Good Man - Szkolenia

Umowy handlowe w praktyce

Kategoria
prawo
    Typ
otwartezamknięte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę:

Umowy handlowe w praktyce >>>


Szkolenie z częścią warsztatową skierowane do osób pragnących nabyć lub usystematyzować swoją wiedzę oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie konstruowania umów handlowych. Analiza wybranych umów handlowych wykracza poza ramy standardowego szkolenia, sięga bowiem do regulacji przepisów szczególnych oraz orzecznictwa. Propozycja zarówno dla osób oczekujących pozyskania nowej umiejętności tworzenia umów, jak również dla osób potrzebujących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie konstruowania umów gospodarczych,
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów szczególnych,
 • zapoznanie się z orzecznictwem sądów polskich w zakresie regulacji poszczególnych umów handlowych.

 


PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. Wprowadzenie – ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych.
Przedstawienie podstaw pranych i źródeł prawa, które pozwolą w swobodny sposób poruszać się w tematyce umów handlowych

MODUŁ II. Zasady tworzenia umów.
Obszerny moduł zawierający podstawowe informacje konieczne dla prawidłowego zawarcia umowy. Zagadnienia częściowo uszczegółowione o elementy istotne z punktu widzenia zagrożeń wynikających z nieprawidłowego tworzenia umowy.

 1.  Tworzenie komparycji umowy.
  • Struktura komparycji umowy.
  • Analiza komparycji umowy na wybranych przykładach.
  • Określenie strony umowy.
   • Zasady dotyczące przedsiębiorców – wynikające z kodeksu cywilnego.
   • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
   • Zasady dotyczące osób fizycznych- wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Reprezentacja strony umowy.
   • Reprezentacja spółek kapitałowych.
   • Reprezentacja stowarzyszenia.
   • Reprezentacja fundacji.
   • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne.
 2. Warunki prawidłowego zawarcia umowy wynikające z przepisów szczególnych.
 3. Czynności poprzedzające zawarcie umowy.
  • List intencyjny.
  • Umowa przedwstępna.
 4. Tryby i formy zawarcia umowy - forma dokumentowa czynności prawnych.
  • oferta.
  • rokowania..
  • negocjacje.
  • aukcja – przetarg.
 5. Postanowienia umowne w zakresie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 6. Postanowienia umowne dotyczące odstąpienia i wypowiedzenia umowy.
 7. Wybrane klauzule umowne w zakresie powstania, zmiany lub zakończenia umownego stosunku prawnego.
  • Klauzule wskazujące miejsce i czas zawarcia umowy.
  • Klauzule (re)negocjacyjne.
  • Klauzule przyznające prawo do odstąpienia.
  • Klauzule dotyczące cesji wierzytelności.
  • Klauzule waloryzacyjne.
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych.

MODUŁ III. Klauzule umowne.
Klauzula w umowie to zastrzeżenie lub warunek. Umieszczamy je na potrzeby dokładnego odzwierciedlenia zamysłów stron podpisujących kontrakt. Klauzule umowne umieszcza się zazwyczaj, w określonej kolejności pod paragrafami lub punktami. W jakim celu zatem się ją wpisuje w umowę? Takie postanowienia mogą mieć różne zadania. I o tym właśnie traktuje ten moduł szkolenia.

 1. Wybrane klauzule dotyczące wykonania i skutków naruszenia umowy.
  • Klauzula zastępczego wykonania zobowiązań.
  • Klauzula zadatku.
  • Klauzula zaliczki.
  • Klauzula kary umownej.
  • Klauzula dotycząca odpowiedzialności kontraktowej.
  • Klauzule odsetkowe.
 2. Klauzule jurysdykcyjne.
 3. Klauzula zakazu konkurencji.
 4. Klauzula siły wyższej.

MODUŁ IV. Zabezpieczenia wykonania umowy.
Zabezpieczenie wykonania umowy oznacza takie jej ukształtowanie, które poprzez nałożenie na strony dodatkowych obowiązków umownych zwiększa prawdopodobieństwo wykonania kontraktu przez kontrahenta. Dodatkowo w przypadku gdy kontrahent nie wykonuje umowy, daje ono drugiej stronie możliwość podjęcia kroków, które doprowadzą do jej przymusowego wykonania lub naprawienia szkody, jaka powstała w związku z niewykonaniem kontraktu.

MODUŁ V. Przedawnienie roszczeń i sposoby dochodzenia roszczeń.
MODUŁ VI. Wybrane umowy handlowe.
MODUŁ VII. Część warsztatowa obejmująca samodzielne konstruowanie umów w oparciu o przedstawiony stan faktyczny z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa z naciskiem na specyficzne dla danej grupy umów klauzule zabezpieczające interesy stron.

 

 

Szkolenie prowadzi:

Marzena Tyl

Radca Prawny z bogatym doświadczeniem trenerskim. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, europejskiego oraz procedur: administracyjnej i cywilnej. Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Agencji Rządowej.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenia polecamy dla:
 • przedsiębiorców,
 • osób zarządzających firmami,
 • wszystkich, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu konstruowania umów cywilnoprawnych,


CERTYFIKATY

Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN

METODOLOGIA
Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
 • interaktywny wykład,
 • prezentacja w PP,
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe,
 • case study.
INFORMACJE DODATKOWE

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Katarzyna Szypowska
Tel. 12 399 41 69, 515 212 452
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

Centrum Biznesowe Tarasy

Cena: 1580 zł netto

od 2019-09-26 do 2019-09-27

W cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, opieka poszkoleniowa trenera

Kraków, malopolskie

Hotel ***** Radisson Blu

Cena: 1580 zł netto

od 2019-12-02 do 2019-12-03

W cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, opieka poszkoleniowa trenera

Kraków, malopolskie

Hotel ***** Radisson Blu

Cena: 1580 zł netto

od 2020-02-27 do 2020-02-28

W cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, opieka poszkoleniowa trenera

Kraków, malopolskie

Hotel***** Radisson Blu, ul. Straszewskiego 17, Kraków

Cena: 1580 zł netto

od 2020-05-18 do 2020-05-19

W cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, opieka poszkoleniowa trenera
Evago Skills Eurofinance Training Imperium Szkoleniowe Rodoszczecin.pl Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI Perfect Mind Szkolenia Gekko Collections Sentio Vando Sp. zo.o. Centrum Szkoleniowe Lektor Szkolenia BHP Przeszkolimy.pl DT Makers Golden Training TUV Austria ATL Ekodialog BO Navigator 4Grow Kancelaria rbr Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Jakro eduFuturo akademia Szybkiej Nauki Instytut Studiów Podatkowych LTCA Akademia Meritum Competence edu concept Grupa Solberg Poland & Emirates Szkolenia - Akademia Sukcesu SKK Fundacja Wszechnicy Budowlanej AGILE WPWIZARD Semper TUV ACC MPM high5 Ergo Solutions Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted Theta - Doradztwo Techniczne vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenierodo.pl Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej TQM Soft
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - Sprawdź kalendarz szkoleń 2019