JGT Training - Specjalistyczne Szkolenia Otwarte

Aspekty prawne współpracy ze związkami zawodowymi-najnowsze zmiany

Kategoria
prawo
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Współpraca ze związkami zawodowymi zawsze budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, często przysparza też problemy pracodawcom. Szkolenie to jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania i problemy związane z relacjami ze związkami zawodowymi. Doświadczony ekspert i praktyk pokaże, jak kształtować pożądane relacje ze związkami zawodowymi, jak stosować i interpretować najnowsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Najważniejsza zmiana polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii pracowników. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą osobą wykonującą pracę zarobkową jest zarówno pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Cele szkolenia:

 • Wzmocnienie umiejętności współdziałania uczestników z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • Dostarczenie wiedzy i wsparcie ułatwiające zbudowanie strategii współdziałania ze związkami zawodowymi, poparte praktycznymi przykładami wzajemnych zachowań w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
 • Przygotowanie uczestników do operacyjnego współdziałania oraz negocjowania ze związkami zawodowymi
 • Zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych
Program szkolenia:
 1. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych - 1 stycznia 2019 roku
 2. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
  • Zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia)
 3. Zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej
  • Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego
 4. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego
  • Prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku
  • Na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej?
  • Jak to będzie wyglądało w praktyce?
 5. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów)
 6. Doprecyzowanie zakresu informacyjnego dla związku zawodowego
  • Jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?
  • Jakie czyny popełnione w związku z posiadaniem informacji mogą rodzić odpowiedzialność działacza związkowego?
 7. Zmiana treści art. 30 – nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych
  • Jakie konsekwencje rodzą nowe przepisy w praktyce dla pracodawcy i strony związkowej?
 8. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę
  • Zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy
  • Co to w praktyce oznacza dla pracodawców?
  • Kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?
 9. Zmiana treści art. 31 – rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia
  z obowiązku świadczenia pracy
  • Umowy na czas określony – 21 listopada koniec przepisów końcowych
  • Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ
  • Kiedy osobie wykonującej pracę zarobkową (innej niż pracownik) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?
  • Więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego
  • Kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania?
  • Jakie obowiązują terminy?
  • Rekompensaty pieniężne
  • Wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy
  • Dodatkowe sankcje karno – administracyjne
 10. Zmiana art. 32 – rozszerzenie ochrony członków związku
 11. Istotne zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego
 12. Zmiana art. 35 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej
 13. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 14. Wybrane zagadnienia w zakresie zmian prawa pracy
 15. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy pracownicze
GRUPA DOCELOWA
Adresaci szkolenia:
•    Dyrektorzy, Kierownicy ds. Personalnych
•    Pracownicy komorek personalnych, zzl
•    Przedstawiciele załogi
CERTYFIKATY
Certyfikat WIK Consulting
METODOLOGIA
Metody szkoleniowe:
•    wykład,
•    dyskusja,
•    studia przypadków,
•    ćwiczenia grupowe i indywidualne
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 66 77 98
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Zespół WIK Consulting
Tel. 22 299 77 07
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

sala szkoleniowa WIK Consulting

Cena: 1000 zł netto

od 2019-03-18 do 2019-03-18

W cenie: materiały szkoleniowe, całodzienny catering, lunch, certyfikat, konsultacje z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia

Warszawa, mazowieckie

sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa

Cena: 1000 zł netto

od 2019-06-24 do 2019-06-24

W cenie: materiały szkoleniowe, całodzienny catering, lunch, certyfikat, konsultacje z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia

Warszawa, mazowieckie

sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa

Cena: 1000 zł netto

od 2019-11-25 do 2019-11-25

W cenie: materiały szkoleniowe, całodzienny catering, lunch, certyfikat, konsultacje z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft