Twój partner w szkoleniach

Zakaz handlu w niedzielę oraz czas pracy w handlu

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
TYLKO DWA TERMINY SZKOLENIA!!!!!

W pierwszej części szkolenie będzie obejmowało omówienie nowych zasad funkcjonowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 roku i w dalszych latach. Przedstawione będą wyjątki od zakazu handlu w niedzielę, jakie zostały przewidziane w ustawie oraz zostaną wskazane wymogi formalne jakie będą do spełnienia w przypadku korzystania z 32 wskazanych wyjątków. Uczestnicy zapoznani zostaną z konsekwencjami nie przestrzegania zakazu handlu.
W drugiej części szkolenia uczestnikom będą prezentowane rozwiązania, normy i dobre praktyki w  zakresie prawidłowego planowania, rozliczania czasu pracy pracowników w handlu. Będą także omawiane zagadnienia dot. nadgodzin, zakazu wykonywania pracy w handlu w święta oraz kar jakie może otrzymać podmiot, u którego stwierdzono nieprawidłowości z zakresu czasu pracy.

Program szkolenia:

I.    Zakaz handlu
1.    Zakres merytoryczny

•    Przedstawienie intencji ustawodawcy oraz zakresu obowiązywania ustawy

2.    Nowe definicje wprowadzone przez ustawę
•    Placówka handlowa
•    Handel
•    Wykonywanie czynności związanych z handlem,
•    Pracownik
•    Zatrudniony
•    Święto
•    Wykonywanie czynności związanych z  handlem w niedzielę i święta
•    Stacja paliw płynnych

3.    32 wyjątki od zakazu
•    Omówienie wyjątków z uwzględnieniem wymagań ustawowych
•    Wskazanie na wymogi formalne obowiązujące podmioty korzystające z tych wyjątków
•    Przeważająca działalność w kontekście ustawy o statystyce publicznej
•    Dopuszczalne okresy w których można prowadzić działalność handlową w ciągu roku.

4.    Sankcje karne za nieprzestrzeganie zakazu
•    Sankcje wykroczeniowe
•    Sankcje karne

II.    Czas pracy w handlu
5.    Czas pracy  
•    definicje
•    wymiar czasu pracy
•    planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
•    systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
•    ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

6.    Okresy odpoczynku
•    kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
•    odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

7.    Harmonogramy pracy
•    planowanie harmonogramów
•    zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach

8.    Ewidencja czasu pracy
•    czym jest ewidencja czasu pracy?
•    wyjścia prywatne i służbowe
•    ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
•    różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

9.    Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
•    przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
•    godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
•    udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

10.    Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania
•    uprawnienia pracowników
•    rekompensata za pracę w niedzielę i święta
GRUPA DOCELOWA
Adresaci szkolenia:
Właściciele firm handlowych, osoby zarządzające i wykonujące zadania w handlu, pracownicy działu kadr.
CERTYFIKATY
Certyfikat WIK Consulting
METODOLOGIA
Metody szkoleniowe:
•    Wykład
•    Dyskusje
•    Prezentacja
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 66 77 98
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft