Network Masters - Szkolenia i Wdrożenia IT

Inspektor Ochrony Danych w sektorze publicznym i biznesie - kurs przygotowujący do zawodu IODO. Kurs weekendowy

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Pierwszy Dzień - Wprowadzenie

1. Droga do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ogólne podstawy ochrony danych osobowych . Nowelizacja przepisów prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych.
• Zmiany wprowadzone przez RODO
o nowe definicje
o IOD zamiast ABI
o zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
o ocena skutków przetwarzania danych osobowych
o prawa osoby której dane dotyczą
o prawo do bycia zapomnianym
o prawo do przenoszenia danych
o kodeksy postępowań
o certyfikacja
o klauzule informacyjne

2. Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. Administrator i podmiot przetwarzający.
• Administrator danych osobowych – definicja, cechy, obowiązki
• wyznaczenie IOD
• obowiązki IOD wg umowy o pracę/ wg umowy o świadczenie usług

3. Funkcja IOD w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych
• Funkcja IOD
• Powołanie IOD
• Zapewnienie wsparcia IOD
• Kwalifikacje IOD
• Główne zadania IOD

3. Współpraca IOD z IT

4. Organ nadzorczy – status, rola i obowiązki

5. Prawa jednostki – obsługa praw jednostki
• prawo do informacji
• prawo do dostępu do danych
• prawo do sprostowania
• prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym
• prawo do ograniczenia przetwarzania
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do sprzeciwu
• profilowanie

Drugi dzień – ryzyko , zarządzanie ryzykiem, czynności zapobiegawcze

1. Audyt ochrony danych osobowych

2. Risk-based approach
• idea podejścia opartego na ryzyku
• pojęcia związane z oceną ryzyka naruszenia praw i wolności
• identyfikacja zagrożeń naruszenia praw lub wolności osoby
• ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności

3. Co to jest naruszenie danych osobowych?

4. Omówienie realnych incydentów ochrony danych osobowych

5. Zgłoszenie naruszenia- treść i forma

6. Ochrona danych osobowych
• Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji
• system ODO a SZBI
• analiza ryzyka
• ocena skutków dla ochrony danych
• audyt wewnętrzny, monitoring
• rozliczalność
• dostęp do systemów IT
• bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
• ciągłość działania
• urządzenia mobilne
• bezpieczeństwo aktywów poza siedzibą
• bezpieczeństwo komunikacji
• relacje z dostawcami/procesorami

Trzeci dzień - Przetwarzanie danych osobowych i odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

1. Zasady materialne
• Zasada formalna – rozliczalność
• Zasada legalności, rzetelności, przejrzystości
• Zasada celowości
• Zasada minimalizacji
• Zasada prawidłowości
• Zasada bezpieczeństwa

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
• dane zwykłe – art 6-8 RODO
• dane szczególnej kategorii – art 9-10 RODO

3. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych

4. Przetwarzanie danych nie wymagające identyfikacji

5. Rejterowanie czynności przetwarzania danych (RCP)

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Przetwarzanie transgraniczne

7. Współadministrowanie

8. Powierzenia przetwarzania danych osobowych
• Umowa – przykładowy draft
- relacja administrator-procesor
- relacja procesor-subprocesor
- transfer danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
• odpowiedzialność i obowiązki procesora

9. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Czwarty dzień – Dostosowanie procesów.
Wpływ regulacji RODO na inne przepisy prawne (RODO w zatrudnieniu, RODO w marketingu).

1. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach
o Przetwarzanie danych na etapie rekrutacji
o Przetwarzanie danych osobowych w trakcie zatrudnienia
o Prawo do zapomnienia na gruncie prawa pracy
o Środki ochrony prawnej
o Ochrona danych osobowych pracownika w postępowaniach przed sądem pracy
2. Ochrona danych osobowych w e- commerce

3. Ochrona danych osobowych w organach administracji publicznych

4. Wzory dokumentów – opracowanie prawidłowych wzorów dokumentów

5. Egzamin
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowane głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

METODOLOGIA
- nabycie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej obowiązków dla firm wynikających z RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustaw wprowadzających
- poznanie funkcji, roli i obowiązków spoczywających na IODO w świetle nowych regulacji prawnych
- nabycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentacji wynikającej z obowiązków inspektora ( raporty, zgłoszenia, oceny skutków, odpowiedzi na skargi)

INFORMACJE DODATKOWE
Termin realizacji:

• -zajęcia odbywają się 9,10,16,17 czerwca od godz. 9.00

Koszt uczestnictwa:

• -jednej osoby 1690 plus 23% VAT,jednostki budżetowe VAT-zw
• -uwaga: cena promocyjna ograniczona czasowo
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

Cena obejmuje:

• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

Zadaj pytanie o to szkolenie >>


TERMINARZ SZKOLENIA
Gdańsk, pomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1690 zł netto

od 2019-03-02 do 2019-03-10

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Szczecin, zachodniopomorskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1690 zł netto

od 2019-03-02 do 2019-03-10

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Warszawa, mazowieckie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1690 zł netto

od 2019-03-02 do 2019-03-10

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Kraków, malopolskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1690 zł netto

od 2019-03-02 do 2019-03-10

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Wrocław, dolnoslaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1690 zł netto

od 2019-03-02 do 2019-03-10

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Katowice, slaskie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1690 zł netto

od 2019-03-16 do 2019-03-24

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.

Łódź, lodzkie

Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.

Cena: 1690 zł netto

od 2019-03-16 do 2019-03-24

W cenie: cena obejmuje: • -uczestnictwo w szkoleniu • -serwis kawowy • -obiad • -materiały szkoleniowe • -certyfikat ukończenia.
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft