowy

DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ 40 zł RABATU od ceny netto
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft