Homo Creatore - Szkolenia otwarte

Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Kategoria
szkolenia elektroniczne
    Typ
online
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Informacje ogólne:

Celem głównym szkolenia będzie wyposażenie słuchaczy w kompetencje, wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z niedostosowania społecznego.

Problematyka kursu:


Kurs kierowany jest do osób pracujących z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Jego celem jest zapoznanie uczestników z przyczynami jego powstawania oraz przykładami sytuacji, w jakich mogą powstać, poznanie oraz rozumienie psychologicznej typologii nieprzystosowania społecznego, a także omówienie zachowań prezentowanych przez jednostkę niedostosowaną społecznie.

Prezentowane przykłady umożliwiają nabycie wiedzy , aby skutecznie przeciwdziałać takim zachowaniom.
GRUPA DOCELOWA
Adresaci:
szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wychowawców placówek oświatowo - wychowawczych, przedszkoli i wszystkich typów szkół.
CERTYFIKATYSzkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:


- Doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela
METODOLOGIA

Metoda kształcenia:


Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.
INFORMACJE DODATKOWE

Forma zaliczenia:
wykonanie zadań praktycznych

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 12 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia: 5 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Cena: 120.00

Link: www.inter-edukacja.pl/kursy/146-rozpoznawanie-i-wspomaganie-uczniow-zagrozonych-niedostosowaniem-spolecznym
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft