Witalni.pl - terminarz szkoleń

JAK DOBRZE NEGOCJOWAĆ ?

Kategoria
marketing i sprzedaż
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
JAK DOBRZE NEGOCJOWAĆ?
Czyli w jaki sposób podnieść efektywność negocjacji handlowych z klientami ? 


Szkolenie to pozwoli na zapoznanie się z strategiami i technikami negocjacyjnymi oraz na poznanie własnych zasobów i predyspozycji w tym zakresie. Nasze warsztaty zostały zaprojektowane z myślą o osobach, którym zależy na podniesieniu kompetencji w obszarze prowadzenia skutecznych negocjacji oraz wzmocnieniu umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji zawodowych. 

KORZYŚCI:

✔ Dzięki odpowiedniemu doborowi strategii i zastosowaniu technik negocjacyjnych firma podniesie
wartość zawieranych kontraktów oraz zwiększy marże handlowe.
✔ Uczestnicy szkolenia będą potrafili sterować procesem negocjacji, tak aby realizować cele handlowe
(finansowe i pozafinansowe), jeszcze skuteczniej niż dotychczas, z jednoczesnym budowaniem
mocnych i długotrwałych relacji z klientami.
✔ Każdy z uczestników szkolenia będzie umiał dobrać odpowiednią strategie negocjacyjną do specyfiki
klienta i prowadzonych negocjacji oraz precyzyjnie określi swoje cele negocjacyjne, które mają
kluczowy wpływ na efektywność finansową kontraktów.
✔ Przy pomocy autotestu każdy będzie mógł zweryfikować swoje umiejętności negocjacyjne, nawyki
oraz stosowane strategie.
✔ Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania prostego i skutecznego modelu przygotowania do
negocjacji, opartego na autorskiej metodzie trenera szkolenia.
✔ Będą także wiedzieć, jaki styl przekonywania (argumentowania) zastosować w odniesieniu do
konkretnego typu partnera negocjacyjnego.
✔ Nauczą się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby stanowisko było postrzegane
przez drugą stronę jako najbardziej wiarygodne i satysfakcjonujące.
✔ Poznają techniki badania celów i oczekiwań partnerów negocjacyjnych oraz wypracują własne
argumenty, które będą uzasadniały ich punkt widzenia.
✔ Poznają typologię negocjatorów, wykorzystywaną przez najskuteczniejszych negocjatorów.
✔ Będą potrafił świadomie korzystać z nieuświadamianych zazwyczaj aspektów komunikacji w
negocjacjach uzyskując efekt emocjonalny drugiej strony.
✔ Jednocześnie poznają najczęściej stosowane sztuczki negocjacyjne swoich klientów i będą potrafił się
przed nimi obronić, co wpłynie na wartość zawieranych kontraktów.
✔ Poznają podstawowe i częściowo zaawansowane techniki negocjacyjne, a w trakcie gier
symulacyjnych nauczą się nimi posługiwać, jednocześnie radząc sobie z standardowymi
„zagrywkami’ negocjatorów lub klientów.
✔ Będą także potrafili rozpoznać, czy ich partnerzy właśnie jednej z nich nie chcą na nich wypróbować.
✔ Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję sprawdzić w praktyce, czy potrafią takie techniki zastosować
na w grze negocjacyjnej.
✔ Dzięki interaktywnej formule dwóch gier negocjacyjnych, będą mogli praktycznie zastosować
poznane techniki negocjacyjne.Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Grupa Szkoleniowa S O L B E R G
 
tel:  +48 (33) 30 03 145
fax: +48 (33) 30 03 146
 
e-mail:   biuro[@]solberg-szkolenia.pl

www.solberg-szkolenia.pl
GRUPA DOCELOWA
Uczestnicy:
Szkolenie polecane jest osobom, które w codziennej pracy negocjują z klientami, chcą rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji i poznać tajniki profesjonalnych negocjatorów; menadżerom, kierownikom właścicielom przedsiębiorstw, pracownikom działu sprzedaży, key account managerom, product managerom oraz osobom pracownikom odpowiadającym za tworzenie wizerunku i budowanie długotrwałych relacji.
METODOLOGIA

Czas trwania:

2 dni -16 h
Cena szkolenia zawiera:

  • pakiet materiałów szkoleniowych,

  • obiad + przerwy kawowe,

  • certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

Szkolenia prowadzone są wg CYKLU KOLBA:

20% czasu – poświęcamy teorii


80 % czasu poświęcone jest na: - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.


Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.


Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

INFORMACJE DODATKOWE
PROGRAM SZKOLENIA:

POSTAWA I NASTAWIENIE WARUNEK SUKCESU W NEGOCJACJACH
 Różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach
 Cechy dobrych negocjatorów
 Style negocjacyjne - postawa uległa, dominująca i współpracująca
 Budowanie współpracy w negocjacjach – jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach  negocjacyjnych

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM
 Rola indywidualnego podejścia do klienta
 Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?
 Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych.
 Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji
 Określenie i zrozumienie potrzeb klienta

TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NEGOCJACJACH
 Rozpoznanie charakterystyki klienta
 Dopasowanie stylu do typu klienta
 Wpływ poprzez wartości klienta

WPROWADZENIE DO NEGOCJACJI KIEDY NEGOCJOWAĆ, A KIEDY NIE?
 Czym jest negocjowanie?
 Elementy wchodzące w sferę negocjacji
 Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
 Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
 Kiedy nie należy negocjować?
 Trudne sytuacje negocjacyjne – jak sobie poradzić?
 Typy negocjacji: negocjacje w sprzedaży, negocjacje cenowe – strategie obrony ceny, negocjacje zakupowe ( z dostawcami), negocjacje biznesowe, negocjacje wprost, przez telefon, e-mail

JAK BRONIĆ ALAMO? - STRATEGIA NEGOCJIACJI
 Tworzenie strategii negocjacyjnych
 Techniki negocjacji dostosowane do strategii i sytuacji
 Stworzenie „neutralnych” parametrów dających przewagę w negocjacjach
 Stanowiska a interesy.
 Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu).
 Jak być elastycznym, a nie uległym?
 Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? - poszukiwanie sposobów realizacji własnych - celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji.
 Jak radzić sobie z impasami?
 Budowanie porozumienia negocjacyjnego.

ZASADY NEGOCJACJI TWARDYCH I MIĘKKICH
 Podział negocjacji na twarde i miękkie
 Zarządzanie ustępstwami
 Praktyczne zastosowanie twardych technik negocjacyjnych

NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH
 Oddziel ludzi od problemu: bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i uniknie; komunikacja w negocjacjach
 Odkrywaj stanowiska drugiej strony; staraj się, aby wynik rozmów oparty był o obiektywne kryteria; znajdź kilka rozwiązań pogodzenia stanowisk
 Negocjuj nie negocjując
 Kiedy stosować negocjacje oparte o interesy?

PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMÓW - ETAPY NEGOCJACJI
 BATNA
 planowanie
 role uczestników procesu negocjacji
 analiza stron negocjacji i poznanie drugiej strony
 jakie są nasze aspiracje i oferty wyjściowe?
 jakie rezultaty zamierzamy osiągnąć?
 opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
 wybór właściwej strategii negocjacyjnej
 przygotowanie planu działania i argumentowania
 psychologia tworzenia pierwszego wrażenia i zarządzanie nim
 rozpoczęcie negocjacji
 prezentacja ofert
 określenie właściwego klimatu negocjacji – wzbudzenie sympatii i zaufania
 faza środkowa negocjacji
● zakończenie negocjacji

TAKTYKI I TECHNIKI NEGOCJACYJNE (WYWIERANIE WPŁYWU I ANTYMANIPULACJE)
● Test - Test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach manipulacyjnych
● Zasady negocjowania
● Techniki negocjacyjne
● Gra negocjacyjna „W otwarte karty”

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?
 Asertywne odmawianie i proszenie
 Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „nie”?
 Kulturalne upominanie klienta
 Przekazywanie klientowi złych wiadomości

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA W PROCESIE NEGOCJACYJNYM –
UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE NEGOCJOWANIE
 Język korzyści i język strat – dobór słów i ich ważność
 Zadawanie pytań – strategia perswazji
 Prowadzenie rozmowy – elastyczność
 Sztuka słuchania
 Operowanie przestrzenią i gestami
 Interpretacja mowy ciała
 Gesty wzmacniające i sugerujące

PODSUMOWANIE: WDROŻENIE ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.


Zasadą pracy na naszych szkoleniach jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywujący, otwierający na rozwój. Małe grupy szkoleniowe pozwalają nam na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb naszych uczestników.


Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki 4Grow ATL Urząd Dozoru Technicznego TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted progress UDT theta vavatech wik conulting Certes mindsupporters.com Witlani Berndson Bioszkolenia Human Skills Promako Questus Marketingonline IKJM McHayes&Steward Group Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Group247 Network Masters quallab