Witalni.pl - terminarz szkoleń

Zakaz handlu w niedzielę oraz czas pracy w handlu

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
TYLKO DWA TERMINY SZKOLENIA!!!!!

W pierwszej części szkolenie będzie obejmowało omówienie nowych zasad funkcjonowania zakazu handlu w niedzielę od 01.03.2018 roku i w dalszych latach. Przedstawione będą wyjątki od zakazu handlu w niedzielę, jakie zostały przewidziane w ustawie oraz zostaną wskazane wymogi formalne jakie będą do spełnienia w przypadku korzystania z 32 wskazanych wyjątków. Uczestnicy zapoznani zostaną z konsekwencjami nie przestrzegania zakazu handlu.
W drugiej części szkolenia uczestnikom będą prezentowane rozwiązania, normy i dobre praktyki w  zakresie prawidłowego planowania, rozliczania czasu pracy pracowników w handlu. Będą także omawiane zagadnienia dot. nadgodzin, zakazu wykonywania pracy w handlu w święta oraz kar jakie może otrzymać podmiot, u którego stwierdzono nieprawidłowości z zakresu czasu pracy.

Program szkolenia:

I.    Zakaz handlu
1.    Zakres merytoryczny

•    Przedstawienie intencji ustawodawcy oraz zakresu obowiązywania ustawy

2.    Nowe definicje wprowadzone przez ustawę
•    Placówka handlowa
•    Handel
•    Wykonywanie czynności związanych z handlem,
•    Pracownik
•    Zatrudniony
•    Święto
•    Wykonywanie czynności związanych z  handlem w niedzielę i święta
•    Stacja paliw płynnych

3.    32 wyjątki od zakazu
•    Omówienie wyjątków z uwzględnieniem wymagań ustawowych
•    Wskazanie na wymogi formalne obowiązujące podmioty korzystające z tych wyjątków
•    Przeważająca działalność w kontekście ustawy o statystyce publicznej
•    Dopuszczalne okresy w których można prowadzić działalność handlową w ciągu roku.

4.    Sankcje karne za nieprzestrzeganie zakazu
•    Sankcje wykroczeniowe
•    Sankcje karne

II.    Czas pracy w handlu
5.    Czas pracy  
•    definicje
•    wymiar czasu pracy
•    planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
•    systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
•    ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

6.    Okresy odpoczynku
•    kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
•    odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

7.    Harmonogramy pracy
•    planowanie harmonogramów
•    zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach

8.    Ewidencja czasu pracy
•    czym jest ewidencja czasu pracy?
•    wyjścia prywatne i służbowe
•    ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
•    różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

9.    Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
•    przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
•    godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
•    udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

10.    Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania
•    uprawnienia pracowników
•    rekompensata za pracę w niedzielę i święta
GRUPA DOCELOWA
Adresaci szkolenia:
Właściciele firm handlowych, osoby zarządzające i wykonujące zadania w handlu, pracownicy działu kadr.
CERTYFIKATY
Certyfikat WIK Consulting
METODOLOGIA
Metody szkoleniowe:
•    Wykład
•    Dyskusje
•    Prezentacja
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 66 77 98
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

KONTAKT
Zespół WIK Consulting
Tel. 22 299 77 07
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

sala szkoleniowa WIK Consulting

Cena: 800 zł netto

od 2018-03-16 do 2018-03-16

W cenie: materiały szkoleniowe, całodzienny catering, lunch, certyfikat, konsultacje z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia

Warszawa, mazowieckie

sala szkoleniowa WIK Consulting

Cena: 800 zł netto

od 2018-03-30 do 2018-03-30

W cenie: materiały szkoleniowe, całodzienny catering, lunch, certyfikat, konsultacje z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Golden Training 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect