Witalni.pl - terminarz szkoleń

Bezpieczeństwo w zarządzaniu nieruchomościami. Istota tworzenia prawidłowej dokumentacji obiektów, procedur działania, harmonogramów i regulaminów w działaniach zarządczych

Kategoria
nieruchomosci
    Typ

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 1. Omówienie aktualnych zmian w przepisach, m.in. w:
  - Ustawie Prawo budowlane, - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Dotyczących dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.
 2. Obowiązki pracodawców w zakresie bhp. Zapoznanie się z aktualnymi zasadami szkoleń ogólnych i stanowiskowych pracowników w zakresie bhp oraz ocena stopnia zagrożeń na poszczególnych stanowiskach.
 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektowej. Praktyczne zasady pozyskiwania i grupowania informacji niezbędnych do stworzenia realnego planu finansowego obiektów na rok następny.
  a) Identyfikacja pozycji kosztowych - instalacji, wyposażenia technicznego. Inwentaryzacja zasobów, b) Ocena zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, c) Prawidłowość przygotowania danych do naliczenia podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania, d) Analiza możliwości alokacji kosztów na innych użytkowników – najemców, podnajemców, e) Zasady rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych- tzw. service chargé, f) Ocena potencjalnych przychodów z działalności, g) Przygotowanie budżetu operacyjnego.
 4. Opracowanie uniwersalnego kilkuletniego planu inwestycyjnego dla obiektów publicznych
  Analiza protokołów kontroli okresowych obiektów, zwłaszcza tzw. pięcioletniej, analiz, ocen, raportów firm serwisowych, b) Ocena możliwości finansowych, c) Sporządzenie zarysu budżetu do decyzji właścicielskich.
 5. Podstawowy atut Zarządcy - realne oszczędności. Polityka związana z gospodarką mediami, rozliczaniem mediów, alokacją wszelkich uzasadnionych kosztów
  a) Analiza rzeczywistych kosztów eksploatacji, związanych zwłaszcza z dostawą mediów (rozliczanie zużycia wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, kosztów uzdatniania powietrza), b) Dobór mocy umownej i zamówionej Weryfikacja zawartych umów, c) Szczególne obowiązki w zakresie ochrony środowiska (odpady, freony).
 6. Tworzenie narzędzi - kluczy alokacyjnych do rozliczania kosztów.
 7. Prowadzenie oceny sposobu zarządzania nieruchomościami – audyty. Zasady przeprowadzania.
 8. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektowej - ćwiczenia
GRUPA DOCELOWA

CERTYFIKATY
Imienne dla każdego uczestnika
METODOLOGIA
Wykład, studium przypadku, dyskusja

KONTAKT
Konrad Łyś
Tel. 12 292 64 84
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
aktualnie brak dostępnych terminów


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Golden Training 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect