Witalni.pl - terminarz szkoleń

Lista płac 2018 - naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Kategoria
Administracja publiczna
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
 • Określenie warunków wynagradzania w umowie o pracę
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
 • Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń
 • Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 • Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
 • Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 • Premia uznaniowa a nagroda
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
  • Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  • Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
  • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
  • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i podwyższone koszty uzyskania przychodu, zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego
 • Pytania i dyskusja
GRUPA DOCELOWA

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

CERTYFIKATY
certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA
Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadziła szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykładała na studiach podyplomowych „Kadry i płace” na Uniwersytecie Łódzkim.
INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem


Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Open Szkolenia Human Skills Promako SRK Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr ROE