Witalni.pl - terminarz szkoleń

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY Jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować? Aspekty prawne i psychologiczne.

Kategoria
zarządzanie
    Typ

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Tematyka szkolenia porusza bardzo ważne kwestie związane z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy czyli stworzyć takie warunki i atmosferę w pracy, w których mobbbing nie będzie stosowany.


Cel szkolenia:
 • Dowiedzenie się czym jest mobbing,
 • Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, jak również z konsekwencjami dla pracownika i organizacji,
 • Przedstawienie aspektów psychologicznych, społecznych, prawnych związanych z tymi zjawiskami,
 • Wspomożenie uczestników w procesie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • Przedstawienie sposobów przeciwdziałania sytuacjom mobbingu i dyskryminacji w firmie.
GRUPA DOCELOWA
 • Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej,
 • Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności,
 • Osoby chcące wdrożyć się w tematykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy,
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką.
CERTYFIKATY
Dyplom – zaświadczenie o odbyciu szkolenia
METODOLOGIA
 • Activity Based Learning – Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)
 • Ćwiczenia – Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym
 • Feedback – Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera
 • Pełna aktywizacja – Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji: wzrok, ruch, słuch
 • Dyskusja – Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacje, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych
INFORMACJE DODATKOWE
Cena zawiera:
 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Przerwy kawowe (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad z renomowanej restauracji Stara Kamienica.
 • Dyplom – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Na życzenie konsultacje on-line z trenerem z zakresu tematu szkolenia do miesiąca czasu.


Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:
 • 5% zgłoszenie drugiej osoby;
 • 10% zgłoszenie trzeciej osoby;
 • 15% zgłoszenie czwartej osoby;
 • w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.


Więcej informacji na stronie: www.humanskills.plErgo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Golden Training 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Grupa Solberg Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Copernicus Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Wow Effect