Witalni.pl - terminarz szkoleń

BSCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Kategoria
logistyka i motoryzacja
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
BSCM jest szkoleniem otwierającym kurs CPIM (Certified in Production and Inventory Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem tysięcy projektów opracowanych i zrealizowanych w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w ciągu ostatnich 50-ciu lat. Doświadczenia uczestników owych projektów, ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy przez organizację APICS (American Production and Inventory Control Society), zrzeszającą najbardziej doświadczonych menedżerów i specjalistów szeroko rozumianej logistyki - produkcji, planowania, zaopatrzenia.Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym w ramach kursu CPIM, którego wstępem jest szkolenie podstawowe BSCM. BSCM jest szkoleniem przekrojowym. Obejmuje cały zakres kursu CPIM, umożliwiając jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów, w procesie zarządzania łańcuchem dostaw

Cele szkolenia:
· Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia od problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania.
· Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników.
· Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
- prognozowania i zarządzania popytem,
- nadrzędnego planowania zasobów,
- planowania zapotrzebowania materiałowego,
- szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
- harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
- gospodarki materiałowej i magazynowej,
- zaopatrzenia,
- jakości.

Główne sesje szkolenia:
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw - wstęp
  • Prognozowanie – Zarządzanie Popytem
  • Planowanie Nadrzędne
  • Planowanie Potrzeb Materiałowych
  • Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi i Sterowanie Produkcją
  • Fundamenty Zarządzania Zapasami
  • Techniki Zarządzania Zapasami
  • Zakupy i Fizyczna Dystrybucja
  • Lean/JiT i Zarządzanie Jakością
  • Teoria Ograniczeń
GRUPA DOCELOWA
top management, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści
CERTYFIKATY
APICS
METODOLOGIA
Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji, materiałach drukowanych oraz ćwiczeniach praktycznych.

KONTAKT
Dagmara Kopacka
Tel. 61 820 92 67
Skontakuj się z nami
TERMINARZ SZKOLENIA
Kraków, malopolskie

Hotel Swing

Cena: 3300 zł netto

od 2017-11-22 do 2017-11-24

W cenie: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku angielskim, obiady i napoje.

Sieradz, lodzkie

Scanfil Poland

Cena: 3300 zł netto

od 2017-11-29 do 2017-12-01

W cenie: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku angielskim, obiady i napoje.
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Open Szkolenia Human Skills Promako SRK Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr ROE