Network Masters - Szkolenia i Wdrożenia IT

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2018 r.

Kategoria
prawo_budowlane_nieruchomosci">prawo budowlane / nieruchomości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie - specyfika zamówień na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego

- obowiązki zamawiającego dot. powołania zespołu do nadzoru realizacji zamówienia

2. Definicje, określenie i opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

- definicje robót budowlanych wg ustawy pzp i prawa budowlanego oraz ich praktyczne znaczenie

- dodatkowe elementy opisu: wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, aspekty społeczne, oznakowanie (etykieta)

- łączenie i dzielenie zamówienia na części,

3. Zasady określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, planowanych kosztów oraz kwoty środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówień

4. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane

- wymagane zapisy w SIWZ

- uwarunkowania dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom

- podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5. Aktualne zasady stosowania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

- definicja najkorzystniejszej oferty

- kryterium ceny lub kosztów

- kryterium kosztu określane z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia

- organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jako kryterium w zamówieniach na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

6. Badanie i ocena ofert: sprawdzanie i poprawianie kalkulacji ceny

- opis sposobu obliczenia ceny, zasady stosowania kosztorysów jako formy kalkulacji ceny oferty

- rażąco niska cena lub koszt lub ich istotnych części składowych

7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane

- istotne postanowienia i zasady wprowadzania zmian,

- zmiany dotyczące zamawiania dodatkowych robót budowlanych,

- formy wynagrodzenia i zasady rozliczania robót,

- bezpośrednia zapłata podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

- kary umowne.

8. Dyskusja i konsultacje
CERTYFIKATY
certyfikat ukończenia szkolenia
METODOLOGIA
Szkolenie prowadzi: Andrzej Warwas - wieloletni wykładowca na szkoleniach w zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener i arbiter z byłej listy Prezesa UZP, były dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, autor wielu ekspertyz i opinii dotyczących opracowań i procedur udzielania zamówień publicznych, współautor przepisów prawnych dot. zamówień publicznych na roboty budowlane.

INFORMACJE DODATKOWE
Cena szkolenia wynosi: 580 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:


- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

- serwis kawowo - kanapkowy

DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ 40 zł RABATU od ceny netto
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft