NT Group - Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft

Podatek od towarów i usług - Nowelizacja przepisów na 2018 r. Rozliczenie podatku od towarów i usług w 2017 roku.

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Projektowane zmiany przepisów:
  • Split payment – nowy instrument prawny od 1.01.2018 roku:
   • Istota mechanizmu podzielonej płatności
   • Sytuacje zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
   • Rodzaje transakcji objętych mechanizmem split-payment
   • Wpływ mechanizmu split-payment na:
    • rozliczenie VAT z zakresu: odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania VAT, obniżenia zobowiązania podatkowego,
    • sytuacji finansowej przedsiębiorcy (kwestia płynności finansowej)
   • Nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT – rachunek VAT
   • Zwolnienie środków z rachunku VAT
   • Rachunek VAT a egzekucja, wykreślenie z rejestru VAT, etc.
  • JPK-WB - nowe obowiązki raportowania danych w zakresie wyciągów bankowych – od 1.09.2017 roku:
   • zakres przedmiotowy - obowiązek składania wyciągów bankowych za każdy dzień do końca następnego dnia, zakres danych wymaganych na wyciągu bankowym
   • zakres podmiotowy – podmioty, na których ciąży obowiązek
 • Odwrotne obciążenie – krajowy system reverse charge
  • rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia – warunki stosowania
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • identyfikacja towarów określonych w załączniku nr 11
  • katalog usług objętych odwrotnych obciążeniem – załącznik nr 14
   • roboty budowlane i budowlano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem identyfikacja usług przy pomocy PKWiU – znaczenie przepisów i wytycznych w zakresie klasyfikacji statystycznych -
   • podwykonawca – wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami wzdefiniowaniu pojęcia refakturowanie usług budowlanych
   • kiedy dostawa towarów a kiedy świadczenie usług (niepodzielność świadczeń – przepisy dotyczące podstawy opodatkowania)
  • obowiązki sprawozdawcze – informacja podsumowująca
  • nowe zasady dokonywania korekt - konsekwencje nieterminowego / niewłaściwego rozliczenia transakcji
 • Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku – postępowanie z fakturami – weryfikacja kontrahentów
  • przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
  • przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku)
  • warunki wyłączające stosowanie sankcji
  • ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów u oszustów podatkowych – sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów – mechanizm karuzeli podatkowej – weryfikacja kontrahentów – „dobra wiara” i „należyta staranność”– zakres pojęcia i zasady stosowania
  • ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: „nagrody za punkty”, karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
  • faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
  • nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu)
 • Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze – rejestr VAT – obieg dokumentów
  • ewidencja VAT: – zakres danych – obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji – obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego – technika zapisu w rejestrach korekt związanych ze stosowaniem tzw. ulgi na złe długi – ujęcie w rejestrach transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – ujęcie transakcji na podstawie dokumentu zbiorczeg
  • objęcie obowiązkiem wysyłania rejestrów w formie jednolitego pliku kontrolnego poszczególnej kategorii przesiębiorcó
  • elektroniczna forma deklaracji
  • termin i sposób przekazywania informacji podsumowujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym (VAT-UE) oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27)
  • rejestr podatników - sytuacje, w których urząd skarbowy może wyrejestrować podatnika z rejestru VAT – skutek wyrejestrowania dla nabywcy
 • Refakturowanie – formalne i prawne przesłanki refakturowania w kontekście przepisów dotyczących określania podstawy opodatkowania:
  • ogólne zasady wyznaczania podstawy opodatkowania;
  • problematyka mixed supply oraz single composite supply; (koncepcja świadczeń złożonych w świetle orzecznictwa sądów);
  • zagadnienie refakturowania usług – wymogi formalne i prawne – praktyka i judykatura;
  • znaczenie momentu wykonania refakturowanej usługi dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego;
  • zastosowanie właściwej stawki podatku;
  • właściwa treść umowy najmu jako warunek refakturowania tzw. mediów – w kontekście wyroku TSUE z wyroku z 16 kwietnia 2015 roku WAM vs Minister Finansów (C 42/14);
 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – struktura JPK_VAT
  • istota i cel Jednolitego Pliku Kontrolnego.
  • sankcje za nieprzesłanie albo niepoprawne przesłanie JPK_VAT
  • termin i sposób na przesłanie JPK do organów podatkowych.
  • tworzenie JPK – uwagi praktyczne na bazie doświadczenia tzw. dużych podatników.
  • omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT.
 • Obowiązek podatkowy – terminowe wystawianie faktury:
  • precyzyjne ustalenie momentu dostawy towaru lub wykonania usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego (reguły Incoterms)
  • termin wystawienia faktury; zasady ogólne oraz przepisy szczególne – termin początkowy i końcowy do wystawienia faktury (skutki przedwczesnego wystawienia faktury);
  • moment powstania obowiązku podatkowego dla tzw. dostawy o charakterze ciągłym, usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami (pojęcie dostawy o charakterze ciągłym oraz usług ciągłych
  • szczególny obowiązek podatkowy m.in. w dostawie mediów, najmie, dzierżawie i usługach o podobnym charakterze (art. 19 ust. 5a)
  • obowiązek podatkowy w imporcie usług – rozliczenie, dokumentowanie, stosowanie właściwego kursu;
 • Pytanie otwarte – panel dyskusyjny
CERTYFIKATY
certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA
Prowadzący:

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Cena zawiera


 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft