NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Certyfikowany Inspektor / audytor RODO

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
PROGRAM SZKOLENIA :

Dzień 1

Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
Przetwarzanie danych.
Profilowanie danych.
Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
Funkcje i stanowiska:
Administrator danych osobowych (ADO)
Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
Osoba upoważniona do przetwarzania danych
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
legalności
celowości
adekwatności
merytorycznej poprawności
ograniczenia czasowego
poufności i integralności danych
rozliczalności
przejrzystości
podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
obowiązek informacyjny

Dzień 2:

Prawa i obowiązki
Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
Analiza ryzyka zgodna z RODO
wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
ocena wyników szacowania.
warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
Przekazywanie danych poza EOG
przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych
podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.
Audytowanie ochrony danych osobowych
Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
Układanie listy pytań oceniających.
Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.
GRUPA DOCELOWA
Nasze szkolenie kierujemy do :

- Kandydatów na Inspektora Danych Osobowych


- Kandydatów na Audytora Danych Osobowych.

CERTYFIKATY
Po szkoleniu uczestnicy szkolenia otrzymują :

- Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- Certyfikat Audytora Danych Osobowych


potwierdzający udział w szkoleniu.

METODOLOGIA
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
INFORMACJE DODATKOWE
CENA : 1000 zł + 23% VAT

Cena obejmuje : przeprowadzenie szkolenia , obiad , catering
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft