NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Szkolenie wyjazdowe: Przegląd aktualnych i planowanych przepisów z zakresu kadr i płac w tym zatrudnianie cudzoziemców

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • Świadczenia finansowane z ZFŚS;
  • dopłaty do wypoczynku,
  • działalność sportowo-rekreacyjna,
  • działalność kulturalno-oświatowa,
  • pomoc materialna, wydatki, które nie mogą być sfinansowane z ZFŚS.
 • Koszty ZFŚS a koszty uzyskania przychodu.
 • Świadczenia z ZFŚS a ZUS.
 • Świadczenia z ZFŚS a PIT
 • Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.

Emerytury i renty z ZUS wraz ze zmianami od 1.10.2017 r. oraz obowiązki płatników składek wobec ubezpieczonych ubiegających się o te świadczenia a także organu rentowego z racji zatrudnienia świadczeniobiorców.

 • Uprawnienie do przejścia na emeryturę od 01.10.2017
 • Obowiązki pracodawcy względem przechodzących na emeryturę
 • Kompletowanie niezbędnej dokumentacji do emerytury , renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Ochrona przedemerytalna kogo obejmuje,
 • W jakich przypadkach można rozwiązać umowę o pracę z osoba w ochronie przedemerytalnej
 • Odprawa emerytalna – uprawnienia i zasady naliczania
 • Obowiązki pracodawcy względem ZUS z tytułu zatrudniania pracowników posiadających uprawnienia emerytalno-rentowe
 • Odpowiedzialność pracodawcy za podanie nieprawdziwych danych   , na bazie której ZUS ustala uprawnienia emerytalno-rentowe albo ustalił wyższą jego wysokość

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe - rozliczanie pracowników - aspekty praktyczne

 • Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Podróż służbowa krajowa lub zagraniczna
 • Dieta
 • Koszt noclegów
 • Ryczałt na dojazd lokalne
 • Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Zaliczki pieniężne
 • Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

Ochrona danych osobowych w dziale kadr – przygotowanie do zmian w 2018 r

 • obowiązek informacyjny pracownicy - zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika
 • przechowywanie danych, dozwolony zakres przetwarzania,
 • Pracodawca jako administrator danych osobowych
 • Proces rekrutacji – zakres informacji jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy
 • Rozmowa kwalifikacyjna- pytania zabronione
 • Dane osobowe pracowników- zakres danych osobowych pracownika niezbędny do zatrudnienia pracownika
 • Udostępnianie danych kadrowych – kiedy rzeczywiście ma miejsce i jak legalnie to zrobić?
 • ZFŚŚ a ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe a wspólpraca ze Związkami Zawodowymi
 • Obowiązek informacyjny wobec pracownika i jego rodziny, monitoring pracownika
 • Tajemnica wynagrodzeń pracowników
 • Udzielani informacji telefonicznych bankom o przychodach pracowników

Podatek dochodowy i składki ZUS od świadczeń pracowniczych w 2017 r. na bazie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych.

 • Przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
  • Pobór miesięcznych zaliczek na podatek oraz podatku, od 
   wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z innych tytułów (np. umowy: 
   zlecenia, o dzieło,  z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia 
   społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek oraz kosztów uzyskania przychodów\
  • Roczne obliczenie podatku (PIT-40) podatnikom – pracownikom
  • Obowiązki i uprawnienia podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Rodzaje, terminy i zasady wypełniania formularzy podatkowych składanych przez podatników
  • pit 11/2017
  • nowe progi podatkowe
  • Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń (upominki, prezenty, gratisy, inne - jakie), wartość świadczeń, warunki zwolnienia z podatku.

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników.

 • Nowa ustawa o delegowaniu pracowników na terytorium Polski
 • Planowane zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy (zezwolenia krótkoterminowe)
 • Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).
 • W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
 • Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów.
 • Zasady legalizacji pracy w Polsce
  • Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?
  • Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
  • W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?
  • W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
  • Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata
 • Legalizacja pobytu
 • Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na
 • stanowiskach kierowniczych?
 • Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
 • Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie
 • Zasady delegowania pracowników zatrudnionych u pracodawcy posiadającego siedzibę na terytorium RP poza terytorium Polski oraz związane z tym obowiązki pracodawcy (ZUS, PDOF, rezydencja podatkowa).
CERTYFIKATY
certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON . Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce
INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera

 • 2 noclegi w Hotelu Molo (zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach,
  zakwaterowanie w pokoju pojedynczo wiąże się z dopłatą 190 zł za dobę)
 • Bezprzewodowy Internet na terenie całego obiektu
 • Uroczysta kolacja
 • Pełne wyżywienie
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe (materiały, certyfikat, długopis, notatnik, teczki, broszury)
 • Opieka organizatora

Agenda:

21 lutego 2018

zakwaterowanie od godz: 16:00

22 lutego 2018

I Moduł - godziny: 9:00 - 15:00

23 lutego 2018

II Moduł - godziny: 9:00 - 15:00


Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft