POTWIERDZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Kategoria
szkolenia elektroniczne
    Typ
online
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Informacje ogólne:


Kurs ma na celu zdobycie umiejętności diagnozowania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia z trudnościami w nauce. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w formie zadań do wykonania. Moduł teoretyczny podzielony jest na osiem lekcji gdzie ostatnia to zadania , testy i ćwiczenia na zaliczenie dla kursanta. Każda z lekcji jest w formie wykładowej , popartej przykładami oraz bibliografią.

Zagadnienia programowe:

Nowe regulacje mają na celu udzielanie i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, zmianę warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, zmianę warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zmianę zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zmianę rozporządzenia w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Proponowany przez nasz ośrodek kurs będzie obejmował tematykę roli szkolnego specjalisty w nowym systemie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozpoznawania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, tworzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia, tworzenia indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych itp.
GRUPA DOCELOWAAdresaci
: szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wychowawców placówek oświatowo- wychowawczych, przedszkoli i wszystkich typów szkół.
CERTYFIKATYSzkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:


- Doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela
METODOLOGIA


Nauczanie odbywa się
za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Istotą tej formy kształcenia jest sposób komunikacji z/między uczestnikami. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac czy też odpowiada na pytania. Uczestnik szkolenia podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia może (chociaż nie musi) aktywnie wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.
INFORMACJE DODATKOWE

Liczba godzin szkolenia odpowiada:
14 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia: 4 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia:
30 dni

Cena: 120.00

Link: www.inter-edukacja.pl/kursy/147-rozpoznawanie-i-wspomaganie-uczniow-ze-specyficznymi-trudnosciami-w-uczeniu-sie
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Fundacja Wszechnicy Budowlanej Poland & Emirates Grupa Solberg edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST ItDesk communication corner group Kancelaria rbr 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Pomagamy rozwijać Twoją firmę i pracowników, by zwiększać wartość i skuteczność działań.