Network Masters - Szkolenia i Wdrożenia IT

Certyfikowany Inspektor / audytor RODO

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA :

Dzień 1

Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
Przetwarzanie danych.
Profilowanie danych.
Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
Funkcje i stanowiska:
Administrator danych osobowych (ADO)
Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
Osoba upoważniona do przetwarzania danych
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
legalności
celowości
adekwatności
merytorycznej poprawności
ograniczenia czasowego
poufności i integralności danych
rozliczalności
przejrzystości
podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
obowiązek informacyjny

Dzień 2:

Prawa i obowiązki
Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
Analiza ryzyka zgodna z RODO
wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
ocena wyników szacowania.
warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
Przekazywanie danych poza EOG
przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych
podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.
Audytowanie ochrony danych osobowych
Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
Układanie listy pytań oceniających.
Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.
GRUPA DOCELOWA
Nasze szkolenie kierujemy do :

- Kandydatów na Inspektora Danych Osobowych


- Kandydatów na Audytora Danych Osobowych.

CERTYFIKATY
Po szkoleniu uczestnicy szkolenia otrzymują :

- Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- Certyfikat Audytora Danych Osobowych


potwierdzający udział w szkoleniu.

METODOLOGIA
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
INFORMACJE DODATKOWE
CENA : 1000 zł + 23% VAT

Cena obejmuje : przeprowadzenie szkolenia , obiad , catering
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft