PYTANIA-ĆWICZENIA-WARSZTATY

Podróż służbowa 2018/2019 – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 • Prawne regulacje podróży służbowych:
  • przepisy prawa powszechnie obowiązującego – kodeks pracy, rozporządzenie,
  • regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę,
  • przepisy prawa pracy a przepisy prawa podatkowego.
 • Pojęcie podróży służbowej:
  • definicja podróży służbowej na gruncie prawa pracy (siedziba pracodawcy, miejsce pracy a miejsce faktycznego wykonywania pracy – miejsce świadczenia pracy),
  • pojęcie podróży służbowej na gruncie przepisów podatkowych (wyjazdy służbowe inne niż podróż służbowa, jazdy zamiejscowe a jazdy lokalne, wyjście służbowe).
 • Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 • Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej
 • Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 • Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
  • krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:
   • czas pracy a czas podróży służbowej,
   • przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet: koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki
   • kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników   zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło, członków organów spółki, przedsiębiorców,
   • samochód a problematyka podróży służbowych: samochody prywatne używane do celów służbowych – jazdy lokalne i wyjazdy służbowe (jazdy zamiejscowe),
   • delegacje samochodem służbowym,
   • dokumentacja krajowych podróży służbowych.
  •  rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich kwalifikacja podatkowa:
   • określenie państwa docelowego podroży służbowej
   • czas podróży służbowej dla podróży zagranicznej (podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej: „odcinek krajowy” a „odcinek zagraniczny”)
   • rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne wydatki ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej
   • należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe (wycena kosztów poniesionych w walucie obcej – rozliczenie wydatków w walucie innej niż waluta zaliczki, stosowanie właściwego kursu)
   • podróże osób nie będących pracownikami (świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, prokurentów     etc.),
   • delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,
   • dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,
 • Rozliczanie podróży służbowych
  • zaliczki na poczet podróży służbowych
  • termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
  • rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.
 • Zagadnienia szczegółowe związane z rozliczaniem podróży służbowej:
  • podróże służbowe kierowców po zmianie przepisów, czas pracy kierowców,
  • podróże służbowe pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych, serwisantów, etc.)
  • oddelegowanie pracownika jako usługa transgraniczna (wynagrodzenie pracownika, zasady ustalania przychodu po stronie pracownika)
  • "dieta tranzytowa”, podróż odbywana do różnych państw jako państw docelowych
  • usprawiedliwiona nieobecność,
  • wyjazdy kierowanych przez pracodawców na szkolenia pracowników oraz osób innych niż pracownicy,
  • urlop połączony z odbywaniem podróży służbowej,
  • śniadanie w cenie noclegu – po zmianach,
  • zwrot kosztów parkingowych oraz opłat autostradowych w przypadku podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością pracodawcy,
  • zwrot kosztów dojazdów w podróży zagranicznej w przypadku podróży odbywanej samochodem,
 • Zagadnienia pochodne związane z wyjazdami służbowymi, w tym:
  • używanie przez pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów nie stanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych (lokalnych) i jazdach zamiejscowych (podróżach służbowych): zwolnienia, ryczałty, ewidencje,
  • wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników; zasady ustalania przychodów pracownikom i zaliczania wydatków do kosztów podatkowych.
 • Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych - rozliczanie podróży służbowej a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy a zleceniobiorcy)
 • Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych ‑ interpretacje, przykłady
 • Podsumowanie - panel dyskusyjny
GRUPA DOCELOWA


CERTYFIKATY
Certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.


INFORMACJE DODATKOWE
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford
Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:
Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych
Zadaj pytanie o to szkolenie >>


KONTAKT
Kinga Szostak
Tel. 533 339 801
Zadaj pytanie o to szkolenie >>
TERMINARZ SZKOLENIA
Katowice, slaskie

centrum miasta

Cena: 430 zł netto

od 2018-10-01 do 2018-10-01

W cenie: cena zawiera materiały szkoleniowe notatnik i długopis przerwy kawowe lunch certyfikat russell bedford

Poznań, wielkopolskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-10-22 do 2018-10-22

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Gdańsk, pomorskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-11-07 do 2018-11-07

W cenie: materiały szkoleniowe notatnik i długopis przerwy kawowe lunch certyfikat russell bedford

Wrocław, dolnoslaskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-11-20 do 2018-11-20

W cenie: materiały szkoleniowe notatnik i długopis przerwy kawowe lunch certyfikat russell bedford

Warszawa, mazowieckie

ul. Marynarska 11

Cena: 490 zł netto

od 2018-12-19 do 2018-12-19

W cenie: materiały szkoleniowe notatnik i długopis przerwy kawowe lunch certyfikat russell bedford
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Poland & Emirates Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki Jakro 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting mindsupporters.com Witlani Bioszkolenia AMC Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl TQM Soft