ACC training group

Rewolucyjne zmiany w VAT, CIT, PIT w 2018 roku - Split payment.

Kategoria
księgowość i rachunkowość
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Zmiany podatkowe VAT, CIT, PIT na 2018 rok.

I część CIT

I. Najważniejsze zmiany w podatku CIT od sierpnia 2017 r.
1. Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN.
2. Nowe zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku zakupu biletów u zagranicznych przewoźników lotniczych.

II. Najważniejsze (planowane) zmiany w podatku CIT od 2018 r.
1. Modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company - CFC).
2. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK).
3. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe.
4. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
5. Zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,
6. Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN.
7. Ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) w przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

III. Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. „konwencja MLI”).

II część PIT

1. Najważniejsze zmiany w PIT w 2017 r.:
• przychody osiągane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• zmiany związane z kwotą wolną od podatku.
2. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników i możliwe formy ustalenia wartości świadczeń z uwzględnieniem treści wyroku TK z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13.:
• samochód służbowy i telefon służbowy,
• imprezy integracyjne,
• niskooprocentowane lub nieoprocentowane pożyczki,
• stroje służbowe i inne nieodpłatne świadczenia.
• 3 Planowe zmiany w podatku PIT na rok 2018 w tym m.in.:
• wprowadzenie limitu przychodów pozwalających na opodatkowanie przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz inne zmiany związane z opodatkowaniem podatkiem zryczałtowanym,
• zmiana źródła przychodów dotyczących programów motywacyjnych i pochodnych instrumentów finansowych na przychody ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście,
• zmiany w zakresie zwolnień podatkowych w PIT oraz odliczeń od dochodu,
• zmiany w 50% kosztach uzyskania przychodu dla twórców.

III część VAT

1. Split Payment

• Co oznacza formuła split payment (podzielona płatność)?
• Czy podatnicy będą obowiązani stosować mechanizm podzielonej płatności?
• Czy sprzedawca będzie obowiązany na fakturach podać nr rachunku bankowego?
• Czy podatnicy będą obowiązani zakładać koleiny rachunek bankowy dla systemu podzielonej płatności (rachunek VAT)?
• W jaki sposób podatnik będzie mógł korzystać ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT?
• Jakie będą korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności?
• Jakie będą korzyści z wcześniejszej zapłaty podatku z rachunku VAT?
2. Czy w 2018 r. nadal dla celów podatku VAT będzie wykorzystywane PKWiU z 2008 r?
3. Czy w 2018 r. planowane są zwolnienia z ewidencji za pomocą kas fiskalnych?
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, którzy pragną poznać zmiany podatkowe w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT, CIT, PIT.
METODOLOGIA
W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne zarówno w podatku VAT jak i CIT, PIT. Istotne jest również to, że szkolenie prowadzone jest przez praktyka, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, orzeczeń, problemów etc.
INFORMACJE DODATKOWE
Koszt uczestnictwa:

• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft