Witalni.pl - terminarz szkoleń

VAT 2018. Zmiany przepisów. Aktualne interpretacje.

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Podzielona płatność (split payment)

Nowy sposób dokonywania zapłaty pomiędzy podatnikami VAT od 1.04.2018 – „podzielona płatność”. Zasady i skutki dokonywania zapłaty wg metody podzielonej płatności. Dopuszczalne sposoby dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT. Wady i zalety korzystania z metody podzielonej płatności.

 • Obowiązek zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie podatników VAT    czynnych

Utworzenie rejestru podatników VAT czynnych (projekt rządowy). Sytuacje, w których zapłata na rachunek bankowy wymieniony w rejestrze będzie obowiązkowa. Skutki zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta inny niż rachunek wymieniony w rejestrze podatników VAT czynnych.

 • "Odwrotne obciążenie"- najnowsze interpretacje

Aktualne interpretacje dotyczące „odwrotnego obciążenia” (np. zakres stosowania „odwrotnego obciążenia” w przypadku usług betoniarskich). Korekta związana z nieterminowym rozliczeniem „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym i międzynarodowym – kontrowersje wynikające z aktualnego orzecznictwa.

 • JPK - nowe obowiązki od 1.01.2018r. i 1.07.2018r.; wykorzystanie JPK w praktyce do kwestionowania rozliczeń podatkowych

Zmiana struktur JPK od 2018. Objęcie kolejnych grup podatników nowymi obowiązkami w zakresie JPK od 1.01.2018 i 1.07.2018 (m. in. faktury w formacie JPK). Aktualne zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania JPK przez organy podatkowe do kwestionowania rozliczeń podatników (m. in. kontrowersje co do skutków ujęcia w JPK_VAT faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru).

 • Kasy fiskalne – nowe przepisy

Nowe rozporządzenie regulujące od 1.01.2018 zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przekazywanie prezentów a obowiązek stosowania kasy. Numer NIP jako obowiązkowy element treści paragonu. Terminy objęcia poszczególnych branż obowiązkiem stosowania kas podłączonych do Centralnego Repozytorium Kas.

 • Opodatkowanie VAT świadczeń na rzecz pracowników

Zakup przez pracodawcę usług gastronomicznych / cateringowych. Opodatkowanie VAT niektórych świadczeń z ZFŚS – wyjątek od reguły. Towary i usługi sprzedawane pracownikom za symboliczną cenę. Wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Świadczenia dla pracowników – kiedy obowiązek stosowania kasy fiskalnej.

 • Skutki odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta

Faktura od nieuczciwego kontrahenta (oszusta podatkowego). Zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, sankcja VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa. Dochowanie „należytej staranności” – wnioski z analizy aktualnego orzecznictwa, lista przykładowych działań, których podjęcie ograniczy ryzyko podatkowe i karne.

 • VAT w obrocie międzynarodowym – aktualne interpretacje

Aktualne interpelacje organów podatkowych dotyczące WDT, WNT, importu usług oraz świadczenia usług na rzecz zagranicznych usługobiorców. Praktyczne przykłady sytuacji, w których błędy podatników mogą doprowadzić do zakwestionowania ich rozliczeń przez organy podatkowe.

 • Korekta VAT w związku z zaległościami płatniczymi – nowe przepisy, aktualne interpretacje

Zmiana od 2018 przepisów regulujących zasady stosowania „ulgi na złe długi” – korekta podatku należnego VAT oraz podatku naliczonego VAT w przypadku zaległości płatniczych (projekt rządowy). Aktualne interpretacje dotyczące „ulgi na złe długi”. „Ulga na złe długi w VAT” a nowe, analogiczne przepisy w ustawach o podatkach dochodowych.

 • „Klauzula nadużycia prawa” – kwestionowanie rozliczeń podatników w przypadku „optymalizacji podatkowej”

„Klauzula nadużycia prawa” oraz jej skutki dla podatników - aktualne orzecznictwo i ostrzeżenie wydane przez MF (m. in. promocyjne ceny, sprzedaż w zestawie, sprzedaż za symboliczną kwotę, sztuczne dzielenie transakcji).

 • Pozostałe zagadnienia

Omówienie zagadnień kontrowersyjnych w podatku VAT wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa

GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów dotyczących VAT, które mają wejść w życie w roku 2018.

Ponadto w trakcie wykładu zostaną omówione wybrane zagadnienia wnikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń dotyczących VAT, w szczególności w obszarach budzących istotne wątpliwości interpretacyjne oraz ryzyka dla podatników.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

CERTYFIKATY
certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA
Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów z Polski i zagranicy. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego z zakresu monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych organów. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dotyczących prawa podatkowego.
INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja