Witalni.pl - terminarz szkoleń

Podatek akcyzowy w 2018 r. - najnowsze zmiany, praktyka i orzecznictwo, planowane nowelizacje

Kategoria
księgowość i finanse
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
  • źródła prawa,
  • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
  • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.
 • Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:
  • transakcje w obrocie krajowym,
  • dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • postępowanie w przypadku importu, eksportu.
 • Sposób prowadzenia składu podatkowego:
  • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
  • ewidencja składu podatkowego,
  • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 • Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
  • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
  • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
  • stawki akcyzy dla biopaliw,
  • stawki akcyzy na gaz ziemny,
  • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
 • Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
  • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
  • pojęcie podmiotu wysyłającego,
  • definicja podmiotu odbierającego,
  • dokument elektroniczny e - AD,
  • dokument zastępujący e - AD,
  • raport odbioru i raport wywozu.
 • Szczególne regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
  • ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawkąÂ Â Â Â Â Â  akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • stosowanie dokumentu dostawy dla objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
   wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • konsekwencje naruszenia warunków stosowania zerowej stawki.
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
  • zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania,
  • sposób i zasady stosowania dokumentu dostawy,
  • zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem ostatnich zmian,
  • ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie,
  • zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego.
 • Zmiany wynikające z wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego:
  • nowe terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliwa,
  • ograniczenia formalne w przypadku WNT paliwa.
  • płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliwa – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych,
  • deklaracje podatkowe i obowiązki informacyjne w przypadku WNT paliwa.
 • Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy (PPG):
  • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
  • zasady weryfikacji nabywców gazu,
  • sposób prowadzenia ewidencji przez pośredniczący podmiot gazowy w 2018 r.,
  • terminy i reguły rozliczania akcyzy.
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
  • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • pozostałe zwolnienia ze względu na sposób zużycia gazu,
  • obowiązujące w 2018 r. reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
  • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów,
  • czy finalny nabywca gazowy (FNG) korzystający ze zwolnienia od akcyzy ma obowiązek prowadzenia ewidencji?
 • Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:
  • rodzaje składanych deklaracji,
  • wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
  • terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku,
  • właściwość organu podatkowego i rozliczenie podatku w aktualnym stanie prawnym.
 • Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku wyrobów węglowych:
  • sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy węglowego (FNW),
  • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy (PPW),
  • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w wyniku przestępstwa (kradzież wyrobów węglowych),
  • ubytki wyrobów węglowych,
  • moment powstania obowiązku podatkowego dla wyrobów węglowych,
  • czy użycie wyrobów węglowych przez FNW może podlegać akcyzie?
 • Prowadzenie działalności jako PPW i FNW:
  • warunki uzyskania statusu PPW,
  • sposób prowadzenia ewidencji przez PPW,
  • czy FNW jest obowiązany do prowadzenia ewidencji na potrzeby akcyzy?
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych:
  • zakres zwolnień od akcyzy,
  • warunki zwolnień wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych,
  • nowelizacja dotycząca zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby węglowe.
 • Deklaracja podatkowa dla wyrobów węglowych i pozostałych wyrobów akcyzowych:
  • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
  • moment zapłaty akcyzy,
  • właściwość organu podatkowego i rozliczenie podatku.
 • Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
  • właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy od 1 marca 2017 r. - omówienie poszczególnych przypadków,
  • zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń) od 1 marca 2017 r.
 • Zmiany planowane na 2018 r. w tym m.in.:
  • nowe zasady korzystania ze zwolnień akcyzowych,
  • elektroniczny dokument dostawy – reguły stosowania,
  • nowe reguły składania zabezpieczenia akcyzowego,
  • opodatkowanie akcyzą e-papierosów,
  • nowelizacja dotycząca suszu tytoniowego.
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
GRUPA DOCELOWA

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany planowane.

CERTYFIKATY
Certyfikat Russell Bedford
METODOLOGIA

Piotr Paszek


doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT, jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.
INFORMACJE DODATKOWE
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:


Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl


Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

KONTAKT
Beata Stokowska
Tel. 533 339 636
Skontakuj się z nami
TERMINARZ SZKOLENIA
Gdańsk, pomorskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2017-12-14 do 2017-12-14

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Poznań, wielkopolskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2017-12-14 do 2017-12-14

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Kraków, malopolskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-01-19 do 2018-01-19

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Katowice, slaskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-01-19 do 2018-01-19

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Katowice, slaskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-01-26 do 2018-01-26

W cenie: materiały szkoleniowe notatnik i długopis przerwy kawowe lunch certyfikat russell bedford

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-01-30 do 2018-01-30

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Wrocław, dolnoslaskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-01-30 do 2018-01-30

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Lublin, lubelskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-02-08 do 2018-02-08

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Warszawa, mazowieckie

ul. Marynarska 11

Cena: 490 zł netto

od 2018-02-08 do 2018-02-08

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Szczecin, zachodniopomorskie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-02-16 do 2018-02-16

W cenie: materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat russell bedford

Łódź, lodzkie

Centrum miasta

Cena: 490 zł netto

od 2018-02-16 do 2018-02-16

W cenie: materiały szkoleniowe notatnik i długopis przerwy kawowe lunch certyfikat russell bedford
Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja