Centrum zapewnienia jakości kształcenia

Aspekty prawne współpracy ze związkami zawodowymi

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Współpraca ze związkami zawodowymi zawsze budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, często przysparza też problemy pracodawcom. Szkolenie to jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania i problemy związane z relacjami ze związkami zawodowymi. Tworzy możliwość wymiany doświadczeń i otwartych dyskusji na temat najbardziej optymalnych rozwiązań.

Cele szkolenia:
•    Wzmocnienie umiejętności kadry menedżerskiej oraz dyrektorów HR do współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi.
•    Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
•    budować skuteczne relacje ze związkami zawodowymi
•    rozumieć cel, interesy i metody działania związków zawodowych
•    umiejętnie stosować przepisy prawa w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, uprawnień organizacji związkowych i sporów zbiorowych

Program szkolenia:
1.    Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi - praktyczne zastosowanie prawa pracy

•    najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
•    zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
•    prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika
•    rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych

2.    Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić realizację celów organizacji
•    zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
•    ochrona prawna działaczy związkowych - przywileju nie można nadużywać
•    jak przeciwdziałać nadużywania przywileju
•    współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi
•    jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe
•    jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie

3.    Rozwiązywanie sporów i odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów
•    pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi
•    pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
•    odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych

4.    Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych. Praca na konkretnych stanach faktycznych

5.    Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego

•    zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
•    konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
•    zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub w przypadku niemożności dojścia do porozumienia zakres przedmiotowy regulaminu
•    zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
•    zasady współpracy z urzędem pracy
•    zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników
•    Programy Dobrowolnych Odejść
GRUPA DOCELOWA
Adresaci szkolenia:
•    Dyrektorzy, Kierownicy ds. Personalnych
•    Pracownicy komorek personalnych, zzl
•    Przedstawiciele załogi
CERTYFIKATY
Certyfikat WIK Consulting
METODOLOGIA
Metody szkoleniowe:
•    wykład,
•    dyskusja,
•    studia przypadków,
•    ćwiczenia grupowe i indywidualne
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 66 77 98
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Zespół WIK Consulting
Tel. 22 299 77 07
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Warszawa, mazowieckie

sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa

Cena: 1000 zł netto

od 2018-11-19 do 2018-11-19

W cenie: materiały szkoleniowe, całodzienny catering, lunch, certyfikat, konsultacje z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft