Szkolenie - Akademia Skutecznego Handlowca

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY. Profilaktyka antymobbingowa. Jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować. Aspekty prawne i psychologiczne.

Kategoria
prawo
    Typ

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Tematyka szkolenia porusza bardzo ważne kwestie związane z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy, czyli stworzyć takie warunki i atmosferę w pracy, w których mobbbing nie będzie stosowany.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:
 • Specyfice mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, w tym konsekwencjach dla pracownika i organizacji.
 • Aspektach psychologicznych, społecznych i prawnych związanych z tymi zjawiskami.
 • Sposobach przeciwdziałania sytuacjom mobbingu i dyskryminacji w firmie.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
 • Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w środowisku pracy.
 • Budowania przyjaznego środowiska pracy i wysokiej kultury organizacyjnej.
 • Rozpoznawania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.
Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
 • Budowaniem relacji interpersonalnych.
 • Komunikacją interpersonalną.
GRUPA DOCELOWA
 • Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej.
 • Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności.
 • Osoby chcące przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Osoby zainteresowane tematyką dyskryminacji i mobbingu.
CERTYFIKATY
Dyplom – zaświadczenie o odbyciu szkolenia
METODOLOGIA
 • Activity Based Learning – Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)
 • Ćwiczenia – Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym
 • Feedback – Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera
 • Pełna aktywizacja – Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji: wzrok, ruch, słuch
 • Dyskusja – Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacje, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych
INFORMACJE DODATKOWE
Cena zawiera:
 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad z renomowanej restauracji Stara Kamienica.
 • Dyplom – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Na życzenie konsultacje on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia do miesiąca czasu.


Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:
 • 5% zgłoszenie drugiej osoby;
 • 10% zgłoszenie trzeciej osoby;
 • 15% zgłoszenie czwartej osoby;
 • w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.


Więcej informacji na stronie: www.humanskills.pl


Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Berndson Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Agilebiz.pl Jakro Golden Training 4Grow Circinus BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Human Skills Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Questus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej k2coaching.pl QA Pharma TQM Soft