Centrum zapewnienia jakości kształcenia

VAT 2018. Zmiany przepisów. Aktualne interpretacje.

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Podzielona płatność (split payment)

Nowy sposób dokonywania zapłaty pomiędzy podatnikami VAT od 1.04.2018 – „podzielona płatność”. Zasady i skutki dokonywania zapłaty wg metody podzielonej płatności. Dopuszczalne sposoby dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT. Wady i zalety korzystania z metody podzielonej płatności.

 • Obowiązek zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie podatników VAT    czynnych

Utworzenie rejestru podatników VAT czynnych (projekt rządowy). Sytuacje, w których zapłata na rachunek bankowy wymieniony w rejestrze będzie obowiązkowa. Skutki zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta inny niż rachunek wymieniony w rejestrze podatników VAT czynnych.

 • "Odwrotne obciążenie"- najnowsze interpretacje

Aktualne interpretacje dotyczące „odwrotnego obciążenia” (np. zakres stosowania „odwrotnego obciążenia” w przypadku usług betoniarskich). Korekta związana z nieterminowym rozliczeniem „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym i międzynarodowym – kontrowersje wynikające z aktualnego orzecznictwa.

 • JPK - nowe obowiązki od 1.01.2018r. i 1.07.2018r.; wykorzystanie JPK w praktyce do kwestionowania rozliczeń podatkowych

Zmiana struktur JPK od 2018. Objęcie kolejnych grup podatników nowymi obowiązkami w zakresie JPK od 1.01.2018 i 1.07.2018 (m. in. faktury w formacie JPK). Aktualne zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania JPK przez organy podatkowe do kwestionowania rozliczeń podatników (m. in. kontrowersje co do skutków ujęcia w JPK_VAT faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru).

 • Kasy fiskalne – nowe przepisy

Nowe rozporządzenie regulujące od 1.01.2018 zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przekazywanie prezentów a obowiązek stosowania kasy. Numer NIP jako obowiązkowy element treści paragonu. Terminy objęcia poszczególnych branż obowiązkiem stosowania kas podłączonych do Centralnego Repozytorium Kas.

 • Opodatkowanie VAT świadczeń na rzecz pracowników

Zakup przez pracodawcę usług gastronomicznych / cateringowych. Opodatkowanie VAT niektórych świadczeń z ZFŚS – wyjątek od reguły. Towary i usługi sprzedawane pracownikom za symboliczną cenę. Wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Świadczenia dla pracowników – kiedy obowiązek stosowania kasy fiskalnej.

 • Skutki odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta

Faktura od nieuczciwego kontrahenta (oszusta podatkowego). Zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, sankcja VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa. Dochowanie „należytej staranności” – wnioski z analizy aktualnego orzecznictwa, lista przykładowych działań, których podjęcie ograniczy ryzyko podatkowe i karne.

 • VAT w obrocie międzynarodowym – aktualne interpretacje

Aktualne interpelacje organów podatkowych dotyczące WDT, WNT, importu usług oraz świadczenia usług na rzecz zagranicznych usługobiorców. Praktyczne przykłady sytuacji, w których błędy podatników mogą doprowadzić do zakwestionowania ich rozliczeń przez organy podatkowe.

 • Korekta VAT w związku z zaległościami płatniczymi – nowe przepisy, aktualne interpretacje

Zmiana od 2018 przepisów regulujących zasady stosowania „ulgi na złe długi” – korekta podatku należnego VAT oraz podatku naliczonego VAT w przypadku zaległości płatniczych (projekt rządowy). Aktualne interpretacje dotyczące „ulgi na złe długi”. „Ulga na złe długi w VAT” a nowe, analogiczne przepisy w ustawach o podatkach dochodowych.

 • „Klauzula nadużycia prawa” – kwestionowanie rozliczeń podatników w przypadku „optymalizacji podatkowej”

„Klauzula nadużycia prawa” oraz jej skutki dla podatników - aktualne orzecznictwo i ostrzeżenie wydane przez MF (m. in. promocyjne ceny, sprzedaż w zestawie, sprzedaż za symboliczną kwotę, sztuczne dzielenie transakcji).

 • Pozostałe zagadnienia

Omówienie zagadnień kontrowersyjnych w podatku VAT wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa

GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie w roku 2018.

Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

CERTYFIKATY
certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA
Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów z Polski i zagranicy. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego z zakresu monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych organów. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dotyczących prawa podatkowego.
INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft