Witalni.pl - terminarz szkoleń

BSCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Kategoria
logistyka i motoryzacja
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
BSCM jest szkoleniem otwierającym kurs CPIM (Certified in Production and Inventory Management), poświęcony najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem tysięcy projektów opracowanych i zrealizowanych w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w ciągu ostatnich 50-ciu lat. Doświadczenia uczestników owych projektów, ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy przez organizację APICS (American Production and Inventory Control Society), zrzeszającą najbardziej doświadczonych menedżerów i specjalistów szeroko rozumianej logistyki - produkcji, planowania, zaopatrzenia.Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym w ramach kursu CPIM, którego wstępem jest szkolenie podstawowe BSCM. BSCM jest szkoleniem przekrojowym. Obejmuje cały zakres kursu CPIM, umożliwiając jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów, w procesie zarządzania łańcuchem dostaw

Cele szkolenia:
· Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia od problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania.
· Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników.
· Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
- prognozowania i zarządzania popytem,
- nadrzędnego planowania zasobów,
- planowania zapotrzebowania materiałowego,
- szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
- harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
- gospodarki materiałowej i magazynowej,
- zaopatrzenia,
- jakości.

Główne sesje szkolenia:
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw - wstęp
  • Prognozowanie – Zarządzanie Popytem
  • Planowanie Nadrzędne
  • Planowanie Potrzeb Materiałowych
  • Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi i Sterowanie Produkcją
  • Fundamenty Zarządzania Zapasami
  • Techniki Zarządzania Zapasami
  • Zakupy i Fizyczna Dystrybucja
  • Lean/JiT i Zarządzanie Jakością
  • Teoria Ograniczeń
GRUPA DOCELOWA
top management, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści
CERTYFIKATY
APICS
METODOLOGIA
Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji, materiałach drukowanych oraz ćwiczeniach praktycznych.

Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab