szkolenia lato z BERNDSON

Szkolenie: Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Rozliczenia z PFRON

Kategoria
zasoby ludzkie
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm


WEŹ UDZIAŁ W KURSIE I ZYSKAJ

 • INFORMACJE nt. zasad zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i uzyskiwania dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Twojej firmy
 •  WSKAZÓWKI dot. dokumentowania niepełnosprawności, rozliczeniowej praktyki oraz wysokości i warunków otrzymywania dofinansowań
 •  MOŻLIWOŚCI uzyskania pomocy publicznej dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w firmach
 •  PRAKTYCZNE WIADOMOŚCI nt. szczególnych uprawnień pracowniczych dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 •  UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
 •  PRZYGOTOWANIE do kontroli 
 •  KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w pracy
 •  30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ – po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania
POZNAJ ZAKRES MERYTO
RYCZNY KURSU
Sprawdź pełny program

1. Podstawowe pojęcia
 • a. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
 • b. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z póź. zm.
 • c. Status osoby niepełnosprawnej w świetle obowiązujących przepisów,
2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością
 • a. Dokumentowanie niepełnosprawności,
 • b. Szczególne uprawnienia pracownicze osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON
 • a. Rejestracja pracodawcy w systemie E-PFRON2,
 • b. Terminy składania deklaracji, ich rodzaje, procedura weryfikacji przez PFRON,
 • c. Deklaracje INF-1, DEK-II-0, sprawozdania roczne - tworzenie i składanie dokumentów,
4. Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • a. Warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń - warunki formalne,
 • b. Wysokość dofinansowania, koszty płacy, składniki wynagrodzenia nie refundowane przez PFRON,
 • c. Wniosek o dofinansowanie Wn-D, IINF-D-P, INF-O-PP, obowiązujące terminy, składanie korekt
W 2016 r. według autentycznych opinii Uczestników
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych
został oceniony na: 4,94 /6 

Sprawdź opinie

GRUPA DOCELOWA

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE

 • Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje
 • Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
 • Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw lub Kurs Rachunkowości od podstaw (to nie jest wymóg)
  Pracujesz w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, biurze rachunkowym, HR lub firmie outsourcingowej
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie 
METODOLOGIA
ZYSKAJ PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I UMIEJĘTNOŚCI

 
Min. 50% zajęć  będziesz pracował na case study

 Otrzymasz PRAKTYCZNĄ wiedzę i umiejętności, z których skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach

 Warsztaty poprowadzi ekspert-praktyk Tax Consilium specjalizujący się
w zakresie prowadzenia rozliczeń z PFRON.
INFORMACJE DODATKOWE

 ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).    
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚErgo Solutions high5 MPM ACC TUV Hillway Semper Univers Akademia Ja Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Trando Consulting Golden Training 4Grow Szkolenia Masters CRAFT ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes Gebs Education mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Open Szkolenia Human Skills Promako