Twój partner w szkoleniach

Six Sigma - Upgrade to Black Belt

Kategoria
szkolenia jakości
    Typ
otwarte
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób z certyfikatem Green Belt zdobytym w LUQAM bądź innej firmie, którzy chcą podnieść swoją wiedzę do poziomu Black Belt. Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.

Program:
1. Case study – symulacja projektu:
   1.1.    Identyfikacja CTQ projektu.
   1.2.    Opracowanie karty projektu.
   1.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.
   1.4.    Określenie charakterystyki CTQ.
   1.5.    Zdefiniowanie danych procesu:
      • Hipergeometryczny dobór próbek.
   1.6. Sprawdzenie systemu pomiarowego:
      • Parametry odtwarzalności i powtarzalności.
      •    MSA dla danych ciągłych.
   1.7. Określenie zdolności procesu:
      •    Capability Process.
   1.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.
   1.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:
      •    Testy hipotez dla danych ciągłych.
      •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.
  1.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:
      •    FMEA.
        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).
        - Dekompozycja wyrobu/procesu.
        - Analiza potencjalnych błędów.
        - Analiza skutków błędów.
        - Analiza przyczyn błędów.
        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.
        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.
        - Ustalenie rankingu błędów.
        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.
        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.
        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.
      • DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.
  1.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.
  1.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.
  1.13.    Lean Management - filary:
      •    Just in Time i Jidoka.
      •    Kaizen.
      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).
      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.
      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.
      •    Wprowadzenie systemu Pull.
      •    Wykorzystanie Kart Kanban.
      •    Gra symulacyjna Pull Flow.
   1.14. Weryfikacja systemu miar.
   1.15. Określenie zdolność procesu.
   1.16. Wprowadzenie systemu kontroli:
      •    Opracowanie zamknięcia projektu.
      •    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.
2. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.
   2.1.    Metoda DMADV.
   2.2.    Metoda DCCDI.
   2.3.    Metoda IDOV.
3. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.
   3.1.    Definicja i poziomy przywództwa.
   3.2.    Zasady postępowania Lidera.
   3.3.    Analiza zachowań kierowniczych.
4. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
   4.1.    Krótkie omówienie najczęściej stosowanych metod rozwiązywania problemów w zakładach produkcyjnych oraz firmach usługowych.
   4.2.    Wprowadzenie do Kreatywnych metod rozwiązywania problemów.
   4.3.    Omówienie wraz z praktycznym ćwiczeniem:
      •    Meta plan.
      •    Mapa myśli.
      •    Metoda Walta Disney’a.
      •    Metoda 6 kapeluszy de Bono.
5. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:
• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.
• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.
• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.
GRUPA DOCELOWA
Kandydaci na stanowisko Black Belt:
• kierownicy,
• managerowie,
• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,
• liderzy zespołów projektowych.
CERTYFIKATY
1. Certyfikat LUQAM.
2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.
METODOLOGIA
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.
INFORMACJE DODATKOWE
Uwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 4 zjazdów.
Kolejne terminy zjazdów wyznaczone są po uruchomieniu 1 zjazdu.
Zapisu na szkolenie można dokonać poprzez stronę: Upgrade To Black Belt.
Zadaj pytanie o to szkolenie >>Ergo Solutions high5 MPM ACC TUV Semper WPWIZARD Poland & Emirates edu concept Cargo School Mati Consulting Meritum Meritum Competence LTCA Akademia Instytut Studiów Podatkowych akademia Szybkiej Nauki eduFuturo Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST 4Grow Circinus Berndson BO Navigator Ekodialog ATL TUV Austria Szkolenia BHP Meeting Factory NT GROUP Sp. z o.o. IT Media Sukcess Consulting most wanted theta vavatech wik conulting Certes Witlani Bioszkolenia AMC Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Copernicus Mach & Partner Consulting Sp. z o.o. IKJM Akademia Kształcenia Kadr Kurswiedzy ROE Nowoczesna Edukacja Network Masters quallab Adept Szkolenie RODO Nowe motywacje kursysos.pl Progress Project SGP Group Fundacja Edukacji Prawnej Przeszkolimy.pl QA Pharma TQM Soft