Twój partner w szkoleniach

XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Kategoria
    Typ

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 

 
12-13 kwietnia 2018 Warszawa
 
Miejsce:

 

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

 

Dzień 1 Konferencja

 

„Prawo pracy w 2018 r. – kontrowersyjne aspekty, najnowsze orzecznictwo, ostatnie i planowane zmiany”

 

Główne zagadnienia kongresu:

 

·         Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?

·         Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów

·         Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy - zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie

·         Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.

·         Umowy o dzieło i umowy zlecenia – zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem

·         Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?

 

 

PROGRAM:

 

08:30- 09:00 Rejestracja, Kawa powitalna

 

09:00 – 09.20 Powitanie gości, przedstawienie agendy, prezentacja Firmy Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

 

09:20 - 10:05 Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?

Celem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, której efektem jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Warto spojrzeć na proponowane zmiany także z punktu widzenia pracodawcy.

Planowane zmiany dotyczą m.in. dyskryminacji, mobbingu, świadectw pracy, roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy, uprawnień rodzicielskich.

·         Planowana zmiana: Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, skąd pracodawca będzie wiedział czy dyskryminuje?

·         Planowana zmiana: Objęcie szczególną ochroną związaną z rodzicielstwem osób innych niż matka i ojciec dziecka - co to oznacza w praktyce?

·         Planowana zmiana: Umożliwienie niedochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy - czy spowoduje to lawinę pozwów o mobbing?

·         Planowana zmiana: Zmiany w zakresie przepisów dot. świadectw pracy - jakie będą nowe zasady?

·         Inne zmiany w prawie pracy, w tym tzw. nowy Kodeks pracy - co czeka pracodawców.

Prelegent: Anna Ślężąk – Gąsiorowska, Radca prawny

 

10.05 – 10.20 pytania z Sali do prelegenta

 

10.20 - 10.35 PRZERWA

 

10.35 - 11.20 Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów

·         Pojęcie niedzieli i święta na gruncie obowiązujących przepisów prawa i możliwości pracodawcy w tym zakresie;

·         Czy w szczególnych okolicznościach można powierzyć pracownikom pracę w niedzielę mimo ustawowego zakazu?

·         Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta;

·         Kumulacja pracy w niedziele i święta z nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi – w jaki sposób prawidłowo rozliczać wynagrodzenie za pracę?

·         Podróże służbowe odbywane w niedzielę – czas pracy czy czas „wolny”?

·         Najnowsze ograniczenia związane z funkcjonowaniem placówek handlowych w niedziele i święta.

 

Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny

 

11.20 – 11.35 pytania z Sali do prelegenta

 

11.35 – 12.35 Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy - zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie

·         Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – trudne sytuacje – urlop bez wniosku urlopowego, urlop zaległy, urlop na żądanie, przedawnienie prawa do urlopu;

·         Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy – krok po kroku;

·         Zwolnienia od pracy dla krwiodawców, w ramach urlopów okolicznościowych, w związku z wychowywaniem dziecka, na poszukiwanie pracy;

·         Zasady udzielania przerw w pracy – rodzaje przerw i prowadzenie dokumentacji wejść i wyjść;

·         Odpoczynki od pracy – udzielanie, skracanie, równoważenie;

·         Odbiór czasu wolnego za nadgodziny – zasady udzielania w praktyce;

·         Niewykonywanie pracy, a uprawnienia rodzicielskie – przerwy na karmienie, udzielanie dwóch dni opieki, praca przy komputerze.  

 

Prelegent: Piotr Wojciechowski, Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

 

12.35 – 12.50 pytania z Sali do prelegenta

 

12.50 – 13.35 LUNCH

 

13.35 - 14.35 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.

·         Zmiany w katalogu sytuacji wymagających zezwolenia;

·         Przegląd wybranych sytuacji niewymagających zatrudnienia;

·         Procedura zatrudniania cudzoziemców po 31.12.2017 r.;

·         Nowy tym zezwoleń – zezwolenia na pracę sezonową;

·         Nowa procedura zatrudniania na oświadczenie;

·         Centralny rejestr oświadczeń;

·         Dalsze zatrudnienie po wygaśnięciu oświadczenia a przed uzyskaniem zezwolenia na pracę;

·         Rejestrowanie pobytu cudzoziemców unijnych;

·         Nowe zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom.

 

Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta

14.35 – 14.50 pytania z Sali do prelegenta

 

14.50 - 15.05 PRZERWA

 

15.05 – 15.50 Umowy o dzieło i umowy zlecenia – zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem

·         Jak rozumieć pojęcie rezultatu umowy o dzieło?

·         Czy dziełem może być wykonywanie regularnie pewnych zadań?

·         Czy szkolenia i lektoraty językowe mogą być organizowane w oparciu o umowy o dzieło?

·         Czy wykonanie określonych czynności w procesie budowlanym może mieć miejsce na podstawie umowy o dzieło?

·         Czy powtarzalne wykonywanie określonych czynności może mieć postać umowy o dzieło?

 

Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?

·         Kto może zostać sygnalistą i jak będzie można zdobyć taki status?

·         Na czym będzie polegała ochrona stosunku pracy sygnalisty?

·         Jakie działania antykorupcyjne będą musieli podjąć pracodawcy?

·         Czy wszyscy pracodawcy będą musieli opracować kodeksy etyczne?

·         Kto będzie nakładał kary na firmy nieprzestrzegające procedur antykorupcyjnych?

 

Prelegent: Łukasz Prasołek, Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy

 

15.50 – 16.05 pytania z Sali do prelegenta

 

16.05 – 16.20 Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft